• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Cút hàn 22,5 độ

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Cút hàn 22.5° D90 PN8 PN8 D90 cái 53.680
Cút hàn 22.5° D90 PN10 PN10 D90 cái 65.230
Cút hàn 22.5° D90 PN12.5 PN12.5 D90 cái 80.850
Cút hàn 22.5° D90 PN16 PN16 D90 cái 97.790
Cút hàn 22.5° D110 PN6 PN6 D110 cái 87.560
Cút hàn 22.5° D110 PN8 PN8 D110 cái 108.020
Cút hàn 22.5° D110 PN10 PN10 D110 cái 132.220
Cút hàn 22.5° D110 PN12.5 PN12.5 D110 cái 159.390
Cút hàn 22.5° D110 PN16 PN16 D110 cái 191.400
Cút hàn 22.5° D125 PN6 PN6 D125 cái 112.860
Cút hàn 22.5° D125 PN8 PN8 D125 cái 138.820
Cút hàn 22.5° D125 PN10 PN10 D125 cái 171.490
Cút hàn 22.5° D125 PN12.5 PN12.5 D125 cái 208.340
Cút hàn 22.5° D125 PN16 PN16 D125 cái 252.340
Cút hàn 22.5° D140 PN6 PN6 D140 cái 146.080
Cút hàn 22.5° D140 PN8 PN8 D140 cái 177.540
Cút hàn 22.5° D140 PN10 PN10 D140 cái 217.910
Cút hàn 22.5° D140 PN12.5 PN12.5 D140 cái 264.990
Cút hàn 22.5° D140 PN16 PN16 D140 cái 319.330
Cút hàn 22.5° D160 PN6 PN6 D160 cái 193.160
Cút hàn 22.5° D160 PN8 PN8 D160 cái 236.610
Cút hàn 22.5° D160 PN10 PN10 D160 cái 288.640
Cút hàn 22.5° D160 PN12.5 PN12.5 D160 cái 350.790
Cút hàn 22.5° D160 PN16 PN16 D160 cái 425.040
Cút hàn 22.5° D180 PN6 PN6 D180 cái 246.290
Cút hàn 22.5° D180 PN8 PN8 D180 cái 302.500
Cút hàn 22.5° D180 PN10 PN10 D180 cái 370.150
Cút hàn 22.5° D180 PN12.5 PN12.5 D180 cái 451.660
Cút hàn 22.5° D180 PN16 PN16 D180 cái 545.160
Cút hàn 22.5° D200 PN6 PN6 D200 cái 367.620
Cút hàn 22.5° D200 PN8 PN8 D200 cái 452.870
Cút hàn 22.5° D200 PN10 PN10 D200 cái 552.860
Cút hàn 22.5° D200 PN12.5 PN12.5 D200 cái 672.100
Cút hàn 22.5° D200 PN16 PN16 D200 cái 815.210
Cút hàn 22.5° D225 PN6 PN6 D225 cái 468.160
Cút hàn 22.5° D225 PN8 PN8 D225 cái 580.360
Cút hàn 22.5° D225 PN10 PN10 D225 cái 710.600
Cút hàn 22.5° D225 PN12.5 PN12.5 D225 cái 864.930
Cút hàn 22.5° D225 PN16 PN16 D225 cái 1.046.760
Cút hàn 22.5° D250 PN6 PN6 D250 cái 652.190
Cút hàn 22.5° D250 PN8 PN8 D250 cái 798.930
Cút hàn 22.5° D250 PN10 PN10 D250 cái 980.100
Cút hàn 22.5° D250 PN12.5 PN12.5 D250 cái 1.198.670
Cút hàn 22.5° D250 PN16 PN16 D250 cái 1.448.260
Cút hàn 22.5° D280 PN6 PN6 D280 cái 827.530
Cút hàn 22.5° D280 PN8 PN8 D280 cái 1.025.090
Cút hàn 22.5° D280 PN10 PN10 D280 cái 1.251.250
Cút hàn 22.5° D280 PN12.5 PN12.5 D280 cái 1.527.130
Cút hàn 22.5° D280 PN16 PN16 D280 cái 1.845.030
Cút hàn 22.5° D315 PN6 PN6 D315 cái 1.232.220
Cút hàn 22.5° D315 PN8 PN8 D315 cái 1.502.710
Cút hàn 22.5° D315 PN10 PN10 D315 cái 1.845.690
Cút hàn 22.5° D315 PN12.5 PN12.5 D315 cái 2.253.790
Cút hàn 22.5° D315 PN16 PN16 D315 cái 2.715.680
Cút hàn 22.5° D355 PN6 PN6 D355 cái 1.742.840
Cút hàn 22.5° D355 PN8 PN8 D355 cái 2.139.720
Cút hàn 22.5° D355 PN10 PN10 D355 cái 2.638.900
Cút hàn 22.5° D355 PN12.5 PN12.5 D355 cái 3.210.680
Cút hàn 22.5° D355 PN16 PN16 D355 cái 3.880.250
Cút hàn 22.5° D400 PN6 PN6 D400 cái 2.253.350
Cút hàn 22.5° D400 PN8 PN8 D400 cái 2.782.230
Cút hàn 22.5° D400 PN10 PN10 D400 cái 3.401.090
Cút hàn 22.5° D400 PN12.5 PN12.5 D400 cái 4.151.290
Cút hàn 22.5° D400 PN16 PN16 D400 cái 5.022.820
Cút hàn 22.5° D450 PN6 PN6 D450 cái 2.905.100
Cút hàn 22.5° D450 PN8 PN8 D450 cái 3.587.650
Cút hàn 22.5° D450 PN10 PN10 D450 cái 4.394.060
Cút hàn 22.5° D450 PN12.5 PN12.5 D450 cái 5.361.840
Cút hàn 22.5° D450 PN16 PN16 D450 cái 6.485.600
Cút hàn 22.5° D500 PN6 PN6 D500 cái 3.865.950
Cút hàn 22.5° D500 PN8 PN8 D500 cái 4.775.100
Cút hàn 22.5° D500 PN10 PN10 D500 cái 5.857.060
Cút hàn 22.5° D500 PN12.5 PN12.5 D500 cái 7.137.130
Cút hàn 22.5° D500 PN16 PN16 D500 cái 8.633.130
Cút hàn 22.5° D560 PN6 PN6 D560 cái 4.996.970
Cút hàn 22.5° D560 PN8 PN8 D560 cái 6.162.530
Cút hàn 22.5° D560 PN10 PN10 D560 cái 7.566.350
Cút hàn 22.5° D560 PN12.5 PN12.5 D560 cái 9.234.170
Cút hàn 22.5° D560 PN16 PN16 D560 cái 11.152.460
Cút hàn 22.5° D630 PN6 PN6 D630 cái 6.816.700
Cút hàn 22.5° D630 PN8 PN8 D630 cái 8.380.900
Cút hàn 22.5° D630 PN10 PN10 D630 cái 10.317.230
Cút hàn 22.5° D630 PN12.5 PN12.5 D630 cái 12.577.510
Cút hàn 22.5° D630 PN16 PN16 D630 cái 15.212.670
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon