• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Nắp bít HDPE Đồng Nai

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Nắp bít hàn PE D63 16 D63 PE100 cái 18.370
Nắp bít hàn PE D75 16 D75 PE100 cái 36.740
Nắp bít hàn PE D90 16 D90 PE100 cái 60.390
Nắp bít hàn PE D110 16 D110 PE100 cái 94.490
Nắp bít hàn PE D125 16 D125 PE100 cái 133.760
Nắp bít hàn PE D140 16 D140 PE100 cái 417.120
Nắp bít hàn PE D160 16 D160 PE100 cái 283.360
Nắp bít hàn PE D180 16 D180 PE100 cái 718.850
Nắp bít hàn PE D200 16 D200 PE100 cái 537.900
Nắp bít hàn PE D225 16 D225 PE100 cái 561.440
Nắp bít hàn PE D250 16 D250 PE100 cái 818.620
Nắp bít hàn PE D280 16 D280 PE100 cái 1.046.870
Nắp bít hàn PE D315 16 D315 PE100 cái 1.498.090
Nắp bít hàn PE D355 16 D355 PE100 cái 2.345.530
Nắp bít hàn PE D400 16 D400 PE100 cái 2.597.430
Nắp bít hàn PE D450 16 D450 PE100 cái 3.489.420
Nắp bít hàn PE D500 16 D500 PE100 cái 4.617.690
Nắp bít hàn PE D560 16 D560 PE100 cái 5.772.030
Nắp bít hàn PE D630 16 D630 PE100 cái 7.393.430
Nắp bít hàn PE D63 10 D63 PE100 cái 38.016
Nắp bít hàn PE D75 10 D75 PE100 cái 41.976
Nắp bít hàn PE D90 10 D90 PE100 cái 66.550
Nắp bít hàn PE D110 10 D110 PE100 cái 87.120
Nắp bít hàn PE D125 10 D125 PE100 cái 191.840
Nắp bít hàn PE D140 10 D140 PE100 cái 323.400
Nắp bít hàn PE D160 10 D160 PE100 cái 244.860
Nắp bít hàn PE D180 10 D180 PE100 cái 455.620
Nắp bít hàn PE D200 10 D200 PE100 cái 373.120
Nắp bít hàn PE D225 10 D225 PE100 cái 712.800
Nắp bít hàn PE D250 10 D250 PE100 cái 847.440
Nắp bít hàn PE D280 10 D280 PE100 cái 1.318.900
Nắp bít hàn PE D315 10 D315 PE100 cái 1.412.400
Nắp bít hàn PE D355 10 D355 PE100 cái 2.136.750
Nắp bít hàn PE D400 10 D400 PE100 cái 3.025.000
Nắp bít hàn PE D450 10 D450 PE100 cái 4.158.000
Nắp bít hàn PE D500 10 D500 PE100 cái 5.414.200
Nắp bít hàn PE D560 10 D560 PE100 cái 6.996.000
Nắp bít hàn PE D630 10 D630 PE100 cái 8.273.100
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon