• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Nối góc 45° PE 80 hàn

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Nối góc 45° hàn PE D90 6 D90 PE80 cái 99.100
Nối góc 45° hàn PE D90 8 D90 PE80 cái 120.000
Nối góc 45° hàn PE D90 10 D90 PE80 cái 144.000
Nối góc 45° hàn PE D90 12.5 D90 PE80 cái 171.900
Nối góc 45° hàn PE D110 6 D110 PE80 cái 149.900
Nối góc 45° hàn PE D110 8 D110 PE80 cái 181.000
Nối góc 45° hàn PE D110 10 D110 PE80 cái 217.400
Nối góc 45° hàn PE D110 12.5 D110 PE80 cái 260.800
Nối góc 45° hàn PE D125 6 D125 PE80 cái 191.700
Nối góc 45° hàn PE D125 8 D125 PE80 cái 234.000
Nối góc 45° hàn PE D125 10 D125 PE80 cái 283.800
Nối góc 45° hàn PE D125 12.5 D125 PE80 cái 340.000
Nối góc 45° hàn PE D140 6 D140 PE80 cái 252.200
Nối góc 45° hàn PE D140 8 D140 PE80 cái 307.900
Nối góc 45° hàn PE D140 10 D140 PE80 cái 371.100
Nối góc 45° hàn PE D140 12.5 D140 PE80 cái 446.600
Nối góc 45° hàn PE D160 6 D160 PE80 cái 332.000
Nối góc 45° hàn PE D160 8 D160 PE80 cái 403.800
Nối góc 45° hàn PE D160 10 D160 PE80 cái 490.500
Nối góc 45° hàn PE D160 12.5 D160 PE80 cái 585.800
Nối góc 45° hàn PE D180 6 D180 PE80 cái 425.700
Nối góc 45° hàn PE D180 8 D180 PE80 cái 522.100
Nối góc 45° hàn PE D180 10 D180 PE80 cái 630.300
Nối góc 45° hàn PE D180 12.5 D180 PE80 cái 752.900
Nối góc 45° hàn PE D200 6 D200 PE80 cái 540.300
Nối góc 45° hàn PE D200 8 D200 PE80 cái 657.600
Nối góc 45° hàn PE D200 10 D200 PE80 cái 796.800
Nối góc 45° hàn PE D200 12.5 D200 PE80 cái 957.500
Nối góc 45° hàn PE D225 6 D225 PE80 cái 690.800
Nối góc 45° hàn PE D225 8 D225 PE80 cái 840.700
Nối góc 45° hàn PE D225 10 D225 PE80 cái 1.018.000
Nối góc 45° hàn PE D225 12.5 D225 PE80 cái 1.218.800
Nối góc 45° hàn PE D250 6 D250 PE80 cái 1.106.900
Nối góc 45° hàn PE D250 8 D250 PE80 cái 1.347.900
Nối góc 45° hàn PE D250 10 D250 PE80 cái 1.629.500
Nối góc 45° hàn PE D250 12.5 D250 PE80 cái 1.951.400
Nối góc 45° hàn PE D280 6 D280 PE80 cái 1.417.500
Nối góc 45° hàn PE D280 8 D280 PE80 cái 1.725.900
Nối góc 45° hàn PE D280 10 D280 PE80 cái 2.085.200
Nối góc 45° hàn PE D280 12.5 D280 PE80 cái 2.506.700
Nối góc 45° hàn PE D315 6 D315 PE80 cái 2.026.300
Nối góc 45° hàn PE D315 8 D315 PE80 cái 2.466.500
Nối góc 45° hàn PE D315 10 D315 PE80 cái 2.975.800
Nối góc 45° hàn PE D315 12.5 D315 PE80 cái 3.577.700
Nối góc 45° hàn PE D355 6 D355 PE80 cái 2.891.700
Nối góc 45° hàn PE D355 8 D355 PE80 cái 3.516.600
Nối góc 45° hàn PE D355 10 D355 PE80 cái 4.246.000
Nối góc 45° hàn PE D355 12.5 D355 PE80 cái 5.105.500
Nối góc 45° hàn PE D400 6 D400 PE80 cái 3.864.700
Nối góc 45° hàn PE D400 8 D400 PE80 cái 4.717.200
Nối góc 45° hàn PE D400 10 D400 PE80 cái 5.693.400
Nối góc 45° hàn PE D400 12.5 D400 PE80 cái 6.848.500
Nối góc 45° hàn PE D450 6 D450 PE80 cái 5.185.800
Nối góc 45° hàn PE D450 8 D450 PE80 cái 6.322.100
Nối góc 45° hàn PE D450 10 D450 PE80 cái 7.647.500
Nối góc 45° hàn PE D450 12.5 D450 PE80 cái 9.176.900
Nối góc 45° hàn PE D500 6 D500 PE80 cái 7.238.400
Nối góc 45° hàn PE D500 8 D500 PE80 cái 8.801.500
Nối góc 45° hàn PE D500 10 D500 PE80 cái 10.660.200
Nối góc 45° hàn PE D500 12.5 D500 PE80 cái 12.765.800
Nối góc 45° hàn PE D560 6 D560 PE80 cái 9.759.900
Nối góc 45° hàn PE D560 8 D560 PE80 cái 11.914.300
Nối góc 45° hàn PE D560 10 D560 PE80 cái 14.389.900
Nối góc 45° hàn PE D630 6 D630 PE80 cái 12.742.300
Nối góc 45° hàn PE D630 8 D630 PE80 cái 15.532.900
Nối góc 45° hàn PE D630 10 D630 PE80 cái 18.727.900
Nối góc 45° hàn PE D710 6 D710 PE80 cái 17.087.600
Nối góc 45° hàn PE D710 8 D710 PE80 cái 20.752.900
Nối góc 45° hàn PE D710 10 D710 PE80 cái 25.213.500
Nối góc 45° hàn PE D800 6 D800 PE80 cái 22.365.000
Nối góc 45° hàn PE D800 8 D800 PE80 cái 27.157.500
Nối góc 45° hàn PE D900 6 D900 PE80 cái 31.645.700
Nối góc 45° hàn PE D900 8 D900 PE80 cái 38.603.300
Nối góc 45° hàn PE D1000 6 D1000 PE80 cái 43.568.400
Nối góc 45° hàn PE D1000 8 D1000 PE80 cái 53.526.900
Nối góc 45° hàn PE D1200 6 D1200 PE80 cái 66.480.800
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon