• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tứ thông

Tên sản phẩm Chiều dày - mm Áp suất Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tứ thông D90PN8 4.3 8 D90 cái 84.240
Tứ thông D90PN10 5.4 10 D90 cái 101.790
Tứ thông D90PN12.5 6.7 12.5 D90 cái 126.360
Tứ thông D90PN16 8.2 16 D90 cái 153.270
Tứ thông D90PN20 10.1 20 D90 cái 184.860
Tứ thông D110PN6 4.2 6 D110 cái 133.380
Tứ thông D110PN8 5.3 8 D110 cái 167.310
Tứ thông D110PN10 6.6 10 D110 cái 203.580
Tứ thông D110PN12.5 8.1 12.5 D110 cái 248.040
Tứ thông D110PN16 10 16 D110 cái 298.350
Tứ thông D125PN6 4.8 6 D125 cái 159.120
Tứ thông D125PN8 6 8 D125 cái 216.450
Tứ thông D125PN10 7.4 10 D125 cái 263.250
Tứ thông D125PN12.5 9.2 12.5 D125 cái 322.920
Tứ thông D125PN16 11.4 16 D125 cái 391.950
Tứ thông D140PN6 5.4 6 D140 cái 222.300
Tứ thông D140PN8 6.7 8 D140 cái 273.780
Tứ thông D140PN10 8.3 10 D140 cái 336.960
Tứ thông D140PN12.5 10.3 12.5 D140 cái 411.840
Tứ thông D140PN16 12.7 16 D140 cái 499.590
Tứ thông D160PN6 6.2 6 D160 cái 299.520
Tứ thông D160PN8 7.7 8 D160 cái 365.040
Tứ thông D160PN10 9.5 10 D160 cái 448.110
Tứ thông D160PN12.5 11.8 12.5 D160 cái 548.730
Tứ thông D160PN16 14.6 16 D160 cái 632.970
Tứ thông D180PN6 6.9 6 D180 cái 382.590
Tứ thông D180PN8 8.6 8 D180 cái 525.330
Tứ thông D180PN10 10.7 10 D180 cái 643.500
Tứ thông D180PN12.5 13.3 12.5 D180 cái 782.730
Tứ thông D180PN16 16.4 16 D180 cái 952.380
Tứ thông D200PN6 7.7 6 D200 cái 597.870
Tứ thông D200PN8 9.6 8 D200 cái 738.270
Tứ thông D200PN10 11.9 10 D200 cái 904.410
Tứ thông D200PN12.5 14.7 12.5 D200 cái 1.102.140
Tứ thông D200PN16 18.2 16 D200 cái 1.344.330
Tứ thông D225PN6 8.6 6 D225 cái 772.750
Tứ thông D225PN8 10.8 8 D225 cái 957.550
Tứ thông D225PN10 13.4 10 D225 cái 1.177.000
Tứ thông D225PN12.5 16.6 12.5 D225 cái 1.434.620
Tứ thông D225PN16 20.5 16 D225 cái 1.741.080
Tứ thông D250PN6 9.6 6 D250 cái 1.161.810
Tứ thông D250PN8 11.9 8 D250 cái 1.352.520
Tứ thông D250PN10 14.8 10 D250 cái 1.692.990
Tứ thông D250PN12.5 18.4 12.5 D250 cái 2.076.750
Tứ thông D250PN16 22.7 16 D250 cái 2.584.530
Tứ thông D280PN6 10.7 6 D280 cái 1.453.140
Tứ thông D280PN8 13.4 8 D280 cái 1.785.420
Tứ thông D280PN10 16.6 10 D280 cái 2.238.210
Tứ thông D280PN12.5 20.6 12.5 D280 cái 2.686.320
Tứ thông D280PN16 25.4 16 D280 cái 3.264.300
Tứ thông D315PN6 12.1 6 D315 cái 2.232.360
Tứ thông D315PN8 15 8 D315 cái 2.727.270
Tứ thông D315PN10 18.7 10 D315 cái 3.385.980
Tứ thông D315PN12.5 23.2 12.5 D315 cái 4.101.360
Tứ thông D315PN16 28.6 16 D315 cái 4.929.210
Tứ thông D355PN6 13.6 6 D355 cái 2.913.300
Tứ thông D355PN8 16.9 8 D355 cái 3.586.050
Tứ thông D355PN10 21.1 10 D355 cái 4.436.640
Tứ thông D355PN12.5 26.1 12.5 D355 cái 5.417.100
Tứ thông D355PN16 32.2 16 D355 cái 6.576.570
Tứ thông D400PN6 15.3 6 D400 cái 3.770.910
Tứ thông D400PN8 19.1 8 D400 cái 4.668.300
Tứ thông D400PN10 23.7 10 D400 cái 5.725.980
Tứ thông D400PN12.5 29.4 12.5 D400 cái 7.014.150
Tứ thông D400PN16 36.3 16 D400 cái 8.536.320
Tứ thông D450PN6 17.2 6 D450 cái 4.874.220
Tứ thông D450PN8 21.5 8 D450 cái 6.039.540
Tứ thông D450PN10 26.7 10 D450 cái 7.423.650
Tứ thông D450PN12.5 33.1 12.5 D450 cái 9.102.600
Tứ thông D450PN16 40.9 16 D450 cái 11.070.540
Tứ thông D500PN6 19.1 6 D500 cái 6.774.300
Tứ thông D500PN8 23.9 8 D500 cái 8.138.520
Tứ thông D500PN10 29.7 10 D500 cái 10.108.800
Tứ thông D500PN12.5 36.8 12.5 D500 cái 12.383.280
Tứ thông D500PN16 45.4 16 D500 cái 14.596.920
Tứ thông D560PN6 21.4 6 D560 cái 8.080.020
Tứ thông D560PN8 26.7 8 D560 cái 9.984.780
Tứ thông D560PN10 33.2 10 D560 cái 12.286.170
Tứ thông D560PN12.5 41.2 12.5 D560 cái 15.034.500
Tứ thông D560PN16 50.8 16 D560 cái 18.614.700
Tứ thông D630PN6 24.1 6 D630 cái 9.664.200
Tứ thông D630PN8 30 8 D630 cái 11.887.200
Tứ thông D630PN10 37.4 10 D630 cái 14.639.040
Tứ thông D630PN12.5 46.3 12.5 D630 cái 17.835.480
Tứ thông D630PN16 57.2 16 D630 cái 21.435.570
Tứ thông D710PN6 27.2 6 D710 cái 25.687.350
Tứ thông D710PN8 33.9 8 D710 cái 31.771.350
Tứ thông D710PN10 42.1 10 D710 cái 42.231.150
Tứ thông D800PN6 30.6 6 D800 cái 34.819.200
Tứ thông D800PN8 38.1 8 D800 cái 43.026.750
Tứ thông D800PN10 47.4 10 D800 cái 53.018.550
Tứ thông D900PN8 42.9 8 D900 cái 58.143.150
Tứ thông D900PN10 53.3 10 D900 cái 71.568.900
Tứ thông D1000PN8 47.7 8 D1000 cái 76.330.800
Tứ thông D1000PN10 59.3 10 D1000 cái 94.015.350
Tứ thông D1200PN8 57.2 8 D1200 cái 76.330.800
Tứ thông D1200PN10 67.9 10 D1200 cái 94.015.350
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon