• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Đầu nối chuyển bậc

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Nối CB phun 27-21 10 27-21 cái 1.200
Nối CB phun 34-21 10 34-21 cái 1.600
Nối CB phun 34-27 10 34-27 cái 2.100
Nối CB phun 42-21 10 42-21 cái 2.300
Nối CB phun 42-27 10 42-27 cái 2.500
Nối CB phun 42-34 10 42-34 cái 2.700
Nối CB phun 48-21 10 48-21 cái 3.200
Nối CB phun 48-27 10 48-27 cái 3.400
Nối CB phun 48-34 10 48-34 cái 3.500
Nối CB phun 48-42 10 48-42 cái 3.600
Nối CB phun 60-21 8 60-21 cái 3.780
Nối CB phun 60-27 8 60-27 cái 5.400
Nối CB phun 60-34 8 60-34 cái 5.400
Nối CB phun 60-34 10 60-34 cái 7.000
Nối CB phun 60-42 8 60-42 cái 5.400
Nối CB phun 60-42 10 60-42 cái 6.200
Nối CB phun 60-48 8 60-48 cái 5.800
Nối CB phun 75-27 8 75-27 cái 8.300
Nối CB phun 75-34 8 75-34 cái 8.600
Nối CB phun 75-34 10 75-34 cái 10.500
Nối CB phun 75-42 8 75-42 cái 8.600
Nối CB phun 75-48 8 75-48 cái 8.600
Nối CB phun 75-48 10 75-48 cái 13.200
Nối CB phun 75-60 8 75-60 cái 9.000
Nối CB phun 90-34 6 90-34 cái 10.900
Nối CB phun 90-34 10 90-34 cái 19.100
Nối CB phun 90-42 6 90-42 cái 11.900
Nối CB phun 90-42 10 90-42 cái 16.500
Nối CB phun 90-48 6 90-48 cái 11.900
Nối CB phun 90-48 10 90-48 cái 18.500
Nối CB phun 90-60 6 90-60 cái 12.300
Nối CB phun 90-60 10 90-60 cái 18.500
Nối CB phun 90-75 6 90-75 cái 13.300
Nối CB phun 90-75 10 90-75 cái 22.500
Nối CB phun 110-34 6 110-34 cái 18.800
Nối CB phun 110-42 6 110-42 cái 18.100
Nối CB phun 110-48 6 110-48 cái 18.100
Nối CB phun 110-48 10 110-48 cái 27.300
Nối CB phun 110-60 6 110-60 cái 19.000
Nối CB phun 110-60 10 110-60 cái 29.000
Nối CB phun 110-75 6 110-75 cái 19.200
Nối CB phun 110-75 10 110-75 cái 30.000
Nối CB phun 110-90 6 110-90 cái 19.600
Nối CB phun 110-90 10 110-90 cái 32.400
Nối CB phun 125-75 6 125-75 cái 27.500
Nối CB phun 125-90 6 125-90 cái 29.000
Nối CB phun 125-110 6 125-110 cái 35.000
Nối CB phun 125-110 10 125-110 cái 58.000
Nối CB phun 140-90 6 140-90 cái 40.800
Nối CB phun 140-110 6 140-110 cái 43.100
Nối CB phun 160-90 6 160-90 cái 54.900
Nối CB phun 160-90 10 160-90 cái 87.200
Nối CB phun 160-110 6 160-110 cái 57.000
Nối CB phun 160-110 10 160-110 cái 114.000
Nối CB phun 160-140 6 160-140 cái 60.700
Nối CB phun 160-140 10 160-140 cái 142.200
Nối CB phun 200-110 6 200-110 cái 127.000
Nối CB phun 200-110 10 200-110 cái 163.800
Nối CB phun 200-125 6 200-125 cái 128.000
Nối CB phun 200-160 6 200-160 cái 139.500
Nối CB phun 200-160 10 200-160 cái 175.200
Nối CB phun 225-110 6 225-110 cái 149.000
Nối CB phun 225-160 6 225-160 cái 189.000
Nối CB phun 225-160 10 225-160 cái 250.000
Nối CB phun 250-225 6 250-225 cái 228.000
Nối CB phun 315-200 6 315-200 cái 497.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon