• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tứ thông hàn HDPE Đồng Nai

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tứ thông hàn PE D200 6 D200 PE100 cái 604.230
Tứ thông hàn PE D225 6 D225 PE100 cái 772.750
Tứ thông hàn PE D250 6 D250 PE100 cái 1.195.480
Tứ thông hàn PE D280 6 D280 PE100 cái 1.443.200
Tứ thông hàn PE D315 6 D315 PE100 cái 2.267.100
Tứ thông hàn PE D355 6 D355 PE100 cái 2.936.670
Tứ thông hàn PE D400 6 D400 PE100 cái 3.802.810
Tứ thông hàn PE D450 6 D450 PE100 cái 4.915.790
Tứ thông hàn PE D500 6 D500 PE100 cái 6.874.230
Tứ thông hàn PE D560 6 D560 PE100 cái 12.240.140
Tứ thông hàn PE D630 6 D630 PE100 cái 14.594.030
Tứ thông hàn PE D710 6 D710 PE100 cái 37.544.870
Tứ thông hàn PE D800 6 D800 PE100 cái 50.880.830
Tứ thông hàn PE D200 8 D200 PE100 cái 745.580
Tứ thông hàn PE D225 8 D225 PE100 cái 957.550
Tứ thông hàn PE D250 8 D250 PE100 cái 1.364.000
Tứ thông hàn PE D280 8 D280 PE100 cái 1.802.020
Tứ thông hàn PE D315 8 D315 PE100 cái 2.749.670
Tứ thông hàn PE D355 8 D355 PE100 cái 3.607.230
Tứ thông hàn PE D400 8 D400 PE100 cái 4.703.820
Tứ thông hàn PE D450 8 D450 PE100 cái 6.078.710
Tứ thông hàn PE D500 8 D500 PE100 cái 8.193.680
Tứ thông hàn PE D560 8 D560 PE100 cái 15.057.020
Tứ thông hàn PE D630 8 D630 PE100 cái 17.908.440
Tứ thông hàn PE D710 8 D710 PE100 cái 46.429.790
Tứ thông hàn PE D800 8 D800 PE100 cái 62.830.240
Tứ thông hàn PE D900 8 D900 PE100 cái 84.822.320
Tứ thông hàn PE D1000 8 D1000 PE100 cái 178.741.640
Tứ thông hàn PE D200 10 D200 PE100 cái 909.700
Tứ thông hàn PE D225 10 D225 PE100 cái 1.177.000
Tứ thông hàn PE D250 10 D250 PE100 cái 1.703.130
Tứ thông hàn PE D280 10 D280 PE100 cái 2.267.100
Tứ thông hàn PE D315 10 D315 PE100 cái 3.384.370
Tứ thông hàn PE D355 10 D355 PE100 cái 4.465.780
Tứ thông hàn PE D400 10 D400 PE100 cái 5.756.960
Tứ thông hàn PE D450 10 D450 PE100 cái 7.462.290
Tứ thông hàn PE D500 10 D500 PE100 cái 10.138.040
Tứ thông hàn PE D560 10 D560 PE100 cái 18.521.360
Tứ thông hàn PE D630 10 D630 PE100 cái 22.049.280
Tứ thông hàn PE D710 10 D710 PE100 cái 57.107.930
Tứ thông hàn PE D800 10 D800 PE100 cái 77.420.970
Tứ thông hàn PE D900 10 D900 PE100 cái 104.401.770
Tứ thông hàn PE D1000 10 D1000 PE100 cái 210.710.940
Tứ thông hàn PE D200 12.5 D200 PE100 cái 1.108.580
Tứ thông hàn PE D225 12.5 D225 PE100 cái 1.434.620
Tứ thông hàn PE D250 12.5 D250 PE100 cái 2.099.790
Tứ thông hàn PE D280 12.5 D280 PE100 cái 2.718.210
Tứ thông hàn PE D315 12.5 D315 PE100 cái 4.114.660
Tứ thông hàn PE D355 12.5 D355 PE100 cái 5.446.100
Tứ thông hàn PE D400 12.5 D400 PE100 cái 7.053.530
Tứ thông hàn PE D450 12.5 D450 PE100 cái 9.146.830
Tứ thông hàn PE D500 12.5 D500 PE100 cái 12.409.210
Tứ thông hàn PE D560 12.5 D560 PE100 cái 22.637.780
Tứ thông hàn PE D630 12.5 D630 PE100 cái 26.834.060
Tứ thông hàn PE D200 16 D200 PE100 cái 1.350.910
Tứ thông hàn PE D225 16 D225 PE100 cái 1.741.080
Tứ thông hàn PE D250 16 D250 PE100 cái 2.581.260
Tứ thông hàn PE D280 16 D280 PE100 cái 3.273.600
Tứ thông hàn PE D315 16 D315 PE100 cái 4.928.660
Tứ thông hàn PE D355 16 D355 PE100 cái 6.601.430
Tứ thông hàn PE D400 16 D400 PE100 cái 8.566.470
Tứ thông hàn PE D450 16 D450 PE100 cái 11.102.080
Tứ thông hàn PE D500 16 D500 PE100 cái 14.645.180
Tứ thông hàn PE D560 16 D560 PE100 cái 27.766.530
Tứ thông hàn PE D630 16 D630 PE100 cái 31.988.990
Tứ thông hàn PE D710 16 D710 PE100 cái 85.131.090
Tứ thông hàn PE D800 16 D800 PE100 cái 115.422.340
Tứ thông hàn PE D900 16 D900 PE100 cái 155.836.450
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon