• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê 90 độ hàn HDPE Đồng Nai

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tê 90° hàn PE D200 6 D200 PE100 cái 487.960
Tê 90° hàn PE D225 6 D225 PE100 cái 628.210
Tê 90° hàn PE D250 6 D250 PE100 cái 889.020
Tê 90° hàn PE D280 6 D280 PE100 cái 1.136.850
Tê 90° hàn PE D315 6 D315 PE100 cái 1.702.030
Tê 90° hàn PE D355 6 D355 PE100 cái 2.392.170
Tê 90° hàn PE D400 6 D400 PE100 cái 3.123.560
Tê 90° hàn PE D450 6 D450 PE100 cái 4.073.520
Tê 90° hàn PE D500 6 D500 PE100 cái 5.385.270
Tê 90° hàn PE D560 6 D560 PE100 cái 10.034.200
Tê 90° hàn PE D630 6 D630 PE100 cái 11.923.670
Tê 90° hàn PE D710 6 D710 PE100 cái 30.241.310
Tê 90° hàn PE D800 6 D800 PE100 cái 41.196.650
Tê 90° hàn PE D200 8 D200 PE100 cái 601.040
Tê 90° hàn PE D225 8 D225 PE100 cái 778.140
Tê 90° hàn PE D250 8 D250 PE100 cái 1.086.800
Tê 90° hàn PE D280 8 D280 PE100 cái 1.409.650
Tê 90° hàn PE D315 8 D315 PE100 cái 2.074.820
Tê 90° hàn PE D355 8 D355 PE100 cái 2.936.670
Tê 90° hàn PE D400 8 D400 PE100 cái 3.860.450
Tê 90° hàn PE D450 8 D450 PE100 cái 5.030.960
Tê 90° hàn PE D500 8 D500 PE100 cái 6.648.070
Tê 90° hàn PE D560 8 D560 PE100 cái 12.363.230
Tê 90° hàn PE D630 8 D630 PE100 cái 14.613.610
Tê 90° hàn PE D710 8 D710 PE100 cái 37.365.570
Tê 90° hàn PE D800 8 D800 PE100 cái 50.864.110
Tê 90° hàn PE D900 8 D900 PE100 cái 68.845.810
Tê 90° hàn PE D1000 8 D1000 PE100 cái 90.609.750
Tê 90° hàn PE D200 10 D200 PE100 cái 732.490
Tê 90° hàn PE D225 10 D225 PE100 cái 954.250
Tê 90° hàn PE D250 10 D250 PE100 cái 1.334.630
Tê 90° hàn PE D280 10 D280 PE100 cái 1.721.500
Tê 90° hàn PE D315 10 D315 PE100 cái 2.556.290
Tê 90° hàn PE D355 10 D355 PE100 cái 3.631.100
Tê 90° hàn PE D400 10 D400 PE100 cái 4.718.010
Tê 90° hàn PE D450 10 D450 PE100 cái 6.166.710
Tê 90° hàn PE D500 10 D500 PE100 cái 8.167.610
Tê 90° hàn PE D560 10 D560 PE100 cái 15.182.640
Tê 90° hàn PE D630 10 D630 PE100 cái 17.962.230
Tê 90° hàn PE D710 10 D710 PE100 cái 45.980.110
Tê 90° hàn PE D800 10 D800 PE100 cái 62.601.990
Tê 90° hàn PE D900 10 D900 PE100 cái 84.626.740
Tê 90° hàn PE D1000 10 D1000 PE100 cái 111.460.800
Tê 90° hàn PE D200 12.5 D200 PE100 cái 892.320
Tê 90° hàn PE D225 12.5 D225 PE100 cái 1.161.820
Tê 90° hàn PE D250 12.5 D250 PE100 cái 1.635.700
Tê 90° hàn PE D280 12.5 D280 PE100 cái 2.102.980
Tê 90° hàn PE D315 12.5 D315 PE100 cái 3.127.960
Tê 90° hàn PE D355 12.5 D355 PE100 cái 4.420.130
Tê 90° hàn PE D400 12.5 D400 PE100 cái 5.768.950
Tê 90° hàn PE D450 12.5 D450 PE100 cái 7.543.800
Tê 90° hàn PE D500 12.5 D500 PE100 cái 9.971.720
Tê 90° hàn PE D560 12.5 D560 PE100 cái 18.521.360
Tê 90° hàn PE D630 12.5 D630 PE100 cái 21.817.730
Tê 90° hàn PE D200 16 D200 PE100 cái 1.084.710
Tê 90° hàn PE D225 16 D225 PE100 cái 1.407.450
Tê 90° hàn PE D250 16 D250 PE100 cái 1.976.920
Tê 90° hàn PE D280 16 D280 PE100 cái 2.348.500
Tê 90° hàn PE D315 16 D315 PE100 cái 3.778.940
Tê 90° hàn PE D355 16 D355 PE100 cái 5.348.310
Tê 90° hàn PE D400 16 D400 PE100 cái 6.992.700
Tê 90° hàn PE D450 16 D450 PE100 cái 9.135.940
Tê 90° hàn PE D500 16 D500 PE100 cái 12.094.390
Tê 90° hàn PE D560 16 D560 PE100 cái 22.347.600
Tê 90° hàn PE D630 16 D630 PE100 cái 26.318.930
Tê 90° hàn PE D710 16 D710 PE100 cái 68.258.960
Tê 90° hàn PE D800 16 D800 PE100 cái 93.055.160
Tê 90° hàn PE D900 16 D900 PE100 cái 125.921.180
Tê 90° hàn PE D1000 16 D1000 PE100 cái 164.721.370
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon