• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Nối rút trơn

Tên sản phẩm Kích cỡ Áp suất DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Nối rút trơn D27-21D D27-21 15 cái 2.310
Nối rút trơn D34-21D D34-21 15 cái 2.860
Nối rút trơn D34-27D D34-27 15 cái 3.300
Nối rút trơn D42-21D D42-21 15 cái 4.180
Nối rút trơn D42-27D D42-27 15 cái 4.400
Nối rút trơn D42-34D D42-34 15 cái 5.060
Nối rút trơn D49-21D D49-21 15 cái 5.940
Nối rút trơn D49-27D D49-27 12 cái 6.270
Nối rút trơn D49-34D D49-34 15 cái 6.930
Nối rút trơn D49-42D D49-42 15 cái 7.370
Nối rút trơn D60-21D D60-21 15 cái 8.910
Nối rút trơn D60-27D D60-27 15 cái 9.350
Nối rút trơn D60-34D D60-34 15 cái 10.230
Nối rút trơn D60-42M D60-42 6 cái 3.190
Nối rút trơn D60-42D D60-42 12 cái 10.780
Nối rút trơn D60-49M D60-49 6 cái 3.190
Nối rút trơn D60-49D D60-49 12 cái 11.110
Nối rút trơn D90-34D D90-34 9 cái 9.790
Nối rút trơn D90-42D D90-42 6 cái 10.010
Nối rút trơn D90-49D D90-49 12 cái 22.110
Nối rút trơn D90-60M D90-60 6 cái 10.340
Nối rút trơn D90-60D D90-60 12 cái 22.550
Nối rút trơn D114-34D D114-34 6 cái 19.690
Nối rút trơn D114-49D D114-49 6 cái 18.810
Nối rút trơn D114-60M D114-60 9 cái 18.260
Nối rút trơn D114-60D D114-60 6 cái 44.440
Nối rút trơn D114-90M D114-90 9 cái 18.370
Nối rút trơn D114-90D D114-90 6 cái 49.610
Nối rút trơn D168-90D D168-90 6 cái 77.000
Nối rút trơn D168-114M D168-114 6 cái 60.500
Nối rút trơn D168-114D D168-114 9 cái 132.220
Nối rút trơn D220-114M D220-114 6 cái 165.000
Nối rút trơn D220-168TC D220-168 9 cái 332.200
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon