• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Đầu nối bích HDPE Đồng Nai

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Đầu nối bích hàn PE D63 16 D63 PE100 cái 58.520
Đầu nối bích hàn PE D75 16 D75 PE100 cái 86.570
Đầu nối bích hàn PE D90 16 D90 PE100 cái 119.570
Đầu nối bích hàn PE D110 16 D110 PE100 cái 199.430
Đầu nối bích hàn PE D125 16 D125 PE100 cái 267.630
Đầu nối bích hàn PE D140 16 D140 PE100 cái 369.930
Đầu nối bích hàn PE D160 16 D160 PE100 cái 410.960
Đầu nối bích hàn PE D180 16 D180 PE100 cái 669.020
Đầu nối bích hàn PE D200 16 D200 PE100 cái 922.570
Đầu nối bích hàn PE D225 16 D225 PE100 cái 1.107.150
Đầu nối bích hàn PE D250 16 D250 PE100 cái 1.382.700
Đầu nối bích hàn PE D280 16 D280 PE100 cái 1.886.390
Đầu nối bích hàn PE D315 16 D315 PE100 cái 2.387.550
Đầu nối bích hàn PE D355 16 D355 PE100 cái 3.017.190
Đầu nối bích hàn PE D400 16 D400 PE100 cái 4.554.660
Đầu nối bích hàn PE D450 16 D450 PE100 cái 5.693.380
Đầu nối bích hàn PE D500 16 D500 PE100 cái 6.540.820
Đầu nối bích hàn PE D560 16 D560 PE100 cái 8.815.510
Đầu nối bích hàn PE D630 16 D630 PE100 cái 10.599.600
Đầu nối bích hàn PE D710 16 D710 PE100 cái 25.974.190
Đầu nối bích hàn PE D800 16 D800 PE100 cái 49.062.420
Đầu nối bích hàn PE D63 10 D63 PE100 cái 54.648
Đầu nối bích hàn PE D75 10 D75 PE100 cái 79.288
Đầu nối bích hàn PE D90 10 D90 PE100 cái 95.590
Đầu nối bích hàn PE D110 10 D110 PE100 cái 127.050
Đầu nối bích hàn PE D125 10 D125 PE100 cái 197.835
Đầu nối bích hàn PE D140 10 D140 PE100 cái 300.300
Đầu nối bích hàn PE D160 10 D160 PE100 cái 291.500
Đầu nối bích hàn PE D180 10 D180 PE100 cái 539.550
Đầu nối bích hàn PE D200 10 D200 PE100 cái 559.680
Đầu nối bích hàn PE D225 10 D225 PE100 cái 689.040
Đầu nối bích hàn PE D250 10 D250 PE100 cái 800.360
Đầu nối bích hàn PE D280 10 D280 PE100 cái 1.318.900
Đầu nối bích hàn PE D315 10 D315 PE100 cái 1.412.400
Đầu nối bích hàn PE D355 10 D355 PE100 cái 2.079.000
Đầu nối bích hàn PE D400 10 D400 PE100 cái 2.420.000
Đầu nối bích hàn PE D450 10 D450 PE100 cái 3.326.400
Đầu nối bích hàn PE D500 10 D500 PE100 cái 4.590.300
Đầu nối bích hàn PE D560 10 D560 PE100 cái 6.529.600
Đầu nối bích hàn PE D630 10 D630 PE100 cái 7.793.500
Đầu nối bích hàn PE D710 10 D710 PE100 cái 11.471.900
Đầu nối bích hàn PE D800 10 D800 PE100 cái 13.039.400
Đầu nối bích hàn PE D900 10 D900 PE100 cái 15.672.800
Đầu nối bích hàn PE D1000 10 D1000 PE100 cái 23.508.100
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon