• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê hàn

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tê hàn D90 PN8 PN8 D90 cái 66.660
Tê hàn D90 PN10 PN10 D90 cái 80.630
Tê hàn D90 PN12.5 PN12.5 D90 cái 99.990
Tê hàn D90 PN16 PN16 D90 cái 121.220
Tê hàn D110 PN6 PN6 D110 cái 115.170
Tê hàn D110 PN8 PN8 D110 cái 143.220
Tê hàn D110 PN10 PN10 D110 cái 175.340
Tê hàn D110 PN12.5 PN12.5 D110 cái 211.530
Tê hàn D110 PN16 PN16 D110 cái 254.870
Tê hàn D125 PN6 PN6 D125 cái 146.080
Tê hàn D125 PN8 PN8 D125 cái 179.960
Tê hàn D125 PN10 PN10 D125 cái 220.330
Tê hàn D125 PN12.5 PN12.5 D125 cái 270.050
Tê hàn D125 PN16 PN16 D125 cái 327.250
Tê hàn D140 PN6 PN6 D140 cái 188.100
Tê hàn D140 PN8 PN8 D140 cái 230.890
Tê hàn D140 PN10 PN10 D140 cái 282.260
Tê hàn D140 PN12.5 PN12.5 D140 cái 344.850
Tê hàn D140 PN16 PN16 D140 cái 416.130
Tê hàn D160 PN6 PN6 D160 cái 253.000
Tê hàn D160 PN8 PN8 D160 cái 309.760
Tê hàn D160 PN10 PN10 D160 cái 378.730
Tê hàn D160 PN12.5 PN12.5 D160 cái 462.330
Tê hàn D160 PN16 PN16 D160 cái 561.660
Tê hàn D180 PN6 PN6 D180 cái 323.730
Tê hàn D180 PN8 PN8 D180 cái 399.740
Tê hàn D180 PN10 PN10 D180 cái 490.930
Tê hàn D180 PN12.5 PN12.5 D180 cái 602.580
Tê hàn D180 PN16 PN16 D180 cái 732.930
Tê hàn D200 PN6 PN6 D200 cái 497.970
Tê hàn D200 PN8 PN8 D200 cái 614.790
Tê hàn D200 PN10 PN10 D200 cái 751.630
Tê hàn D200 PN12.5 PN12.5 D200 cái 915.750
Tê hàn D200 PN16 PN16 D200 cái 1.113.970
Tê hàn D225 PN6 PN6 D225 cái 641.740
Tê hàn D225 PN8 PN8 D225 cái 796.620
Tê hàn D225 PN10 PN10 D225 cái 977.790
Tê hàn D225 PN12.5 PN12.5 D225 cái 1.192.840
Tê hàn D225 PN16 PN16 D225 cái 1.447.050
Tê hàn D250 PN6 PN6 D250 cái 908.710
Tê hàn D250 PN8 PN8 D250 cái 1.113.970
Tê hàn D250 PN10 PN10 D250 cái 1.369.280
Tê hàn D250 PN12.5 PN12.5 D250 cái 1.679.040
Tê hàn D250 PN16 PN16 D250 cái 2.033.240
Tê hàn D280 PN6 PN6 D280 cái 1.163.030
Tê hàn D280 PN8 PN8 D280 cái 1.442.980
Tê hàn D280 PN10 PN10 D280 cái 1.766.160
Tê hàn D280 PN12.5 PN12.5 D280 cái 2.160.070
Tê hàn D280 PN16 PN16 D280 cái 2.618.220
Tê hàn D315 PN6 PN6 D315 cái 1.738.660
Tê hàn D315 PN8 PN8 D315 cái 2.128.500
Tê hàn D315 PN10 PN10 D315 cái 2.624.160
Tê hàn D315 PN12.5 PN12.5 D315 cái 3.211.450
Tê hàn D315 PN16 PN16 D315 cái 3.887.620
Tê hàn D355 PN6 PN6 D355 cái 2.449.370
Tê hàn D355 PN8 PN8 D355 cái 3.012.790
Tê hàn D355 PN10 PN10 D355 cái 3.723.390
Tê hàn D355 PN12.5 PN12.5 D355 cái 4.539.260
Tê hàn D355 PN16 PN16 D355 cái 5.501.210
Tê hàn D400 PN6 PN6 D400 cái 3.196.820
Tê hàn D400 PN8 PN8 D400 cái 3.954.830
Tê hàn D400 PN10 PN10 D400 cái 4.844.950
Tê hàn D400 PN12.5 PN12.5 D400 cái 5.928.450
Tê hàn D400 PN16 PN16 D400 cái 7.194.880
Tê hàn D450 PN6 PN6 D450 cái 4.169.880
Tê hàn D450 PN8 PN8 D450 cái 5.159.880
Tê hàn D450 PN10 PN10 D450 cái 6.334.020
Tê hàn D450 PN12.5 PN12.5 D450 cái 7.750.710
Tê hàn D450 PN16 PN16 D450 cái 9.406.430
Tê hàn D500 PN6 PN6 D500 cái 5.514.080
Tê hàn D500 PN8 PN8 D500 cái 6.824.950
Tê hàn D500 PN10 PN10 D500 cái 8.390.690
Tê hàn D500 PN12.5 PN12.5 D500 cái 10.255.630
Tê hàn D500 PN16 PN16 D500 cái 12.447.820
Tê hàn D560 PN6 PN6 D560 cái 6.858.280
Tê hàn D560 PN8 PN8 D560 cái 8.462.520
Tê hàn D560 PN10 PN10 D560 cái 10.397.640
Tê hàn D560 PN12.5 PN12.5 D560 cái 12.699.610
Tê hàn D560 PN16 PN16 D560 cái 15.351.270
Tê hàn D630 PN6 PN6 D630 cái 8.152.760
Tê hàn D630 PN8 PN8 D630 cái 10.013.630
Tê hàn D630 PN10 PN10 D630 cái 12.312.190
Tê hàn D630 PN12.5 PN12.5 D630 cái 14.973.090
Tê hàn D630 PN16 PN16 D630 cái 18.087.520
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon