• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê thu nối hàn PE SINO

Tên sản phẩm Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
FPDFF/TA20050 D200x50 cái 783.000
FPDFF/TA200110 D200x110 cái 787.000
FPDFF/TA200125 D200x125 cái 790.000
FPDFF/TA200160 D200x160 cái 793.000
FPDFF/TA22550 D225x50 cái 972.000
FPDFF/TA225125 D225x125 cái 982.000
FPDFF/TA225160 D225x160 cái 985.000
FPDFF/TA225200 D225x200 cái 991.000
FPDFF/TA25050 D250x50 cái 1.258.000
FPDFF/TA250160 D250x160 cái 1.273.000
FPDFF/TA250200 D250x200 cái 1.282.000
FPDFF/TA250225 D250x225 cái 1.288.000
FPDFF/TA280160 D280x160 cái 1.582.000
FPDFF/TA280200 D280x200 cái 1.597.000
FPDFF/TA31550 D315x50 cái 1.999.000
FPDFF/TA315180 D315x180 cái 2.032.000
FPDFF/TA315200 D315x200 cái 2.032.000
FPDFF/TA315225 D315x225 cái 2.407.000
FPDFF/TA315250 D315x250 cái 2.057.000
FPDFF/TA315280 D315x280 cái 2.063.000
FPDFF/TA35550 D355x50 cái 3.150.000
FPDFF/TA355180 D355x180 cái 3.202.000
FPDFF/TA355200 D355x200 cái 3.211.000
FPDFF/TA355225 D355x225 cái 3.226.000
FPDFF/TA355250 D355x250 cái 3.241.000
FPDFF/TA355280 D355x280 cái 3.250.000
FPDFF/TA3551315 D3551x315 cái 3.263.000
FPDFF/TA40050 D400x50 cái 4.069.000
FPDFF/TA400200 D400x200 cái 4.372.500
FPDFF/TA400225 D400x225 cái 4.931.500
FPDFF/TA400250 D400x250 cái 4.411.200
FPDFF/TA400280 D400x280 cái 4.439.500
FPDFF/TA400315 D400x315 cái 4.443.000
FPDFF/TA400355 D400x355 cái 4.451.200
FPDFF/TA450180 D450x180 cái 5.330.000
FPDFF/TA450200 D450x200 cái 5.480.800
FPDFF/TA450225 D450x225 cái 5.681.000
FPDFF/TA450250 D450x250 cái 5.707.000
FPDFF/TA450280 D450x280 cái 5.722.000
FPDFF/TA450315 D450x315 cái 5.742.000
FPDFF/TA450355 D450x355 cái 5.758.000
FPDFF/TA450400 D450x400 cái 5.809.000
FPDFF/TA500180 D500x180 cái 6.945.600
FPDFF/TA500200 D500x200 cái 6.980.600
FPDFF/TA500225 D500x225 cái 7.238.500
FPDFF/TA500250 D500x250 cái 7.279.500
FPDFF/TA500280 D500x280 cái 7.306.000
FPDFF/TA500315 D500x315 cái 7.338.000
FPDFF/TA500355 D500x355 cái 7.364.000
FPDFF/TA500400 D500x400 cái 7.447.000
FPDFF/TA500450 D500x450 cái 7.530.000
FPDFF/TA560225 D560x225 cái 9.516.000
FPDFF/TA560280 D560x280 cái 10.372.000
FPDFF/TA560315 D560x315 cái 11.182.000
FPDFF/TA630180 D630x180 cái 12.391.500
FPDFF/TA630200 D630x200 cái 12.782.000
FPDFF/TA630225 D630x225 cái 12.900.000
FPDFF/TA630250 D630x250 cái 13.250.000
FPDFF/TA630280 D630x280 cái 13.492.000
FPDFF/TA630315 D630x315 cái 13.507.000
FPDFF/TA630355 D630x355 cái 13.900.000
FPDFF/TA630400 D630x400 cái 14.561.000
FPDFF/TA630450 D630x450 cái 14.972.000
FPDFF/TA630500 D630x500 cái 15.633.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon