• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Ba chạc 45 độ chuyển bậc - thoát

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Ba chạc 45° CB D60-34 10 D60-34 cái 10.800
Ba chạc 45° CB D60-42 10 D60-42 cái 12.100
Ba chạc 45° CB D75-60 10 D75-60 cái 25.800
Ba chạc 45° CB D90-42 10 D90-42 cái 26.200
Ba chạc 45° CB D90-48 10 D90-48 cái 26.600
Ba chạc 45° CB D90-60 10 D90-60 cái 33.700
Ba chạc 45° CB D90-75 10 D90-75 cái 42.000
Ba chạc 45° CB D110-42 10 D110-42 cái 39.900
Ba chạc 45° CB D110-48 10 D110-48 cái 40.800
Ba chạc 45° CB D110-60 10 D110-60 cái 45.800
Ba chạc 45° CB D110-75 10 D110-75 cái 58.000
Ba chạc 45° CB D110-90 10 D110-90 cái 61.500
Ba chạc 45° CB D125-75 10 D125-75 cái 83.000
Ba chạc 45° CB D125-75 16 D125-75 cái 130.000
Ba chạc 45° CB D125-90 10 D125-90 cái 90.300
Ba chạc 45° CB D125-110 10 D125-110 cái 104.500
Ba chạc 45° CB D125-110 16 D125-110 cái 170.000
Ba chạc 45° CB D140-60 10 D140-60 cái 84.000
Ba chạc 45° CB D140-75 10 D140-75 cái 96.000
Ba chạc 45° CB D140-90 10 D140-90 cái 132.000
Ba chạc 45° CB D140-90 16 D140-90 cái 196.000
Ba chạc 45° CB D140-110 10 D140-110 cái 139.800
Ba chạc 45° CB D140-110 16 D140-110 cái 223.000
Ba chạc 45° CB D160-90 10 D160-90 cái 146.500
Ba chạc 45° CB D160-110 10 D160-110 cái 256.000
Ba chạc 45° CB D160-110 16 D160-110 cái 293.000
Ba chạc 45° CB D180-110 10 D180-110 cái 220.000
Ba chạc 45° CB D200-90 10 D200-90 cái 322.000
Ba chạc 45° CB D200-110 10 D200-110 cái 358.000
Ba chạc 45° CB D200-125 10 D200-125 cái 391.000
Ba chạc 45° CB D200-140 10 D200-140 cái 414.000
Ba chạc 45° CB D200-160 10 D200-160 cái 435.000
Ba chạc 45° CB D225-160 10 D225-160 cái 520.000
Ba chạc 45° CB D225-160 16 D225-160 cái 720.000
Ba chạc 45° CB D250-125 10 D250-125 cái 566.000
Ba chạc 45° CB D250-160 10 D250-160 cái 668.000
Ba chạc 45° CB D250-200 10 D250-200 cái 771.000
Ba chạc 45° CB D280-160 10 D280-160 cái 820.000
Ba chạc 45° CB D280-200 10 D280-200 cái 938.000
Ba chạc 45° CB D315-160 10 D315-160 cái 1.012.000
Ba chạc 45° CB D315-200 10 D315-200 cái 1.156.000
Ba chạc 45° CB D315-225 10 D315-225 cái 1.250.000
Ba chạc 45° CB D315-250 10 D315-250 cái 1.391.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon