• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Ba chạc 45° PE80 hàn

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Ba chạc 45° hàn PE D90 6 D90 PE80 cái 186.400
Ba chạc 45° hàn PE D90 8 D90 PE80 cái 222.800
Ba chạc 45° hàn PE D110 6 D110 PE80 cái 311.700
Ba chạc 45° hàn PE D110 8 D110 PE80 cái 373.800
Ba chạc 45° hàn PE D125 6 D125 PE80 cái 450.900
Ba chạc 45° hàn PE D125 8 D125 PE80 cái 540.900
Ba chạc 45° hàn PE D140 6 D140 PE80 cái 562.300
Ba chạc 45° hàn PE D140 8 D140 PE80 cái 677.900
Ba chạc 45° hàn PE D160 6 D160 PE80 cái 814.000
Ba chạc 45° hàn PE D160 8 D160 PE80 cái 972.500
Ba chạc 45° hàn PE D180 6 D180 PE80 cái 1.151.300
Ba chạc 45° hàn PE D180 8 D180 PE80 cái 1.377.300
Ba chạc 45° hàn PE D200 6 D200 PE80 cái 1.535.800
Ba chạc 45° hàn PE D200 8 D200 PE80 cái 1.846.400
Ba chạc 45° hàn PE D225 6 D225 PE80 cái 2.066.000
Ba chạc 45° hàn PE D225 8 D225 PE80 cái 2.472.900
Ba chạc 45° hàn PE D250 6 D250 PE80 cái 2.643.200
Ba chạc 45° hàn PE D250 8 D250 PE80 cái 3.165.900
Ba chạc 45° hàn PE D280 6 D280 PE80 cái 3.331.900
Ba chạc 45° hàn PE D280 8 D280 PE80 cái 4.004.500
Ba chạc 45° hàn PE D315 6 D315 PE80 cái 4.480.000
Ba chạc 45° hàn PE D315 8 D315 PE80 cái 5.386.100
Ba chạc 45° hàn PE D355 6 D355 PE80 cái 5.932.300
Ba chạc 45° hàn PE D355 8 D355 PE80 cái 7.133.900
Ba chạc 45° hàn PE D400 6 D400 PE80 cái 8.234.900
Ba chạc 45° hàn PE D400 8 D400 PE80 cái 9.905.700
Ba chạc 45° hàn PE D450 6 D450 PE80 cái 11.425.400
Ba chạc 45° hàn PE D450 8 D450 PE80 cái 13.709.900
Ba chạc 45° hàn PE D500 6 D500 PE80 cái 18.363.400
Ba chạc 45° hàn PE D500 8 D500 PE80 cái 21.990.800
Ba chạc 45° hàn PE D560 6 D560 PE80 cái 27.488.300
Ba chạc 45° hàn PE D560 8 D560 PE80 cái 32.999.600
Ba chạc 45° hàn PE D630 6 D630 PE80 cái 36.547.900
Ba chạc 45° hàn PE D710 6 D710 PE80 cái 53.352.000
Ba chạc 45° hàn PE D800 6 D800 PE80 cái 71.039.300
Ba chạc 45° hàn PE D900 6 D900 PE80 cái 98.138.300
Ba chạc 45° hàn PE D1000 6 D1000 PE80 cái 133.601.600
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon