• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê cân đúc HDPE Đồng Nai

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tê đều hàn PE D63 16 D63 PE100 cái 107.800
Tê đều hàn PE D75 16 D75 PE100 cái 139.040
Tê đều hàn PE D90 16 D90 PE100 cái 241.010
Tê đều hàn PE D110 16 D110 PE100 cái 377.850
Tê đều hàn PE D125 16 D125 PE100 cái 582.450
Tê đều hàn PE D140 16 D140 PE100 cái 731.280
Tê đều hàn PE D160 16 D160 PE100 cái 1.074.150
Tê đều hàn PE D180 16 D180 PE100 cái 1.495.450
Tê đều hàn PE D200 16 D200 PE100 cái 1.904.430
Tê đều hàn PE D225 16 D225 PE100 cái 2.407.680
Tê đều hàn PE D250 16 D250 PE100 cái 3.384.480
Tê đều hàn PE D280 16 D280 PE100 cái 5.049.000
Tê đều hàn PE D315 16 D315 PE100 cái 5.903.260
Tê đều hàn PE D355 16 D355 PE100 cái 15.400.000
Tê đều hàn PE D400 16 D400 PE100 cái 19.085.000
Tê đều hàn PE D63 10 D63 PE100 cái 95.040
Tê đều hàn PE D75 10 D75 PE100 cái 100.276
Tê đều hàn PE D90 10 D90 PE100 cái 169.400
Tê đều hàn PE D110 10 D110 PE100 cái 302.500
Tê đều hàn PE D125 10 D125 PE100 cái 431.640
Tê đều hàn PE D140 10 D140 PE100 cái 693.000
Tê đều hàn PE D160 10 D160 PE100 cái 676.280
Tê đều hàn PE D180 10 D180 PE100 cái 1.438.800
Tê đều hàn PE D200 10 D200 PE100 cái 1.224.300
Tê đều hàn PE D225 10 D225 PE100 cái 2.138.400
Tê đều hàn PE D250 10 D250 PE100 cái 2.354.000
Tê đều hàn PE D280 10 D280 PE100 cái 4.915.900
Tê đều hàn PE D315 10 D315 PE100 cái 4.943.400
Tê đều hàn PE D355 10 D355 PE100 cái 6.468.000
Tê đều hàn PE D400 10 D400 PE100 cái 9.075.000
Tê đều hàn PE D450 10 D450 PE100 cái 23.760.000
Tê đều hàn PE D500 10 D500 PE100 cái 28.248.000
Tê đều hàn PE D560 10 D560 PE100 cái 48.972.000
Tê đều hàn PE D630 10 D630 PE100 cái 51.557.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon