• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Đai khởi thủy PE SINO

Tên sản phẩm Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
FPD/TS25x1/2 D25x1/2 cái 22.800
FPD/TS25x3/4 D25x3/4 cái 26.000
FPD/TS32x1/2 D32x1/2 cái 24.800
FPD/TS32x3/4 D32x3/4 cái 24.800
FPD/TS32x1 D32x1 cái 24.800
FPD/TS40x1/2 D40x1/2 cái 36.500
FPD/TS40x3/4 D40x3/4 cái 36.500
FPD/TS40x1 D40x1 cái 35.600
FPD/TS50x1/2 D50x1/2 cái 44.200
FPD/TS50x3/4 D50x3/4 cái 44.200
FPD/TS50x1 D50x1 cái 44.200
FPD/TS63x1/2 D63x1/2 cái 62.600
FPD/TS63x3/4 D63x3/4 cái 62.600
FPD/TS63x1 D63x1 cái 62.600
FPD/TS63x1.1/4 D63x1.1/4 cái 62.000
FPD/TS75x1/2 D75x1/2 cái 78.800
FPD/TS75x3/4 D75x3/4 cái 78.800
FPD/TS75x1 D75x1 cái 78.800
FPD/TS75x1.1/4 D75x1.1/4 cái 78.800
FPD/TS75x1.1/2 D75x1.1/2 cái 78.800
FPD/TS75x2 D75x2 cái 78.800
FPD/TS90x1/2 D90x1/2 cái 83.000
FPD/TS90x3/4 D90x3/4 cái 83.000
FPD/TS90x1 D90x1 cái 83.000
FPD/TS90x1.1/4 D90x1.1/4 cái 83.000
FPD/TS90x1.1/2 D90x1.1/2 cái 83.000
FPD/TS90x2 D90x2 cái 127.500
FPD/TS110x1/2 D110x1/2 cái 133.000
FPD/TS110x3/4 D110x3/4 cái 133.000
FPD/TS110x1 D110x1 cái 133.000
FPD/TS110x1.1/4 D110x1.1/4 cái 133.000
FPD/TS110x1.1/2 D110x1.1/2 cái 133.000
FPD/TS110x2 D110x2 cái 127.500
FPD/TS110x3 D110x3 cái 214.500
FPD/TS125x1 D125x1 cái 214.500
FPD/TS125x1.1/4 D125x1.1/4 cái 214.500
FPD/TS125x1.1/2 D125x1.1/2 cái 214.500
FPD/TS125x2 D125x2 cái 214.500
FPD/TS125x2.1/2 D125x2.1/2 cái 214.500
FPD/TS140x2 D140x2 cái 266.500
FPD/TS140x2.1/2 D140x2.1/2 cái 266.500
FPD/TS160x1 D160x1 cái 266.500
FPD/TS160x1.1/4 D160x1.1/4 cái 266.500
FPD/TS160x1.1/2 D160x1.1/2 cái 266.500
FPD/TS160x2 D160x2 cái 266.500
FPD/TS160x2.1/2 D160x2.1/2 cái 266.500
FPD/TS180x2 D180x2 cái 455.000
FPD/TS180x2.1/2 D180x2.1/2 cái 455.000
FPD/TS200x3/4 D200x3/4 cái 611.000
FPD/TS200x1 D200x1 cái 611.000
FPD/TS200x1.1/4 D200x1.1/4 cái 611.000
FPD/TS200x1.1/2 D200x1.1/2 cái 611.000
FPD/TS200x2 D200x2 cái 611.000
FPD/TS200x2.1/2 D200x2.1/2 cái 611.000
FPD/TS225x2 D225x2 cái 745.000
FPD/TS225x2.1/2 D225x2.1/2 cái 745.000
FPD/TS250x3/4 D250x3/4 cái 844.000
FPD/TS250x1 D250x1 cái 844.000
FPD/TS250x2 D250x2 cái 844.000
FPD/TS250x2.1/2 D250x2.1/2 cái 844.000
FPD/TS250x3 D250x3 cái 844.000
FPD/TS250x4 D250x4 cái 844.000
FPD/TS280x2 D280x2 cái 977.000
FPD/TS280x2.1/2 D280x2.1/2 cái 977.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon