• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Y

Tên sản phẩm Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Y 34 mỏng D34 cái 5.200
Y 42 mỏng D42 cái 7.000
Y 48 mỏng D48 cái 13.600
Y 60 mỏng D60 cái 18.300
Y 60 dày D60 cái 24.200
Y 75 mỏng D75 cái 35.100
Y 75 dày D75 cái 44.100
Y 90 mỏng D90 cái 43.000
Y 90 dày D90 cái 64.000
Y 110 mỏng D110 cái 65.000
Y 110 dày D110 cái 98.000
Y 125 dày D125 cái 128.000
Y 140 mỏng D140 cái 208.000
Y 160 dày D160 cái 295.000
Y côn D60/42 mỏng D60/42 cái 9.020
Y côn D60/49 mỏng D60/49 cái 10.010
Y côn D76/60 mỏng D76/60 cái 16.500
Y côn D90/49 dày D90/49 cái 71.060
Y côn D90/60 mỏng D90/60 cái 22.660
Y côn D90/60 dày D90/60 cái 82.610
Y côn D110/60 dày D110/60 cái 146.300
Y côn D110/90 mỏng D110/90 cái 50.160
Y côn D110/90 dày D110/90 cái 190.520
Y côn D114/60 mỏng D114/60 cái 39.710
Y côn D114/60 dày D114/60 cái 138.820
Y côn D114/90 mỏng D114/90 cái 59.400
Y côn D114/90 dày D114/90 cái 163.460
Y côn D140/60 dày D140/60 cái 238.480
Y côn D140/90 mỏng BS D140/90 cái 119.570
Y côn D140/90 dày BS D140/90 cái 183.810
Y côn D140/110 mỏng D140/110 cái 126.940
Y côn D140/110 dày D140/110 cái 400.400
Y côn D140/114 mỏng D140/114 cái 100.650
Y côn D140/114 dày D140/114 cái 273.130
Y côn D160/110 dày D160/110 cái 418.550
Y côn D160/140 dày D160/140 cái 511.610
Y côn D168/90 mỏng D168/90 cái 136.620
Y côn D168/90 dày D168/90 cái 316.140
Y côn D168/114 mỏng D168/114 cái 180.290
Y côn D168/114 dày D168/114 cái 370.480
Y côn D200/160 mỏng D200/160 cái 778.800
Y côn D200/160 dày D200/160 cái 1.052.700
Y côn D220/168 dày D220/168 cái 1.114.410
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon