• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Y hàn 45 độ PE Stroman

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Y 45° hàn D90 8 D90 cái 82.060
Y 45° hàn D90 10 D90 cái 100.320
Y 45° hàn D90 12.5 D90 cái 123.090
Y 45° hàn D90 16 D90 cái 149.820
Y 45° hàn D110 6 D110 cái 134.200
Y 45° hàn D110 8 D110 cái 166.760
Y 45° hàn D110 10 D110 cái 198.000
Y 45° hàn D110 12.5 D110 cái 242.880
Y 45° hàn D110 16 D110 cái 300.190
Y 45° hàn D125 6 D125 cái 176.440
Y 45° hàn D125 8 D125 cái 220.770
Y 45° hàn D125 10 D125 cái 268.290
Y 45° hàn D125 12.5 D125 cái 330.220
Y 45° hàn D125 16 D125 cái 399.850
Y 45° hàn D140 6 D140 cái 225.940
Y 45° hàn D140 8 D140 cái 294.250
Y 45° hàn D140 10 D140 cái 349.690
Y 45° hàn D140 12.5 D140 cái 430.430
Y 45° hàn D140 16 D140 cái 522.940
Y 45° hàn D160 6 D160 cái 318.450
Y 45° hàn D160 8 D160 cái 382.910
Y 45° hàn D160 10 D160 cái 477.950
Y 45° hàn D160 12.5 D160 cái 586.080
Y 45° hàn D160 16 D160 cái 718.300
Y 45° hàn D180 6 D180 cái 400.510
Y 45° hàn D180 8 D180 cái 507.320
Y 45° hàn D180 10 D180 cái 624.580
Y 45° hàn D180 12.5 D180 cái 769.780
Y 45° hàn D180 16 D180 cái 944.900
Y 45° hàn D200 6 D200 cái 642.730
Y 45° hàn D200 8 D200 cái 793.870
Y 45° hàn D200 10 D200 cái 970.310
Y 45° hàn D200 12.5 D200 cái 1.181.950
Y 45° hàn D200 16 D200 cái 1.439.240
Y 45° hàn D225 6 D225 cái 839.410
Y 45° hàn D225 8 D225 cái 1.041.920
Y 45° hàn D225 10 D225 cái 1.279.630
Y 45° hàn D225 12.5 D225 cái 1.561.010
Y 45° hàn D225 16 D225 cái 1.894.420
Y 45° hàn D250 6 D250 cái 1.181.950
Y 45° hàn D250 8 D250 cái 1.449.580
Y 45° hàn D250 10 D250 cái 1.782.440
Y 45° hàn D250 12.5 D250 cái 2.186.140
Y 45° hàn D250 16 D250 cái 2.649.130
Y 45° hàn D280 6 D280 cái 1.534.280
Y 45° hàn D280 8 D280 cái 1.904.100
Y 45° hàn D280 10 D280 cái 2.331.340
Y 45° hàn D280 12.5 D280 cái 2.855.050
Y 45° hàn D280 16 D280 cái 3.457.960
Y 45° hàn D315 6 D315 cái 2.278.650
Y 45° hàn D315 8 D315 cái 2.789.160
Y 45° hàn D315 10 D315 cái 3.440.470
Y 45° hàn D315 12.5 D315 cái 4.212.120
Y 45° hàn D315 16 D315 cái 5.100.370
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon