• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Cút hàn 90 độ

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Cút hàn D90 PN8 PN8 D90 cái 71.170
Cút hàn D90 PN10 PN10 D90 cái 86.350
Cút hàn D90 PN12.5 PN12.5 D90 cái 106.260
Cút hàn D90 PN16 PN16 D90 cái 130.460
Cút hàn D110 PN6 PN6 D110 cái 111.100
Cút hàn D110 PN8 PN8 D110 cái 137.610
Cút hàn D110 PN10 PN10 D110 cái 168.410
Cút hàn D110 PN12.5 PN12.5 D110 cái 203.390
Cút hàn D110 PN16 PN16 D110 cái 245.740
Cút hàn D125 PN6 PN6 D125 cái 146.300
Cút hàn D125 PN8 PN8 D125 cái 179.850
Cút hàn D125 PN10 PN10 D125 cái 220.330
Cút hàn D125 PN12.5 PN12.5 D125 cái 268.070
Cút hàn D125 PN16 PN16 D125 cái 324.830
Cút hàn D140 PN6 PN6 D140 cái 188.320
Cút hàn D140 PN8 PN8 D140 cái 231.220
Cút hàn D140 PN10 PN10 D140 cái 281.380
Cút hàn D140 PN12.5 PN12.5 D140 cái 341.660
Cút hàn D140 PN16 PN16 D140 cái 411.070
Cút hàn D160 PN6 PN6 D160 cái 252.340
Cút hàn D160 PN8 PN8 D160 cái 307.890
Cút hàn D160 PN10 PN10 D160 cái 373.670
Cút hàn D160 PN12.5 PN12.5 D160 cái 455.180
Cút hàn D160 PN16 PN16 D160 cái 551.210
Cút hàn D180 PN6 PN6 D180 cái 321.200
Cút hàn D180 PN8 PN8 D180 cái 396.000
Cút hàn D180 PN10 PN10 D180 cái 484.110
Cút hàn D180 PN12.5 PN12.5 D180 cái 591.690
Cút hàn D180 PN16 PN16 D180 cái 712.470
Cút hàn D200 PN6 PN6 D200 cái 471.570
Cút hàn D200 PN8 PN8 D200 cái 581.460
Cút hàn D200 PN10 PN10 D200 cái 710.050
Cút hàn D200 PN12.5 PN12.5 D200 cái 862.620
Cút hàn D200 PN16 PN16 D200 cái 1.047.200
Cút hàn D225 PN6 PN6 D225 cái 606.100
Cút hàn D225 PN8 PN8 D225 cái 750.420
Cút hàn D225 PN10 PN10 D225 cái 919.930
Cút hàn D225 PN12.5 PN12.5 D225 cái 1.119.800
Cút hàn D225 PN16 PN16 D225 cái 1.354.760
Cút hàn D250 PN6 PN6 D250 cái 832.260
Cút hàn D250 PN8 PN8 D250 cái 1.018.600
Cút hàn D250 PN10 PN10 D250 cái 1.249.490
Cút hàn D250 PN12.5 PN12.5 D250 cái 1.529.000
Cút hàn D250 PN16 PN16 D250 cái 1.846.790
Cút hàn D280 PN6 PN6 D280 cái 1.064.140
Cút hàn D280 PN8 PN8 D280 cái 1.319.010
Cút hàn D280 PN10 PN10 D280 cái 1.610.730
Cút hàn D280 PN12.5 PN12.5 D280 cái 1.964.820
Cút hàn D280 PN16 PN16 D280 cái 2.374.570
Cút hàn D315 PN6 PN6 D315 cái 1.575.200
Cút hàn D315 PN8 PN8 D315 cái 1.916.200
Cút hàn D315 PN10 PN10 D315 cái 2.367.860
Cút hàn D315 PN12.5 PN12.5 D315 cái 2.879.250
Cút hàn D315 PN16 PN16 D315 cái 3.470.940
Cút hàn D355 PN6 PN6 D355 cái 2.236.080
Cút hàn D355 PN8 PN8 D355 cái 2.745.050
Cút hàn D355 PN10 PN10 D355 cái 3.386.790
Cút hàn D355 PN12.5 PN12.5 D355 cái 4.119.610
Cút hàn D355 PN16 PN16 D355 cái 4.978.160
Cút hàn D400 PN6 PN6 D400 cái 2.918.630
Cút hàn D400 PN8 PN8 D400 cái 3.602.390
Cút hàn D400 PN10 PN10 D400 cái 4.404.290
Cút hàn D400 PN12.5 PN12.5 D400 cái 5.375.700
Cút hàn D400 PN16 PN16 D400 cái 6.504.080
Cút hàn D450 PN6 PN6 D450 cái 3.920.400
Cút hàn D450 PN8 PN8 D450 cái 4.840.220
Cút hàn D450 PN10 PN10 D450 cái 5.928.450
Cút hàn D450 PN12.5 PN12.5 D450 cái 7.234.700
Cút hàn D450 PN16 PN16 D450 cái 8.750.060
Cút hàn D500 PN6 PN6 D500 cái 5.119.620
Cút hàn D500 PN8 PN8 D500 cái 6.322.910
Cút hàn D500 PN10 PN10 D500 cái 7.755.330
Cút hàn D500 PN12.5 PN12.5 D500 cái 9.450.870
Cút hàn D500 PN16 PN16 D500 cái 11.431.420
Cút hàn D560 PN6 PN6 D560 cái 7.164.520
Cút hàn D560 PN8 PN8 D560 cái 8.835.420
Cút hàn D560 PN10 PN10 D560 cái 10.847.100
Cút hàn D560 PN12.5 PN12.5 D560 cái 13.237.840
Cút hàn D560 PN16 PN16 D560 cái 15.988.280
Cút hàn D630 PN6 PN6 D630 cái 9.393.010
Cút hàn D630 PN8 PN8 D630 cái 11.579.700
Cút hàn D630 PN10 PN10 D630 cái 14.213.870
Cút hàn D630 PN12.5 PN12.5 D630 cái 17.313.120
Cút hàn D630 PN16 PN16 D630 cái 20.961.160
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon