• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê giảm đúc HDPE Đồng Nai

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tê giảm hàn PE D75x32 16 D75x32 PE100 cái 97.130
Tê giảm hàn PE D75x40 16 D75x40 PE100 cái 97.130
Tê giảm hàn PE D75x50 16 D75x50 PE100 cái 104.390
Tê giảm hàn PE D75x63 16 D75x63 PE100 cái 125.950
Tê giảm hàn PE D90x32 16 D90x32 PE100 cái 144.320
Tê giảm hàn PE D90x40 16 D90x40 PE100 cái 173.360
Tê giảm hàn PE D90x50 16 D90x50 PE100 cái 192.830
Tê giảm hàn PE D90x63 16 D90x63 PE100 cái 211.420
Tê giảm hàn PE D90x75 16 D90x75 PE100 cái 218.790
Tê giảm hàn PE D110x32 16 D110x32 PE100 cái 236.170
Tê giảm hàn PE D110x40 16 D110x40 PE100 cái 236.170
Tê giảm hàn PE D110x50 16 D110x50 PE100 cái 254.430
Tê giảm hàn PE D110x63 16 D110x63 PE100 cái 272.910
Tê giảm hàn PE D110x75 16 D110x75 PE100 cái 303.600
Tê giảm hàn PE D110x90 16 D110x90 PE100 cái 341.110
Tê giảm hàn PE D125x75 16 D125x75 PE100 cái 390.500
Tê giảm hàn PE D125x90 16 D125x90 PE100 cái 401.390
Tê giảm hàn PE D125x110 16 D125x110 PE100 cái 411.950
Tê giảm hàn PE D160x63 16 D160x63 PE100 cái 674.520
Tê giảm hàn PE D160x75 16 D160x75 PE100 cái 677.930
Tê giảm hàn PE D160x90 16 D160x90 PE100 cái 752.180
Tê giảm hàn PE D160x110 16 D160x110 PE100 cái 865.810
Tê giảm hàn PE D160x125 16 D160x125 PE100 cái 857.450
Tê giảm hàn PE D180x110 16 D180x110 PE100 cái 1.364.330
Tê giảm hàn PE D180x125 16 D180x125 PE100 cái 1.364.330
Tê giảm hàn PE D180x140 16 D180x140 PE100 cái 1.364.330
Tê giảm hàn PE D180x160 16 D180x160 PE100 cái 1.364.330
Tê giảm hàn PE D200x90 16 D200x90 PE100 cái 1.204.940
Tê giảm hàn PE D200x110 16 D200x110 PE100 cái 1.280.400
Tê giảm hàn PE D200x125 16 D200x125 PE100 cái 1.424.940
Tê giảm hàn PE D200x160 16 D200x160 PE100 cái 1.617.000
Tê giảm hàn PE D250x90 16 D250x90 PE100 cái 2.440.020
Tê giảm hàn PE D250x110 16 D250x110 PE100 cái 2.912.250
Tê giảm hàn PE D250x125 16 D250x125 PE100 cái 3.074.940
Tê giảm hàn PE D250x160 16 D250x160 PE100 cái 1.974.940
Tê giảm hàn PE D250x200 16 D250x200 PE100 cái 3.198.250
Tê giảm hàn PE D315x110 16 D315x110 PE100 cái 4.906.220
Tê giảm hàn PE D315x160 16 D315x160 PE100 cái 4.958.690
Tê giảm hàn PE D315x200 16 D315x200 PE100 cái 5.074.190
Tê giảm hàn PE D315x225 16 D315x225 PE100 cái 5.137.110
Tê giảm hàn PE D315x250 16 D315x250 PE100 cái 5.294.520
Tê giảm hàn PE D400x200 16 D400x200 PE100 cái 7.267.480
Tê giảm hàn PE D400x225 16 D400x225 PE100 cái 8.369.460
Tê giảm hàn PE D400x250 16 D400x250 PE100 cái 8.369.460
Tê giảm hàn PE D63x50 10 D63x50 PE100 cái 69.960
Tê giảm hàn PE D75x50 10 D75x50 PE100 cái 103.576
Tê giảm hàn PE D75x63 10 D75x63 PE100 cái 109.461
Tê giảm hàn PE D90x50 10 D90x50 PE100 cái 148.830
Tê giảm hàn PE D90x63 10 D90x63 PE100 cái 150.656
Tê giảm hàn PE D90x75 10 D90x75 PE100 cái 157.080
Tê giảm hàn PE D110x50 10 D110x50 PE100 cái 220.605
Tê giảm hàn PE D110x63 10 D110x63 PE100 cái 227.480
Tê giảm hàn PE D110x75 10 D110x75 PE100 cái 244.860
Tê giảm hàn PE D110x90 10 D110x90 PE100 cái 258.984
Tê giảm hàn PE D125x63 10 D125x63 PE100 cái 333.322
Tê giảm hàn PE D125x75 10 D125x75 PE100 cái 366.630
Tê giảm hàn PE D125x90 10 D125x90 PE100 cái 399.003
Tê giảm hàn PE D125x110 10 D125x110 PE100 cái 417.450
Tê giảm hàn PE D140x63 10 D140x63 PE100 cái 733.260
Tê giảm hàn PE D140x75 10 D140x75 PE100 cái 734.580
Tê giảm hàn PE D140x90 10 D140x90 PE100 cái 879.670
Tê giảm hàn PE D140x110 10 D140x110 PE100 cái 923.230
Tê giảm hàn PE D140x125 10 D140x125 PE100 cái 995.170
Tê giảm hàn PE D160x63 10 D160x63 PE100 cái 475.860
Tê giảm hàn PE D160x75 10 D160x75 PE100 cái 503.580
Tê giảm hàn PE D160x90 10 D160x90 PE100 cái 517.440
Tê giảm hàn PE D160x110 10 D160x110 PE100 cái 548.482
Tê giảm hàn PE D160x125 10 D160x125 PE100 cái 600.160
Tê giảm hàn PE D160x140 10 D160x140 PE100 cái 1.081.344
Tê giảm hàn PE D180x90 10 D180x90 PE100 cái 1.218.525
Tê giảm hàn PE D180x110 10 D180x110 PE100 cái 1.224.300
Tê giảm hàn PE D180x125 10 D180x125 PE100 cái 1.207.140
Tê giảm hàn PE D180x140 10 D180x140 PE100 cái 1.227.897
Tê giảm hàn PE D180x160 10 D180x160 PE100 cái 1.270.940
Tê giảm hàn PE D200x63 10 D200x63 PE100 cái 776.952
Tê giảm hàn PE D200x75 10 D200x75 PE100 cái 804.276
Tê giảm hàn PE D200x90 10 D200x90 PE100 cái 834.900
Tê giảm hàn PE D200x110 10 D200x110 PE100 cái 865.150
Tê giảm hàn PE D200x125 10 D200x125 PE100 cái 1.268.806
Tê giảm hàn PE D200x160 10 D200x160 PE100 cái 1.101.870
Tê giảm hàn PE D225x63 10 D225x63 PE100 cái 1.525.392
Tê giảm hàn PE D225x75 10 D225x75 PE100 cái 1.540.693
Tê giảm hàn PE D225x90 10 D225x90 PE100 cái 1.568.941
Tê giảm hàn PE D225x110 10 D225x110 PE100 cái 1.628.242
Tê giảm hàn PE D225x160 10 D225x160 PE100 cái 1.726.725
Tê giảm hàn PE D225x200 10 D225x200 PE100 cái 1.916.156
Tê giảm hàn PE D250x63 10 D250x63 PE100 cái 1.907.576
Tê giảm hàn PE D250x75 10 D250x75 PE100 cái 1.918.400
Tê giảm hàn PE D250x90 10 D250x90 PE100 cái 1.883.200
Tê giảm hàn PE D250x110 10 D250x110 PE100 cái 1.612.116
Tê giảm hàn PE D250x125 10 D250x125 PE100 cái 2.459.952
Tê giảm hàn PE D250x160 10 D250x160 PE100 cái 2.158.200
Tê giảm hàn PE D250x200 10 D250x200 PE100 cái 2.245.320
Tê giảm hàn PE D250x225 10 D250x225 PE100 cái 2.401.960
Tê giảm hàn PE D280x110 10 D280x110 PE100 cái 3.489.838
Tê giảm hàn PE D280x160 10 D280x160 PE100 cái 4.409.790
Tê giảm hàn PE D280x200 10 D280x200 PE100 cái 5.247.000
Tê giảm hàn PE D280x250 10 D280x250 PE100 cái 5.995.000
Tê giảm hàn PE D315x90 10 D315x90 PE100 cái 2.196.810
Tê giảm hàn PE D315x110 10 D315x110 PE100 cái 2.566.410
Tê giảm hàn PE D315x125 10 D315x125 PE100 cái 3.352.096
Tê giảm hàn PE D315x160 10 D315x160 PE100 cái 2.902.790
Tê giảm hàn PE D315x200 10 D315x200 PE100 cái 2.897.895
Tê giảm hàn PE D315x225 10 D315x225 PE100 cái 3.872.000
Tê giảm hàn PE D315x250 10 D315x250 PE100 cái 3.681.656
Tê giảm hàn PE D355x110 10 D355x110 PE100 cái 3.996.267
Tê giảm hàn PE D355x160 10 D355x160 PE100 cái 4.179.340
Tê giảm hàn PE D355x200 10 D355x200 PE100 cái 4.059.825
Tê giảm hàn PE D355x250 10 D355x250 PE100 cái 6.225.120
Tê giảm hàn PE D355x315 10 D355x315 PE100 cái 10.791.000
Tê giảm hàn PE D400x110 10 D400x110 PE100 cái 5.149.375
Tê giảm hàn PE D400x160 10 D400x160 PE100 cái 5.336.100
Tê giảm hàn PE D400x200 10 D400x200 PE100 cái 5.363.930
Tê giảm hàn PE D400x225 10 D400x225 PE100 cái 6.695.568
Tê giảm hàn PE D400x250 10 D400x250 PE100 cái 6.924.874
Tê giảm hàn PE D400x315 10 D400x315 PE100 cái 7.069.755
Tê giảm hàn PE D400x355 10 D400x355 PE100 cái 7.957.620
Tê giảm hàn PE D450x110 10 D450x110 PE100 cái 11.550.000
Tê giảm hàn PE D450x160 10 D450x160 PE100 cái 14.256.000
Tê giảm hàn PE D450x200 10 D450x200 PE100 cái 14.712.500
Tê giảm hàn PE D450x250 10 D450x250 PE100 cái 17.985.000
Tê giảm hàn PE D450x315 10 D450x315 PE100 cái 19.057.500
Tê giảm hàn PE D450x400 10 D450x400 PE100 cái 23.100.000
Tê giảm hàn PE D500x110 10 D500x110 PE100 cái 13.788.500
Tê giảm hàn PE D500x160 10 D500x160 PE100 cái 15.158.000
Tê giảm hàn PE D500x200 10 D500x200 PE100 cái 17.985.000
Tê giảm hàn PE D500x250 10 D500x250 PE100 cái 18.832.000
Tê giảm hàn PE D500x315 10 D500x315 PE100 cái 24.200.000
Tê giảm hàn PE D500x400 10 D500x400 PE100 cái 25.894.000
Tê giảm hàn PE D560x110 10 D560x110 PE100 cái 28.875.000
Tê giảm hàn PE D560x160 10 D560x160 PE100 cái 30.888.000
Tê giảm hàn PE D560x200 10 D560x200 PE100 cái 32.648.000
Tê giảm hàn PE D560x250 10 D560x250 PE100 cái 35.310.000
Tê giảm hàn PE D560x315 10 D560x315 PE100 cái 40.392.000
Tê giảm hàn PE D560x400 10 D560x400 PE100 cái 47.960.000
Tê giảm hàn PE D560x500 10 D560x500 PE100 cái 55.968.000
Tê giảm hàn PE D630x110 10 D630x110 PE100 cái 26.565.000
Tê giảm hàn PE D630x160 10 D630x160 PE100 cái 29.425.000
Tê giảm hàn PE D630x200 10 D630x200 PE100 cái 31.174.000
Tê giảm hàn PE D630x250 10 D630x250 PE100 cái 32.670.000
Tê giảm hàn PE D630x315 10 D630x315 PE100 cái 34.980.000
Tê giảm hàn PE D630x400 10 D630x400 PE100 cái 36.828.000
Tê giảm hàn PE D630x500 10 D630x500 PE100 cái 40.810.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon