• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Đầu nối chuyển bậc

Tên sản phẩm Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Nối giảm D27/21 mỏng D27/21 cái 1.200
Nối giảm D34/21 mỏng D34/21 cái 1.600
Nối giảm D34/27 mỏng D34/27 cái 2.100
Nối giảm D42/21 mỏng D42/21 cái 2.300
Nối giảm D42/27 mỏng D42/27 cái 2.500
Nối giảm D42/34 mỏng D42/34 cái 2.700
Nối giảm D48/21 mỏng D48/21 cái 3.200
Nối giảm D48/27 mỏng D48/27 cái 3.400
Nối giảm D48/34 mỏng D48/34 cái 3.500
Nối giảm D48/42 mỏng D48/42 cái 3.600
Nối giảm D60/21 mỏng D60/21 cái 4.500
Nối giảm D60/27 mỏng D60/27 cái 5.400
Nối giảm D60/34 mỏng D60/34 cái 5.400
Nối giảm D60/42 mỏng D60/42 cái 6.200
Nối giảm D60/48 mỏng D60/48 cái 5.800
Nối giảm D75/34 mỏng D75/34 cái 8.600
Nối giảm D75/42 mỏng D75/42 cái 8.600
Nối giảm D75/48 mỏng D75/48 cái 8.600
Nối giảm D75/60 mỏng D75/60 cái 9.000
Nối giảm D90/34 mỏng D90/34 cái 11.500
Nối giảm D90/48 mỏng D90/48 cái 12.500
Nối giảm D90/60 mỏng D90/60 cái 13.000
Nối giảm D90/60 dày D90/60 cái 18.500
Nối giảm D90/75 mỏng D90/75 cái 14.000
Nối giảm D110/34 mỏng D110/34 cái 18.800
Nối giảm D110/42 mỏng D110/42 cái 19.000
Nối giảm D110/48 mỏng D110/48 cái 19.100
Nối giảm D110/60 mỏng D110/60 cái 19.000
Nối giảm D110/60 dày D110/60 cái 29.000
Nối giảm D110/75 mỏng D110/75 cái 19.200
Nối giảm D110/75 dày D110/75 cái 30.000
Nối giảm D110/90 mỏng D110/90 cái 19.600
Nối giảm D110/90 dày D110/90 cái 32.400
Nối giảm D140/110 mỏng D140/110 cái 43.100
Nối giảm D140/110 dày D140/110 cái 94.930
Nối giảm D160/90 mỏng D160/90 cái 87.200
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon