• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Y 45 độ

Tên sản phẩm Kích cỡ Áp suất DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Y 45° D110 D110 6 cái 134.200
Y 45° D125 D125 6 cái 176.440
Y 45° D140 D140 6 cái 225.940
Y 45° D160 D160 6 cái 318.450
Y 45° D180 D180 6 cái 400.510
Y 45° D200 D200 6 cái 642.730
Y 45° D225 D225 6 cái 839.410
Y 45° D250 D250 6 cái 1.181.950
Y 45° D280 D280 6 cái 1.534.280
Y 45° D315 D315 6 cái 2.278.650
Y 45° D355 D355 6 cái 3.215.080
Y 45° D400 D400 6 cái 4.258.320
Y 45° D450 D450 6 cái 5.635.630
Y 45° D500 D500 6 cái 7.498.810
Y 45° D560 D560 6 cái 10.312.060
Y 45° D630 D630 6 cái 13.759.020
Y 45° D90 D90 8 cái 82.060
Y 45° D110 D110 8 cái 166.760
Y 45° D125 D125 8 cái 220.770
Y 45° D140 D140 8 cái 294.250
Y 45° D160 D160 8 cái 382.910
Y 45° D180 D180 8 cái 507.320
Y 45° D200 D200 8 cái 793.870
Y 45° D225 D225 8 cái 1.041.920
Y 45° D250 D250 8 cái 1.449.580
Y 45° D280 D280 8 cái 1.904.100
Y 45° D315 D315 8 cái 2.789.160
Y 45° D355 D355 8 cái 3.954.170
Y 45° D400 D400 8 cái 5.267.790
Y 45° D450 D450 8 cái 6.973.890
Y 45° D500 D500 8 cái 9.281.800
Y 45° D560 D560 8 cái 12.745.040
Y 45° D630 D630 8 cái 16.955.840
Y 45° D90 D90 10 cái 100.320
Y 45° D110 D110 10 cái 198.000
Y 45° D125 D125 10 cái 268.290
Y 45° D140 D140 10 cái 349.690
Y 45° D160 D160 10 cái 477.950
Y 45° D180 D180 10 cái 624.580
Y 45° D200 D200 10 cái 970.310
Y 45° D225 D225 10 cái 1.279.630
Y 45° D250 D250 10 cái 1.782.440
Y 45° D280 D280 10 cái 2.331.340
Y 45° D315 D315 10 cái 3.440.470
Y 45° D355 D355 10 cái 4.888.730
Y 45° D400 D400 10 cái 6.455.570
Y 45° D450 D450 10 cái 8.563.500
Y 45° D500 D500 10 cái 11.415.910
Y 45° D560 D560 10 cái 15.689.850
Y 45° D630 D630 10 cái 20.933.550
Y 45° D90 D90 12.5 cái 123.090
Y 45° D110 D110 12.5 cái 242.880
Y 45° D125 D125 12.5 cái 330.220
Y 45° D140 D140 12.5 cái 430.430
Y 45° D160 D160 12.5 cái 586.080
Y 45° D180 D180 12.5 cái 769.780
Y 45° D200 D200 12.5 cái 1.181.950
Y 45° D225 D225 12.5 cái 1.561.010
Y 45° D250 D250 12.5 cái 2.186.140
Y 45° D280 D280 12.5 cái 2.855.050
Y 45° D315 D315 12.5 cái 4.212.120
Y 45° D355 D355 12.5 cái 5.962.550
Y 45° D400 D400 12.5 cái 7.902.620
Y 45° D450 D450 12.5 cái 10.482.670
Y 45° D500 D500 12.5 cái 13.957.020
Y 45° D560 D560 12.5 cái 19.213.040
Y 45° D630 D630 12.5 cái 25.585.890
Y 45° D90 D90 16 cái 149.820
Y 45° D110 D110 16 cái 300.190
Y 45° D125 D125 16 cái 399.850
Y 45° D140 D140 16 cái 522.940
Y 45° D160 D160 16 cái 718.300
Y 45° D180 D180 16 cái 944.900
Y 45° D200 D200 16 cái 1.439.240
Y 45° D225 D225 16 cái 1.894.420
Y 45° D250 D250 16 cái 2.649.130
Y 45° D280 D280 16 cái 3.457.960
Y 45° D315 D315 16 cái 5.100.370
Y 45° D355 D355 16 cái 7.229.200
Y 45° D400 D400 16 cái 9.594.420
Y 45° D450 D450 16 cái 12.727.440
Y 45° D500 D500 16 cái 16.946.710
Y 45° D560 D560 16 cái 23.295.470
Y 45° D630 D630 16 cái 31.106.900
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon