• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê 90 độ loại phổ thông

Tên sản phẩm Kích cỡ Áp suất DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
FPV/TV21/PT/10 21 10 cái 1.900
FPV/TV21/PT/16 21 16 cái 2.800
FPV/TV27/PT/10 27 10 cái 3.200
FPV/TV27/PT/16 27 16 cái 3.600
FPV/T34/10 34 10 cái 3.600
FPV/TV34/PT/12.5 34 12.5 cái 4.000
FPV/TV34/PT/16 34 16 cái 6.300
FPV/T42/10 42 10 cái 5.200
FPV/TV42/PT/10 42 10 cái 5.200
FPV/TV42/PT/16 42 16 cái 10.600
FPV/T48/10 48 10 cái 7.200
FPV/TV48/PT/10 48 10 cái 7.600
FPV/TV48/PT/16 48 16 cái 15.200
FPV/TV60/PT/8 60 8 cái 14.200
FPV/T60/10 60 10 cái 14.800
FPV/TV60/PT/16 60 16 cái 23.500
FPV/TV75/PT/8 75 8 cái 21.500
FPV/T75/10 75 10 cái 22.900
FPV/TV90/PT/8 90 8 cái 31.800
FPV/T90/10 90 10 cái 48.000
FPV/TV110/PT/8 110 8 cái 54.200
FPV/T110/10 110 10 cái 65.600
FPV/TV125/PT/10 125 10 cái 97.600
FPV/T140/10 140 10 cái 158.000
FPV/T160/10 160 10 cái 168.000
FPV/TV180/PT/10 180 10 cái 310.000
FPV/TV200/PT/10 200 10 cái 395.000
FPV/TV225/PT/10 225 10 cái 435.900
FPV/TV250/PT/10 250 10 cái 753.000
FPV/TV280/PT/10 280 10 cái 4.735.000
FPV/TV315/PT/6 315 6 cái 1.275.000
FPV/TV315/PT/10 315 10 cái 5.563.000
FPV/TV355/PT/10 355 10 cái 8.240.000
FPV/TV400/PT/10 400 10 cái 8.598.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon