• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Ống không có đầu nong

Tên sản phẩm Kích cỡ Chiều dày - mm Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
uPVC Ống luồn cáp điện lực D21x1.4 Ø21 1.4 không đầu nong Mét 5.401
uPVC Ống luồn cáp điện lực D21x1.6 Ø21 1.6 không đầu nong Mét 6.204
uPVC Ống luồn cáp điện lực D21x1.7 Ø2 1.7 không đầu nong Mét 6.501
uPVC Ống luồn cáp điện lực D21x1.8 Ø21 1.8 không đầu nong Mét 6.897
uPVC Ống luồn cáp điện lực D21x2.0 Ø21 2 không đầu nong Mét 7.502
uPVC Ống luồn cáp điện lực D27x1.4 Ø27 1.4 không đầu nong Mét 6.996
uPVC Ống luồn cáp điện lực D27x1.6 Ø27 1.6 không đầu nong Mét 7.898
uPVC Ống luồn cáp điện lực D27x1.7 Ø27 1.7 không đầu nong Mét 8.305
uPVC Ống luồn cáp điện lực D27x1.8 Ø27 1.8 không đầu nong Mét 8.701
uPVC Ống luồn cáp điện lực D27x2.0 Ø27 2 không đầu nong Mét 9.702
uPVC Ống luồn cáp điện lực D27x2.2 Ø27 2.2 không đầu nong Mét 10.703
uPVC Ống luồn cáp điện lực D27x2.5 Ø27 2.5 không đầu nong Mét 11.902
uPVC Ống luồn cáp điện lực D27x3.0 Ø27 3 không đầu nong Mét 14.003
uPVC Ống luồn cáp điện lực D34x1.4 Ø34 1.4 không đầu nong Mét 8.899
uPVC Ống luồn cáp điện lực D34x1.6 Ø34 1.6 không đầu nong Mét 9.999
uPVC Ống luồn cáp điện lực D34x1.7 Ø34 1.7 không đầu nong Mét 10.703
uPVC Ống luồn cáp điện lực D34x1.8 Ø34 1.8 không đầu nong Mét 11.297
uPVC Ống luồn cáp điện lực D34x2.0 Ø34 2 không đầu nong Mét 12.496
uPVC Ống luồn cáp điện lực D34x2.2 Ø34 2.2 không đầu nong Mét 13.596
uPVC Ống luồn cáp điện lực D34x2.5 Ø34 2.5 không đầu nong Mét 15.202
uPVC Ống luồn cáp điện lực D34x3.0 Ø34 3 không đầu nong Mét 17.996
uPVC Ống luồn cáp điện lực D42x1.4 Ø42 1.4 không đầu nong Mét 11.297
uPVC Ống luồn cáp điện lực D42x1.6 Ø42 1.6 không đầu nong Mét 12.804
uPVC Ống luồn cáp điện lực D42x1.7 Ø42 1.7 không đầu nong Mét 13.596
uPVC Ống luồn cáp điện lực D42x1.8 Ø42 1.8 không đầu nong Mét 14.300
uPVC Ống luồn cáp điện lực D42x2.0 Ø42 2 không đầu nong Mét 15.796
uPVC Ống luồn cáp điện lực D42x2.1 Ø42 2.1 không đầu nong Mét 16.500
uPVC Ống luồn cáp điện lực D42x2.2 Ø42 2.2 không đầu nong Mét 17.303
uPVC Ống luồn cáp điện lực D42x2.4 Ø42 2.4 không đầu nong Mét 18.700
uPVC Ống luồn cáp điện lực D42x2.5 Ø42 2.5 không đầu nong Mét 19.503
uPVC Ống luồn cáp điện lực D42x3.0 Ø42 3 không đầu nong Mét 23.100
uPVC Ống luồn cáp điện lực D42x3.5 Ø42 3.5 không đầu nong Mét 26.697
uPVC Ống luồn cáp điện lực D49x1.5 Ø49 1.5 không đầu nong Mét 13.904
uPVC Ống luồn cáp điện lực D49x1.8 Ø49 1.8 không đầu nong Mét 16.500
uPVC Ống luồn cáp điện lực D49x1.9 Ø49 1.9 không đầu nong Mét 17.402
uPVC Ống luồn cáp điện lực D49x2.0 Ø49 2 không đầu nong Mét 18.304
uPVC Ống luồn cáp điện lực D49x2.2 Ø49 2.2 không đầu nong Mét 19.998
uPVC Ống luồn cáp điện lực D49x2.3 Ø49 2.3 không đầu nong Mét 20.900
uPVC Ống luồn cáp điện lực D49x2.4 Ø49 2.4 không đầu nong Mét 21.802
uPVC Ống luồn cáp điện lực D49x2.5 Ø49 2.5 không đầu nong Mét 22.704
uPVC Ống luồn cáp điện lực D49x2.6 Ø49 2.6 không đầu nong Mét 23.397
uPVC Ống luồn cáp điện lực D49x2.8 Ø49 2.8 không đầu nong Mét 25.102
uPVC Ống luồn cáp điện lực D49x3.0 Ø49 3 không đầu nong Mét 26.796
uPVC Ống luồn cáp điện lực D49x3.5 Ø49 3.5 không đầu nong Mét 30.998
uPVC Ống luồn cáp điện lực D60x1.5 Ø60 1.5 không đầu nong Mét 16.709
uPVC Ống luồn cáp điện lực D60x1.6 Ø60 1.6 không đầu nong Mét 18.601
uPVC Ống luồn cáp điện lực D60x1.8 Ø60 1.8 không đầu nong Mét 20.900
uPVC Ống luồn cáp điện lực D60x2.0 Ø60 2 không đầu nong Mét 23.100
uPVC Ống luồn cáp điện lực D60x2.2 Ø60 2.2 không đầu nong Mét 25.300
uPVC Ống luồn cáp điện lực D60x2.3 Ø60 2.3 không đầu nong Mét 26.499
uPVC Ống luồn cáp điện lực D60x2.4 Ø60 2.4 không đầu nong Mét 27.500
uPVC Ống luồn cáp điện lực D60x2.5 Ø60 2.5 không đầu nong Mét 28.600
uPVC Ống luồn cáp điện lực D60x2.8 Ø60 2.8 không đầu nong Mét 31.900
uPVC Ống luồn cáp điện lực D60x3.0 Ø60 3 không đầu nong Mét 34.001
uPVC Ống luồn cáp điện lực D60x3.5 Ø60 3.5 không đầu nong Mét 39.402
uPVC Ống luồn cáp điện lực D60x4.0 Ø60 4 không đầu nong Mét 44.605
uPVC Ống luồn cáp điện lực D60x6.7 Ø60 6.7 không đầu nong Mét 71.104
uPVC Ống luồn cáp điện lực D63x1.6 Ø63 1.6 không đầu nong Mét 19.503
uPVC Ống luồn cáp điện lực D63x2.0 Ø63 2 không đầu nong Mét 24.200
uPVC Ống luồn cáp điện lực D63x2.5 Ø63 2.5 không đầu nong Mét 29.997
uPVC Ống luồn cáp điện lực D63x3.0 Ø63 3 không đầu nong Mét 35.695
uPVC Ống luồn cáp điện lực D75x2.2 Ø75 2.2 không đầu nong Mét 31.900
uPVC Ống luồn cáp điện lực D75x2.9 Ø75 2.9 không đầu nong Mét 41.602
uPVC Ống luồn cáp điện lực D75x3.0 Ø75 3 không đầu nong Mét 42.900
uPVC Ống luồn cáp điện lực D75x3.5 Ø75 3.5 không đầu nong Mét 49.698
uPVC Ống luồn cáp điện lực D75x3.6 Ø75 3.6 không đầu nong Mét 50.996
uPVC Ống luồn cáp điện lực D76x1.8 Ø76 1.8 không đầu nong Mét 26.499
uPVC Ống luồn cáp điện lực D76x2.2 Ø76 2.2 không đầu nong Mét 32.197
uPVC Ống luồn cáp điện lực D76x2.5 Ø76 2.5 không đầu nong Mét 36.498
uPVC Ống luồn cáp điện lực D76x3.0 Ø76 3 không đầu nong Mét 43.505
uPVC Ống luồn cáp điện lực D76x3.7 Ø76 3.7 không đầu nong Mét 53.196
uPVC Ống luồn cáp điện lực D76x4.5 Ø76 4.5 không đầu nong Mét 62.898
uPVC Ống luồn cáp điện lực D90x1.7 Ø90 1.7 không đầu nong Mét 29.601
uPVC Ống luồn cáp điện lực D90x2.0 Ø90 2 không đầu nong Mét 34.705
uPVC Ống luồn cáp điện lực D90x2.2 Ø90 2.2 không đầu nong Mét 38.104
uPVC Ống luồn cáp điện lực D90x2.6 Ø90 2.6 không đầu nong Mét 44.902
uPVC Ống luồn cáp điện lực D90x2.9 Ø90 2.9 không đầu nong Mét 49.896
uPVC Ống luồn cáp điện lực D90x3.0 Ø90 3 không đầu nong Mét 51.403
uPVC Ống luồn cáp điện lực D90x3.2 Ø90 3.2 không đầu nong Mét 54.802
uPVC Ống luồn cáp điện lực D90x3.5 Ø90 3.5 không đầu nong Mét 59.697
uPVC Ống luồn cáp điện lực D90x3.8 Ø90 3.8 không đầu nong Mét 64.603
uPVC Ống luồn cáp điện lực D90x4.0 Ø90 4 không đầu nong Mét 67.804
uPVC Ống luồn cáp điện lực D90x4.1 Ø90 4.1 không đầu nong Mét 69.498
uPVC Ống luồn cáp điện lực D90x4.3 Ø90 4.3 không đầu nong Mét 72.699
uPVC Ống luồn cáp điện lực D90x5.0 Ø90 5 không đầu nong Mét 83.897
uPVC Ống luồn cáp điện lực D110x1.8 Ø110 1.8 không đầu nong Mét 38.995
uPVC Ống luồn cáp điện lực D110x2.0 Ø110 2 không đầu nong Mét 43.296
uPVC Ống luồn cáp điện lực D110x2.2 Ø110 2.2 không đầu nong Mét 47.399
uPVC Ống luồn cáp điện lực D110x2.5 Ø110 2.5 không đầu nong Mét 53.801
uPVC Ống luồn cáp điện lực D110x2.7 Ø110 2.7 không đầu nong Mét 58.003
uPVC Ống luồn cáp điện lực D110x3.0 Ø110 3 không đầu nong Mét 64.295
uPVC Ống luồn cáp điện lực D110x3.2 Ø110 3.2 không đầu nong Mét 68.398
uPVC Ống luồn cáp điện lực D110x3.4 Ø110 3.4 không đầu nong Mét 72.699
uPVC Ống luồn cáp điện lực D110x4.0 Ø110 4 không đầu nong Mét 84.095
uPVC Ống luồn cáp điện lực D110x5.0 Ø110 5 không đầu nong Mét 106.205
uPVC Ống luồn cáp điện lực D110x5.3 Ø110 5.3 không đầu nong Mét 111.397
uPVC Ống luồn cáp điện lực D114x1.8 Ø114 1.8 không đầu nong Mét 40.403
uPVC Ống luồn cáp điện lực D114x2.0 Ø114 2 không đầu nong Mét 45.001
uPVC Ống luồn cáp điện lực D114x2.2 Ø114 2.2 không đầu nong Mét 49.302
uPVC Ống luồn cáp điện lực D114x2.6 Ø114 2.6 không đầu nong Mét 58.102
uPVC Ống luồn cáp điện lực D114x3.0 Ø114 3 không đầu nong Mét 66.704
uPVC Ống luồn cáp điện lực D114x3.2 Ø114 3.2 không đầu nong Mét 71.104
uPVC Ống luồn cáp điện lực D114x3.5 Ø114 3.5 không đầu nong Mét 77.605
uPVC Ống luồn cáp điện lực D114x3.8 Ø114 3.8 không đầu nong Mét 83.996
uPVC Ống luồn cáp điện lực D114x4.0 Ø114 4 không đầu nong Mét 88.198
uPVC Ống luồn cáp điện lực D114x4.5 Ø114 4.5 không đầu nong Mét 98.802
uPVC Ống luồn cáp điện lực D114x5.0 Ø114 5 không đầu nong Mét 109.296
uPVC Ống luồn cáp điện lực D114x5.2 Ø114 5.2 không đầu nong Mét 113.597
uPVC Ống luồn cáp điện lực D114x7.0 Ø114 7 không đầu nong Mét 150.205
uPVC Ống luồn cáp điện lực D125x3.5 Ø125 3.5 không đầu nong Mét 85.195
uPVC Ống luồn cáp điện lực D125x4.0 Ø125 4 không đầu nong Mét 96.998
uPVC Ống luồn cáp điện lực D130x3.2 Ø130 3.2 không đầu nong Mét 81.202
uPVC Ống luồn cáp điện lực D130x3.5 Ø130 3.5 không đầu nong Mét 88.704
uPVC Ống luồn cáp điện lực D130x4.0 Ø130 4 không đầu nong Mét 101.002
uPVC Ống luồn cáp điện lực D130x4.5 Ø130 4.5 không đầu nong Mét 113.102
uPVC Ống luồn cáp điện lực D130x5.0 Ø130 5 không đầu nong Mét 125.202
uPVC Ống luồn cáp điện lực D140x3.0 Ø140 3 không đầu nong Mét 82.302
uPVC Ống luồn cáp điện lực D140x3.5 Ø140 3.5 không đầu nong Mét 95.700
uPVC Ống luồn cáp điện lực D140x4.0 Ø140 4 không đầu nong Mét 108.999
uPVC Ống luồn cáp điện lực D140x4.1 Ø140 4.1 không đầu nong Mét 111.595
uPVC Ống luồn cáp điện lực D140x4.3 Ø140 4.3 không đầu nong Mét 116.996
uPVC Ống luồn cáp điện lực D140x5.0 Ø140 5 không đầu nong Mét 135.201
uPVC Ống luồn cáp điện lực D140x5.4 Ø140 5.4 không đầu nong Mét 145.596
uPVC Ống luồn cáp điện lực D140x5.5 Ø140 5.5 không đầu nong Mét 148.203
uPVC Ống luồn cáp điện lực D140x6.3 Ø140 6.3 không đầu nong Mét 168.696
uPVC Ống luồn cáp điện lực D140x6.7 Ø140 6.7 không đầu nong Mét 178.904
uPVC Ống luồn cáp điện lực D160x4.0 Ø160 4 không đầu nong Mét 126.302
uPVC Ống luồn cáp điện lực D160x4.7 Ø160 4.7 không đầu nong Mét 147.796
uPVC Ống luồn cáp điện lực D160x6.2 Ø160 6.2 không đầu nong Mét 193.105
uPVC Ống luồn cáp điện lực D160x6.3 Ø160 6.3 không đầu nong Mét 196.097
uPVC Ống luồn cáp điện lực D160x7.1 Ø160 7.1 không đầu nong Mét 219.802
uPVC Ống luồn cáp điện lực D160x7.7 Ø160 7.7 không đầu nong Mét 237.699
uPVC Ống luồn cáp điện lực D168x3.5 Ø168 3.5 không đầu nong Mét 116.699
uPVC Ống luồn cáp điện lực D168x4.3 Ø168 4.3 không đầu nong Mét 142.604
uPVC Ống luồn cáp điện lực D168x4.5 Ø168 4.5 không đầu nong Mét 149.105
uPVC Ống luồn cáp điện lực D168x5.0 Ø168 5 không đầu nong Mét 165.099
uPVC Ống luồn cáp điện lực D168x7.0 Ø168 7 không đầu nong Mét 228.305
uPVC Ống luồn cáp điện lực D168x7.3 Ø168 7.3 không đầu nong Mét 237.600
uPVC Ống luồn cáp điện lực D168x8.5 Ø168 8.5 không đầu nong Mét 274.703
uPVC Ống luồn cáp điện lực D168x9.7 Ø168 9.7 không đầu nong Mét 311.003
uPVC Ống luồn cáp điện lực D200x11.9 Ø200 11.9 không đầu nong Mét 457.699
uPVC Ống luồn cáp điện lực D200x5.0 Ø200 5 không đầu nong Mét 199.298
uPVC Ống luồn cáp điện lực D200x5.1 Ø200 5.1 không đầu nong Mét 203.302
uPVC Ống luồn cáp điện lực D200x5.9 Ø200 5.9 không đầu nong Mét 234.102
uPVC Ống luồn cáp điện lực D200x6.2 Ø200 6.2 không đầu nong Mét 245.597
uPVC Ống luồn cáp điện lực D200x6.5 Ø200 6.5 không đầu nong Mét 257.202
uPVC Ống luồn cáp điện lực D200x7.1 Ø200 7.1 không đầu nong Mét 280.104
uPVC Ống luồn cáp điện lực D200x7.7 Ø200 7.7 không đầu nong Mét 302.797
uPVC Ống luồn cáp điện lực D200x8.0 Ø200 8 không đầu nong Mét 313.995
uPVC Ống luồn cáp điện lực D200x9.6 Ø200 9.6 không đầu nong Mét 373.703
uPVC Ống luồn cáp điện lực D220x10.3 Ø220 10.3 không đầu nong Mét 438.900
uPVC Ống luồn cáp điện lực D220x5.1 Ø220 5.1 không đầu nong Mét 222.596
uPVC Ống luồn cáp điện lực D220x5.9 Ø220 5.9 không đầu nong Mét 256.696
uPVC Ống luồn cáp điện lực D220x6.0 Ø220 6 không đầu nong Mét 260.898
uPVC Ống luồn cáp điện lực D220x6.5 Ø220 6.5 không đầu nong Mét 282.095
uPVC Ống luồn cáp điện lực D220x8.6 Ø220 8.6 không đầu nong Mét 369.303
uPVC Ống luồn cáp điện lực D220x8.7 Ø220 8.7 không đầu nong Mét 373.505
uPVC Ống luồn cáp điện lực D220x8.8 Ø220 8.8 không đầu nong Mét 377.696
uPVC Ống luồn cáp điện lực D220x8.9 Ø220 8.9 không đầu nong Mét 381.700
uPVC Ống luồn cáp điện lực D220x9.0 Ø220 9 không đầu nong Mét 385.902
uPVC Ống luồn cáp điện lực D225x10.8 Ø225 10.8 không đầu nong Mét 473.000
uPVC Ống luồn cáp điện lực D225x5.5 Ø225 5.5 không đầu nong Mét 246.796
uPVC Ống luồn cáp điện lực D225x6.6 Ø225 6.6 không đầu nong Mét 294.701
uPVC Ống luồn cáp điện lực D225x7.9 Ø225 7.9 không đầu nong Mét 350.603
uPVC Ống luồn cáp điện lực D225x8.6 Ø225 8.6 không đầu nong Mét 380.501
uPVC Ống luồn cáp điện lực D225x8.9 Ø225 8.9 không đầu nong Mét 393.195
uPVC Ống luồn cáp điện lực D250x11.9 Ø250 11.9 không đầu nong Mét 584.705
uPVC Ống luồn cáp điện lực D250x6.2 Ø250 6.2 không đầu nong Mét 311.905
uPVC Ống luồn cáp điện lực D250x6.5 Ø250 6.5 không đầu nong Mét 326.601
uPVC Ống luồn cáp điện lực D250x7.3 Ø250 7.3 không đầu nong Mét 365.596
uPVC Ống luồn cáp điện lực D250x7.7 Ø250 7.7 không đầu nong Mét 385.000
uPVC Ống luồn cáp điện lực D250x8.0 Ø250 8 không đầu nong Mét 399.498
uPVC Ống luồn cáp điện lực D250x8.8 Ø250 8.8 không đầu nong Mét 437.998
uPVC Ống luồn cáp điện lực D250x9.9 Ø250 9.9 không đầu nong Mét 490.501
uPVC Ống luồn cáp điện lực D280x10.7 Ø280 10.7 không đầu nong Mét 601.095
uPVC Ống luồn cáp điện lực D280x11.1 Ø280 11.1 không đầu nong Mét 622.699
uPVC Ống luồn cáp điện lực D280x13.4 Ø280 13.4 không đầu nong Mét 745.305
uPVC Ống luồn cáp điện lực D280x6.9 Ø280 6.9 không đầu nong Mét 393.195
uPVC Ống luồn cáp điện lực D280x8.2 Ø280 8.2 không đầu nong Mét 465.003
uPVC Ống luồn cáp điện lực D280x8.6 Ø280 8.6 không đầu nong Mét 486.904
uPVC Ống luồn cáp điện lực D280x9.9 Ø280 9.9 không đầu nong Mét 557.700
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon