• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Nối thu đồng tâm dạng nối ngoài

Tên sản phẩm Kích cỡ Áp suất DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
FPV/NTL2721/16 27x21 16 cái 1.200
FPV/NTL3421/12.5 34x21 12.5 cái 1.500
FPV/NTL3427/10 34x27 10 cái 2.000
FPV/NTL4221/16 42x21 16 cái 2.200
FPV/NTL4227/10 42x27 10 cái 2.200
FPV/NTL4234/12.5 42x34 12.5 cái 2.500
FPV/NTL4821/10 48x21 10 cái 2.600
FPV/NTL4827/10 48x27 10 cái 2.800
FPV/NTL4834/10 48x34 10 cái 2.900
FPV/NTL4842/10 48x42 10 cái 3.000
FPV/NTL6021/8 60x21 8 cái 3.600
FPV/NTL6021/10 60x21 10 cái 3.900
FPV/NTL6027/8 60x27 8 cái 4.500
FPV/NTL6027/10 60x27 10 cái 4.800
FPV/NTL6034/8 60x34 8 cái 4.500
FPV/NTL6034/10 60x34 10 cái 5.600
FPV/NTL6042/10 60x42 10 cái 5.600
FPV/NTL6048/8 60x48 8 cái 4.600
FPV/NTL6048/10 60x48 10 cái 5.600
FPV/NTL7534/8 75x34 8 cái 7.000
FPV/NTL7534/10 75x34 10 cái 8.600
FPV/NTL7542/8 75x42 8 cái 7.000
FPV/NTL7542/10 75x42 10 cái 10.200
FPV/NTL7548/8 75x48 8 cái 7.000
FPV/NTL7548/10 75x48 10 cái 10.800
FPV/NTL7560/8 75x60 8 cái 7.500
FPV/NTL7560/10 75x60 10 cái 11.600
FPV/NTL9034/10 90x34 10 cái 11.600
FPV/NTL9042/10 90x42 10 cái 13.200
FPV/NTL9048/10 90x48 10 cái 14.800
FPV/NTL9060/10 90x60 10 cái 14.800
FPV/NTL9075/10 90x75 10 cái 15.800
FPV/NTL11034/10 110x34 10 cái 18.800
FPV/NTL11042/10 110x42 10 cái 18.800
FPV/NTL11048/10 110x48 10 cái 21.800
FPV/NTL11060/10 110x60 10 cái 23.200
FPV/NTL11075/10 110x75 10 cái 24.000
FPV/NTL11090/10 110x90 10 cái 25.900
FPV/NTL12590/10 125x90 10 cái 29.000
FPV/NTL125110/10 125x110 10 cái 36.800
FPV/NTL14090/10 140x90 10 cái 40.800
FPV/NTL140110/10 140x110 10 cái 43.200
FPV/NTL140125/10 140x125 10 cái 54.800
FPV/NTL16090/10 160x90 10 cái 69.800
FPV/NTL160110/10 160x110 10 cái 69.800
FPV/NTL160125/10 160x125 10 cái 78.500
FPV/NTL160140/10 160x140 10 cái 83.200
FPV/NTL180125/10 180x125 10 cái 105.800
FPV/NTL180160/10 180x160 10 cái 118.900
FPV/NTL200180/10 200x180 10 cái 148.600
FPV/NTL225110/10 225x110 10 cái 149.000
FPV/NTL225160/10 225x160 10 cái 205.000
FPV/NTL250180/10 250x180 10 cái 290.800
FPV/NTL250225/10 250x225 10 cái 326.500
FPV/NTL280250/10 280x250 10 cái 1.276.000
FPV/NTL315160/10 315x160 10 cái 1.382.200
FPV/NTL315200/10 315x200 10 cái 1.431.900
FPV/NTL315250/10 315x250 10 cái 1.476.200
FPV/NTL315280/10 315x280 10 cái 1.549.000
FPV/NTL355200/10 355x200 10 cái 2.531.000
FPV/NTL355225/10 355x225 10 cái 2.852.000
FPV/NTL355315/10 355x315 10 cái 2.852.000
FPV/NTL400200/10 400x200 10 cái 2.777.000
FPV/NTL400250/10 400x250 10 cái 2.937.000
FPV/NTL400315/10 400x315 10 cái 3.097.000
FPV/NTL400355/10 400x355 10 cái 3.823.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon