• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Lơi

Tên sản phẩm Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Lơi D21 mỏng D21 cái 1.430
Lơi D21 dày D21 cái 2.090
Lơi D27 mỏng D27 cái 1.870
Lơi D27 dày D27 cái 3.080
Lơi D34 mỏng D34 cái 2.310
Lơi D34 dày D34 cái 4.950
Lơi D42 mỏng D42 cái 2.530
Lơi D42 dày D42 cái 6.930
Lơi D49 mỏng D49 cái 3.300
Lơi D49 dày D49 cái 10.560
Lơi D60 mỏng D60 cái 5.390
Lơi D60 dày D60 cái 16.280
Lơi D76 mỏng D76 cái 10.340
Lơi D76 dày D76 cái 32.890
Lơi D90 mỏng BS D90 cái 14.960
Lơi D90 dày BS D90 cái 37.290
Lơi D110 mỏng D110 cái 28.930
Lơi D110 dày D110 cái 63.250
Lơi D114 mỏng D114 cái 34.210
Lơi D114 dày D114 cái 77.880
Lơi D140 mỏng BS D140 cái 63.360
Lơi D140 dày BS D140 cái 128.810
Lơi D160 mỏng D160 cái 105.270
Lơi D160 dày D160 cái 144.100
Lơi D168 mỏng D168 cái 104.060
Lơi D168 dày D168 cái 308.880
Lơi D200 mỏng D200 cái 183.480
Lơi D200 dày D200 cái 265.100
Lơi D220 mỏng D220 cái 371.690
Lơi D220 dày D220 cái 521.730
Lơi D250 mỏng D250 cái 425.040
Lơi D280 mỏng D280 cái 850.080
Lơi D315 mỏng D315 cái 864.050
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon