• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Nối giảm đúc HDPE Đồng Nai

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Nối giảm hàn PE D75x32 16 D75x32 PE100 cái 62.920
Nối giảm hàn PE D75x40 16 D75x40 PE100 cái 62.920
Nối giảm hàn PE D75x50 16 D75x50 PE100 cái 68.200
Nối giảm hàn PE D75x63 16 D75x63 PE100 cái 83.930
Nối giảm hàn PE D90x40 16 D90x40 PE100 cái 96.470
Nối giảm hàn PE D90x50 16 D90x50 PE100 cái 102.300
Nối giảm hàn PE D90x63 16 D90x63 PE100 cái 113.080
Nối giảm hàn PE D90x75 16 D90x75 PE100 cái 136.400
Nối giảm hàn PE D110x50 16 D110x50 PE100 cái 141.460
Nối giảm hàn PE D110x63 16 D110x63 PE100 cái 152.350
Nối giảm hàn PE D110x75 16 D110x75 PE100 cái 169.290
Nối giảm hàn PE D110x90 16 D110x90 PE100 cái 179.850
Nối giảm hàn PE D125x63 16 D125x63 PE100 cái 230.890
Nối giảm hàn PE D125x75 16 D125x75 PE100 cái 230.890
Nối giảm hàn PE D125x90 16 D125x90 PE100 cái 230.890
Nối giảm hàn PE D125x110 16 D125x110 PE100 cái 230.890
Nối giảm hàn PE D160x90 16 D160x90 PE100 cái 376.750
Nối giảm hàn PE D160x110 16 D160x110 PE100 cái 416.020
Nối giảm hàn PE D160x125 16 D160x125 PE100 cái 410.740
Nối giảm hàn PE D200x110 16 D200x110 PE100 cái 620.510
Nối giảm hàn PE D200x125 16 D200x125 PE100 cái 739.860
Nối giảm hàn PE D200x160 16 D200x160 PE100 cái 734.030
Nối giảm hàn PE D225x160 16 D225x160 PE100 cái 690.030
Nối giảm hàn PE D225x200 16 D225x200 PE100 cái 690.030
Nối giảm hàn PE D250x160 16 D250x160 PE100 cái 1.193.720
Nối giảm hàn PE D250x200 16 D250x200 PE100 cái 1.500.730
Nối giảm hàn PE D250x225 16 D250x225 PE100 cái 1.540.110
Nối giảm hàn PE D315x200 16 D315x200 PE100 cái 2.408.560
Nối giảm hàn PE D315x225 16 D315x225 PE100 cái 2.408.560
Nối giảm hàn PE D315x250 16 D315x250 PE100 cái 2.610.520
Nối giảm hàn PE D315x280 16 D315x280 PE100 cái 2.518.670
Nối giảm hàn PE D355x225 16 D355x225 PE100 cái 2.518.670
Nối giảm hàn PE D355x250 16 D355x250 PE100 cái 2.518.670
Nối giảm hàn PE D355x280 16 D355x280 PE100 cái 2.518.670
Nối giảm hàn PE D355x315 16 D355x315 PE100 cái 2.518.670
Nối giảm hàn PE D400x225 16 D400x225 PE100 cái 3.665.200
Nối giảm hàn PE D400x250 16 D400x250 PE100 cái 3.683.570
Nối giảm hàn PE D400x280 16 D400x280 PE100 cái 3.722.950
Nối giảm hàn PE D400x315 16 D400x315 PE100 cái 3.746.600
Nối giảm hàn PE D400x355 16 D400x355 PE100 cái 3.977.490
Nối giảm hàn PE D450x280 16 D450x280 PE100 cái 6.320.380
Nối giảm hàn PE D450x315 16 D450x315 PE100 cái 6.320.380
Nối giảm hàn PE D450x355 16 D450x355 PE100 cái 6.320.380
Nối giảm hàn PE D450x400 16 D450x400 PE100 cái 6.320.380
Nối giảm hàn PE D500x315 16 D500x315 PE100 cái 8.122.840
Nối giảm hàn PE D500x355 16 D500x355 PE100 cái 8.348.450
Nối giảm hàn PE D500x400 16 D500x400 PE100 cái 8.571.530
Nối giảm hàn PE D500x450 16 D500x450 PE100 cái 9.033.200
Nối giảm hàn PE D560x355 16 D560x355 PE100 cái 10.389.720
Nối giảm hàn PE D560x400 16 D560x400 PE100 cái 10.851.500
Nối giảm hàn PE D560x450 16 D560x450 PE100 cái 11.313.170
Nối giảm hàn PE D560x500 16 D560x500 PE100 cái 11.832.700
Nối giảm hàn PE D630x400 16 D630x400 PE100 cái 13.564.320
Nối giảm hàn PE D630x450 16 D630x450 PE100 cái 14.141.490
Nối giảm hàn PE D630x500 16 D630x500 PE100 cái 14.430.130
Nối giảm hàn PE D630x560 16 D630x560 PE100 cái 15.007.300
Nối giảm hàn PE D710x630 16 D710x630 PE100 cái 37.518.250
Nối giảm hàn PE D800x710 16 D800x710 PE100 cái 49.062.420
Nối giảm hàn PE D75x50 10 D75x50 PE100 cái 45.474
Nối giảm hàn PE D75x63 10 D75x63 PE100 cái 52.965
Nối giảm hàn PE D90x50 10 D90x50 PE100 cái 64.735
Nối giảm hàn PE D90x63 10 D90x63 PE100 cái 72.600
Nối giảm hàn PE D90x75 10 D90x75 PE100 cái 82.390
Nối giảm hàn PE D110x50 10 D110x50 PE100 cái 103.950
Nối giảm hàn PE D110x63 10 D110x63 PE100 cái 98.175
Nối giảm hàn PE D110x75 10 D110x75 PE100 cái 121.000
Nối giảm hàn PE D110x90 10 D110x90 PE100 cái 118.932
Nối giảm hàn PE D125x63 10 D125x63 PE100 cái 207.900
Nối giảm hàn PE D125x75 10 D125x75 PE100 cái 231.407
Nối giảm hàn PE D125x90 10 D125x90 PE100 cái 237.160
Nối giảm hàn PE D125x110 10 D125x110 PE100 cái 235.400
Nối giảm hàn PE D140x63 10 D140x63 PE100 cái 296.450
Nối giảm hàn PE D140x75 10 D140x75 PE100 cái 329.120
Nối giảm hàn PE D140x90 10 D140x90 PE100 cái 361.460
Nối giảm hàn PE D140x110 10 D140x110 PE100 cái 423.500
Nối giảm hàn PE D140x125 10 D140x125 PE100 cái 453.750
Nối giảm hàn PE D160x63 10 D160x63 PE100 cái 221.815
Nối giảm hàn PE D160x75 10 D160x75 PE100 cái 228.690
Nối giảm hàn PE D160x90 10 D160x90 PE100 cái 237.930
Nối giảm hàn PE D160x110 10 D160x110 PE100 cái 261.030
Nối giảm hàn PE D160x125 10 D160x125 PE100 cái 291.896
Nối giảm hàn PE D160x140 10 D160x140 PE100 cái 605.000
Nối giảm hàn PE D180x90 10 D180x90 PE100 cái 819.720
Nối giảm hàn PE D180x110 10 D180x110 PE100 cái 750.750
Nối giảm hàn PE D180x125 10 D180x125 PE100 cái 808.500
Nối giảm hàn PE D180x140 10 D180x140 PE100 cái 950.400
Nối giảm hàn PE D180x160 10 D180x160 PE100 cái 1.009.800
Nối giảm hàn PE D200x63 10 D200x63 PE100 cái 371.000
Nối giảm hàn PE D200x75 10 D200x75 PE100 cái 395.670
Nối giảm hàn PE D200x90 10 D200x90 PE100 cái 398.520
Nối giảm hàn PE D200x110 10 D200x110 PE100 cái 436.700
Nối giảm hàn PE D200x125 10 D200x125 PE100 cái 479.600
Nối giảm hàn PE D200x160 10 D200x160 PE100 cái 494.340
Nối giảm hàn PE D200x180 10 D200x180 PE100 cái 1.166.000
Nối giảm hàn PE D225x90 10 D225x90 PE100 cái 952.300
Nối giảm hàn PE D225x110 10 D225x110 PE100 cái 800.360
Nối giảm hàn PE D225x125 10 D225x125 PE100 cái 927.476
Nối giảm hàn PE D225x160 10 D225x160 PE100 cái 839.300
Nối giảm hàn PE D225x180 10 D225x180 PE100 cái 935.000
Nối giảm hàn PE D225x200 10 D225x200 PE100 cái 947.100
Nối giảm hàn PE D250x90 10 D250x90 PE100 cái 856.856
Nối giảm hàn PE D250x110 10 D250x110 PE100 cái 816.200
Nối giảm hàn PE D250x125 10 D250x125 PE100 cái 1.103.080
Nối giảm hàn PE D250x160 10 D250x160 PE100 cái 882.750
Nối giảm hàn PE D250x200 10 D250x200 PE100 cái 1.009.800
Nối giảm hàn PE D250x225 10 D250x225 PE100 cái 1.166.000
Nối giảm hàn PE D280x110 10 D280x110 PE100 cái 1.798.500
Nối giảm hàn PE D280x160 10 D280x160 PE100 cái 1.841.400
Nối giảm hàn PE D280x200 10 D280x200 PE100 cái 1.982.200
Nối giảm hàn PE D280x225 10 D280x225 PE100 cái 2.098.800
Nối giảm hàn PE D280x250 10 D280x250 PE100 cái 2.194.500
Nối giảm hàn PE D315x90 10 D315x90 PE100 cái 1.212.640
Nối giảm hàn PE D315x110 10 D315x110 PE100 cái 1.199.000
Nối giảm hàn PE D315x125 10 D315x125 PE100 cái 1.293.600
Nối giảm hàn PE D315x160 10 D315x160 PE100 cái 1.452.000
Nối giảm hàn PE D315x200 10 D315x200 PE100 cái 1.435.940
Nối giảm hàn PE D315x225 10 D315x225 PE100 cái 2.057.000
Nối giảm hàn PE D315x250 10 D315x250 PE100 cái 1.443.750
Nối giảm hàn PE D315x280 10 D315x280 PE100 cái 2.541.000
Nối giảm hàn PE D355x110 10 D355x110 PE100 cái 2.260.905
Nối giảm hàn PE D355x160 10 D355x160 PE100 cái 2.541.880
Nối giảm hàn PE D355x200 10 D355x200 PE100 cái 2.807.200
Nối giảm hàn PE D355x225 10 D355x225 PE100 cái 2.518.670
Nối giảm hàn PE D355x250 10 D355x250 PE100 cái 3.183.840
Nối giảm hàn PE D355x280 10 D355x280 PE100 cái 3.270.000
Nối giảm hàn PE D355x315 10 D355x315 PE100 cái 3.531.000
Nối giảm hàn PE D400x110 10 D400x110 PE100 cái 3.545.300
Nối giảm hàn PE D400x160 10 D400x160 PE100 cái 2.867.700
Nối giảm hàn PE D400x200 10 D400x200 PE100 cái 4.356.000
Nối giảm hàn PE D400x225 10 D400x225 PE100 cái 3.498.000
Nối giảm hàn PE D400x250 10 D400x250 PE100 cái 3.118.500
Nối giảm hàn PE D400x280 10 D400x280 PE100 cái 3.350.655
Nối giảm hàn PE D400x315 10 D400x315 PE100 cái 3.465.000
Nối giảm hàn PE D400x355 10 D400x355 PE100 cái 3.801.600
Nối giảm hàn PE D450x110 10 D450x110 PE100 cái 8.003.600
Nối giảm hàn PE D450x160 10 D450x160 PE100 cái 8.632.800
Nối giảm hàn PE D450x200 10 D450x200 PE100 cái 8.085.000
Nối giảm hàn PE D450x225 10 D450x225 PE100 cái 8.316.000
Nối giảm hàn PE D450x250 10 D450x250 PE100 cái 9.592.000
Nối giảm hàn PE D450x280 10 D450x280 PE100 cái 6.320.380
Nối giảm hàn PE D450x315 10 D450x315 PE100 cái 9.592.000
Nối giảm hàn PE D450x355 10 D450x355 PE100 cái 10.593.000
Nối giảm hàn PE D450x400 10 D450x400 PE100 cái 10.890.000
Nối giảm hàn PE D500x200 10 D500x200 PE100 cái 5.414.200
Nối giảm hàn PE D500x250 10 D500x250 PE100 cái 5.463.150
Nối giảm hàn PE D500x315 10 D500x315 PE100 cái 9.002.400
Nối giảm hàn PE D500x355 10 D500x355 PE100 cái 11.869.880
Nối giảm hàn PE D500x400 10 D500x400 PE100 cái 5.767.300
Nối giảm hàn PE D500x450 10 D500x450 PE100 cái 5.940.000
Nối giảm hàn PE D560x315 10 D560x315 PE100 cái 5.635.300
Nối giảm hàn PE D560x355 10 D560x355 PE100 cái 5.538.500
Nối giảm hàn PE D560x400 10 D560x400 PE100 cái 5.544.000
Nối giảm hàn PE D560x450 10 D560x450 PE100 cái 5.767.300
Nối giảm hàn PE D560x500 10 D560x500 PE100 cái 5.935.050
Nối giảm hàn PE D630x200 10 D630x200 PE100 cái 18.150.000
Nối giảm hàn PE D630x250 10 D630x250 PE100 cái 19.239.000
Nối giảm hàn PE D630x315 10 D630x315 PE100 cái 7.722.000
Nối giảm hàn PE D630x355 10 D630x355 PE100 cái 11.660.000
Nối giảm hàn PE D630x400 10 D630x400 PE100 cái 8.316.000
Nối giảm hàn PE D630x450 10 D630x450 PE100 cái 12.243.000
Nối giảm hàn PE D630x500 10 D630x500 PE100 cái 9.504.000
Nối giảm hàn PE D630x560 10 D630x560 PE100 cái 9.471.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon