• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Nối giảm

Tên sản phẩm Kích cỡ Áp suất DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Nối giảm D27-21 D27-21 12.5 cái 1.210
Nối giảm D34-21 D34-21 12.5 cái 1.650
Nối giảm D34-27 D34-27 12.5 cái 2.090
Nối giảm D42-21 D42-21 10 cái 2.310
Nối giảm D42-27 D42-27 10 cái 2.530
Nối giảm D42-34 D42-34 10 cái 2.750
Nối giảm D48-21 D48-21 10 cái 3.190
Nối giảm D48-27 D48-27 10 cái 3.410
Nối giảm D48-34 D48-34 10 cái 3.520
Nối giảm D48-42 D48-42 10 cái 3.630
Nối giảm D60-21 D60-21 10 cái 4.510
Nối giảm D60-27 D60-27 10 cái 5.500
Nối giảm D60-34 D60-34 10 cái 5.940
Nối giảm D60-42 D60-42 10 cái 6.160
Nối giảm D60-48 D60-48 10 cái 6.710
Nối giảm D75-34 D75-34 5 cái 8.580
Nối giảm D75-42 D75-42 5 cái 8.580
Nối giảm D75-48 D75-48 5 cái 8.580
Nối giảm D75-60 D75-60 5 cái 8.910
Nối giảm D90-34 D90-34 5 cái 10.890
Nối giảm D90-42 D90-42 5 cái 11.880
Nối giảm D90-48 D90-48 5 cái 11.880
Nối giảm D90-60 D90-60 5 cái 12.210
Nối giảm D90-75 D90-75 5 cái 13.310
Nối giảm D110-34 D110-34 5 cái 18.700
Nối giảm D110-42 D110-42 5 cái 18.040
Nối giảm D110-48 D110-48 5 cái 18.040
Nối giảm D110-60 D110-60 5 cái 18.920
Nối giảm D110-75 D110-75 5 cái 19.140
Nối giảm D110-90 D110-90 5 cái 19.580
Nối giảm D125-110 D125-110 TC cái 47.620
Nối giảm D140-110 D140-110 TC cái 63.800
Nối giảm D160-140 D160-140 TC cái 89.470
Nối giảm D200-160 D200-160 TC cái 219.110
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon