• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Y hàn 45 độ

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Y hàn 45° D90 PN8 PN8 D90 cái 82.060
Y hàn 45° D90 PN10 PN10 D90 cái 100.320
Y hàn 45° D90 PN12.5 PN12.5 D90 cái 123.090
Y hàn 45° D90 PN16 PN16 D90 cái 149.820
Y hàn 45° D110 PN6 PN6 D110 cái 134.200
Y hàn 45° D110 PN8 PN8 D110 cái 166.760
Y hàn 45° D110 PN10 PN10 D110 cái 198.000
Y hàn 45° D110 PN12.5 PN12.5 D110 cái 242.880
Y hàn 45° D110 PN16 PN16 D110 cái 300.190
Y hàn 45° D125 PN6 PN6 D125 cái 176.440
Y hàn 45° D125 PN8 PN8 D125 cái 220.770
Y hàn 45° D125 PN10 PN10 D125 cái 268.290
Y hàn 45° D125 PN12.5 PN12.5 D125 cái 330.220
Y hàn 45° D125 PN16 PN16 D125 cái 399.850
Y hàn 45° D140 PN6 PN6 D140 cái 225.940
Y hàn 45° D140 PN8 PN8 D140 cái 294.250
Y hàn 45° D140 PN10 PN10 D140 cái 349.690
Y hàn 45° D140 PN12.5 PN12.5 D140 cái 430.430
Y hàn 45° D140 PN16 PN16 D140 cái 522.940
Y hàn 45° D160 PN6 PN6 D160 cái 318.450
Y hàn 45° D160 PN8 PN8 D160 cái 382.910
Y hàn 45° D160 PN10 PN10 D160 cái 477.950
Y hàn 45° D160 PN12.5 PN12.5 D160 cái 586.080
Y hàn 45° D160 PN16 PN16 D160 cái 718.300
Y hàn 45° D180 PN6 PN6 D180 cái 400.510
Y hàn 45° D180 PN8 PN8 D180 cái 507.320
Y hàn 45° D180 PN10 PN10 D180 cái 634.480
Y hàn 45° D180 PN12.5 PN12.5 D180 cái 769.780
Y hàn 45° D180 PN16 PN16 D180 cái 944.900
Y hàn 45° D200 PN6 PN6 D200 cái 642.730
Y hàn 45° D200 PN8 PN8 D200 cái 793.870
Y hàn 45° D200 PN10 PN10 D200 cái 970.310
Y hàn 45° D200 PN12.5 PN12.5 D200 cái 1.181.950
Y hàn 45° D200 PN16 PN16 D200 cái 1.439.240
Y hàn 45° D225 PN6 PN6 D225 cái 839.410
Y hàn 45° D225 PN8 PN8 D225 cái 1.041.920
Y hàn 45° D225 PN10 PN10 D225 cái 1.279.630
Y hàn 45° D225 PN12.5 PN12.5 D225 cái 1.561.010
Y hàn 45° D225 PN16 PN16 D225 cái 1.894.420
Y hàn 45° D250 PN6 PN6 D250 cái 1.181.950
Y hàn 45° D250 PN8 PN8 D250 cái 1.449.580
Y hàn 45° D250 PN10 PN10 D250 cái 1.782.440
Y hàn 45° D250 PN12.5 PN12.5 D250 cái 2.186.140
Y hàn 45° D250 PN16 PN16 D250 cái 2.649.130
Y hàn 45° D280 PN6 PN6 D280 cái 2.131.580
Y hàn 45° D280 PN8 PN8 D280 cái 1.904.100
Y hàn 45° D280 PN10 PN10 D280 cái 2.331.340
Y hàn 45° D280 PN12.5 PN12.5 D280 cái 2.855.050
Y hàn 45° D280 PN16 PN16 D280 cái 3.457.960
Y hàn 45° D315 PN6 PN6 D315 cái 2.278.650
Y hàn 45° D315 PN8 PN8 D315 cái 2.789.160
Y hàn 45° D315 PN10 PN10 D315 cái 3.440.470
Y hàn 45° D315 PN12.5 PN12.5 D315 cái 4.212.120
Y hàn 45° D315 PN16 PN16 D315 cái 5.100.370
Y hàn 45° D355 PN6 PN6 D355 cái 3.215.080
Y hàn 45° D355 PN8 PN8 D355 cái 3.954.170
Y hàn 45° D355 PN10 PN10 D355 cái 4.888.730
Y hàn 45° D355 PN12.5 PN12.5 D355 cái 5.962.550
Y hàn 45° D355 PN16 PN16 D355 cái 7.229.200
Y hàn 45° D400 PN6 PN6 D400 cái 4.258.320
Y hàn 45° D400 PN8 PN8 D400 cái 5.267.790
Y hàn 45° D400 PN10 PN10 D400 cái 6.455.570
Y hàn 45° D400 PN12.5 PN12.5 D400 cái 7.902.620
Y hàn 45° D400 PN16 PN16 D400 cái 9.594.420
Y hàn 45° D450 PN6 PN6 D450 cái 5.635.630
Y hàn 45° D450 PN8 PN8 D450 cái 6.973.890
Y hàn 45° D450 PN10 PN10 D450 cái 8.563.500
Y hàn 45° D450 PN12.5 PN12.5 D450 cái 10.482.670
Y hàn 45° D450 PN16 PN16 D450 cái 12.727.440
Y hàn 45° D500 PN6 PN6 D500 cái 7.498.810
Y hàn 45° D500 PN8 PN8 D500 cái 9.281.800
Y hàn 45° D500 PN10 PN10 D500 cái 11.415.910
Y hàn 45° D500 PN12.5 PN12.5 D500 cái 13.957.020
Y hàn 45° D500 PN16 PN16 D500 cái 16.946.710
Y hàn 45° D560 PN6 PN6 D560 cái 10.312.060
Y hàn 45° D560 PN8 PN8 D560 cái 12.745.040
Y hàn 45° D560 PN10 PN10 D560 cái 15.689.850
Y hàn 45° D560 PN12.5 PN12.5 D560 cái 19.213.040
Y hàn 45° D560 PN16 PN16 D560 cái 23.295.470
Y hàn 45° D630 PN6 PN6 D630 cái 13.759.020
Y hàn 45° D630 PN8 PN8 D630 cái 16.955.840
Y hàn 45° D630 PN10 PN10 D630 cái 20.933.550
Y hàn 45° D630 PN12.5 PN12.5 D630 cái 25.585.890
Y hàn 45° D630 PN16 PN16 D630 cái 31.106.900
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon