• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

T thu Dekko

Tên sản phẩm Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tê thu D27-21 D27-21 cái 2.500
Tê thu D34-21 D34-21 cái 3.200
Tê thu D34-27 D34-27 cái 3.500
Tê thu D42-21 D42-21 cái 4.300
Tê thu D42-27 D42-27 cái 4.900
Tê thu D42-34 D42-34 cái 5.700
Tê thu D48-21 D48-21 cái 6.900
Tê thu D48-27 D48-27 cái 7.100
Tê thu D48-34 D48-34 cái 7.600
Tê thu D48-42 D48-42 cái 9.600
Tê thu D60-21 D60-21 cái 9.700
Tê thu D60-27 D60-27 cái 9.800
Tê thu D60-34 D60-34 cái 10.800
Tê thu D60-42 D60-42 cái 11.200
Tê thu D60-48 D60-48 cái 12.500
Tê thu D75-34 D75-34 cái 16.400
Tê thu D75-42 D75-42 cái 17.600
Tê thu D75-48 D75-48 cái 19.800
Tê thu D75-60 D75-60 cái 22.200
Tê thu D90-34 D90-34 cái 28.500
Tê thu D90-42 D90-42 cái 32.200
Tê thu D90-48 D90-48 cái 35.800
Tê thu D90-60 D90-60 cái 34.400
Tê thu D90-75 D90-75 cái 39.800
Tê thu D110-34 D110-34 cái 45.400
Tê thu D110-42 D110-42 cái 47.000
Tê thu D110-48 D110-48 cái 48.900
Tê thu D110-60 D110-60 cái 50.000
Tê thu D110-75 D110-75 cái 52.000
Tê thu D110-90 D110-90 cái 53.000
Tê thu D125-75 D125-75 cái 155.700
Tê thu D125-90 D125-90 cái 155.000
Tê thu D125-110 D125-110 cái 177.300
Tê thu D140-75 D140-75 cái Liên hệ
Tê thu D140-90 D140-90 cái 188.300
Tê thu D140-110 D140-110 cái 222.200
Tê thu D140-125 D140-125 cái Liên hệ
Tê thu D160-75 D160-75 cái 316.200
Tê thu D160-90 D160-90 cái 316.200
Tê thu D160-110 D160-110 cái 316.200
Tê thu D160-125 D160-125 cái 324.200
Tê thu D160-140 D160-140 cái 338.500
Tê thu D200-110 D200-110 cái 342.300
Tê thu D200-125 D200-125 cái Liên hệ
Tê thu D225-160 D225-160 cái Liên hệ
Tê thu D225-200 D225-200 cái Liên hệ
Tê thu D250-200 D250-200 cái Liên hệ
Tê thu D250-160 D250-160 cái Liên hệ
Tê thu D250-110 D250-110 cái Liên hệ
Tê thu D280-250 D280-250 cái Liên hệ
Tê thu D315-200 D315-200 cái Liên hệ
Tê thu D315-160 D315-160 cái Liên hệ
Tê thu D315-250 D315-250 cái Liên hệ
Tê thu D25 D25 cái 10.500
Tê thu D32 D32 cái 18.500
Tê thu D40 D40 cái 40.700
Tê thu D50 D50 cái 72.300
Tê thu D63 D63 cái 125.700
Tê thu D75 D75 cái 172.100
Tê thu D90 D90 cái 268.200
Tê thu D110 D110 cái 452.900
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon