• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Nối giảm

Tên sản phẩm Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Nối giảm D27-21 D27-21 cái 2.200
Nối giảm D34-21 D34-21 cái 2.860
Nối giảm D34-27 D34-27 cái 3.300
Nối giảm D42-21 D42-21 cái 4.180
Nối giảm D42-27 D42-27 cái 4.400
Nối giảm D42-34 D42-34 cái 5.060
Nối giảm D49-21 D49-21 cái 6.270
Nối giảm D49-27 D49-27 cái 6.160
Nối giảm D49-34 D49-34 cái 6.930
Nối giảm D49-42 D49-42 cái 7.370
Nối giảm D60-21 D60-21 cái 8.800
Nối giảm D60-27 D60-27 cái 9.350
Nối giảm D60-34 D60-34 cái 10.230
Nối giảm D60-42 D60-42 cái 10.670
Nối giảm D60-49 D60-49 cái 11.110
Nối giảm D76-60 D76-60 cái 22.990
Nối giảm D90-27 D90-27 cái 21.890
Nối giảm D90-34 D90-34 cái 22.000
Nối giảm D90-42 D90-42 cái 22.220
Nối giảm D90-49 D90-49 cái 22.330
Nối giảm D90-60 D90-60 cái 22.440
Nối giảm D90-76 D90-76 cái 27.610
Nối giảm D114-49 D114-49 cái 43.780
Nối giảm D114-60 D114-60 cái 44.110
Nối giảm D114-90 D114-90 cái 49.280
Nối giảm D140-90 D140-90 cái 127.050
Nối giảm D140-114 D140-114 cái 113.300
Nối giảm D168-90 D168-90 cái 170.500
Nối giảm D168-114 D168-114 cái 182.160
Nối giảm D168-140 D168-140 cái 206.140
Nối giảm D220-114 D220-114 cái 401.500
Nối giảm D220-168 D220-168 cái 489.830
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon