• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Cút hàn 60 độ

Tên sản phẩm Chiều dày - mm Chủng loại Áp suất Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Cút 60° D90PN8 4.3 Thủ công hàn đối đầu 8 D90 cái 56.160
Cút 60° D90PN10 5.4 Thủ công hàn đối đầu 10 D90 cái 67.860
Cút 60° D90PN12.5 6.7 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D90 cái 84.240
Cút 60° D90PN16 8.2 Thủ công hàn đối đầu 16 D90 cái 101.205
Cút 60° D90PN20 10.1 Thủ công hàn đối đầu 20 D90 cái 121.680
Cút 60° D110PN6 4.2 Thủ công hàn đối đầu 6 D110 cái 87.165
Cút 60° D110PN8 5.3 Thủ công hàn đối đầu 8 D110 cái 108.225
Cút 60° D110PN10 6.6 Thủ công hàn đối đầu 10 D110 cái 131.625
Cút 60° D110PN12.5 8.1 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D110 cái 159.120
Cút 60° D110PN16 10 Thủ công hàn đối đầu 16 D110 cái 191.295
Cút 60° D125PN6 4.8 Thủ công hàn đối đầu 6 D125 cái 114.075
Cút 60° D125PN8 6 Thủ công hàn đối đầu 8 D125 cái 139.815
Cút 60° D125PN10 7.4 Thủ công hàn đối đầu 10 D125 cái 190.710
Cút 60° D125PN12.5 9.2 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D125 cái 231.660
Cút 60° D125PN16 11.4 Thủ công hàn đối đầu 16 D125 cái 277.290
Cút 60° D140PN6 5.4 Thủ công hàn đối đầu 6 D140 cái 146.835
Cút 60° D140PN8 6.7 Thủ công hàn đối đầu 8 D140 cái 178.425
Cút 60° D140PN10 8.3 Thủ công hàn đối đầu 10 D140 cái 218.205
Cút 60° D140PN12.5 10.3 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D140 cái 265.005
Cút 60° D140PN16 12.7 Thủ công hàn đối đầu 16 D140 cái 320.580
Cút 60° D160PN6 6.2 Thủ công hàn đối đầu 6 D160 cái 195.390
Cút 60° D160PN8 7.7 Thủ công hàn đối đầu 8 D160 cái 238.095
Cút 60° D160PN10 9.5 Thủ công hàn đối đầu 10 D160 cái 290.160
Cút 60° D160PN12.5 11.8 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D160 cái 353.925
Cút 60° D160PN16 14.6 Thủ công hàn đối đầu 16 D160 cái 427.635
Cút 60° D180PN6 6.9 Thủ công hàn đối đầu 6 D180 cái 248.625
Cút 60° D180PN8 8.6 Thủ công hàn đối đầu 8 D180 cái 305.955
Cút 60° D180PN10 10.7 Thủ công hàn đối đầu 10 D180 cái 374.985
Cút 60° D180PN12.5 13.3 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D180 cái 458.640
Cút 60° D180PN16 16.4 Thủ công hàn đối đầu 16 D180 cái 552.240
Cút 60° D200PN6 7.7 Thủ công hàn đối đầu 6 D200 cái 382.590
Cút 60° D200PN8 9.6 Thủ công hàn đối đầu 8 D200 cái 471.510
Cút 60° D200PN10 11.9 Thủ công hàn đối đầu 10 D200 cái 575.640
Cút 60° D200PN12.5 14.7 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D200 cái 698.490
Cút 60° D200PN16 18.2 Thủ công hàn đối đầu 16 D200 cái 848.250
Cút 60° D225PN6 8.6 Thủ công hàn đối đầu 6 D225 cái 489.832
Cút 60° D225PN8 10.8 Thủ công hàn đối đầu 8 D225 cái 607.052
Cút 60° D225PN10 13.4 Thủ công hàn đối đầu 10 D225 cái 743.526
Cút 60° D225PN12.5 16.6 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D225 cái 904.915
Cút 60° D225PN16 20.5 Thủ công hàn đối đầu 16 D225 cái 1.095.186
Cút 60° D250PN6 9.6 Thủ công hàn đối đầu 6 D250 cái 691.994
Cút 60° D250PN8 11.9 Thủ công hàn đối đầu 8 D250 cái 847.155
Cút 60° D250PN10 14.8 Thủ công hàn đối đầu 10 D250 cái 1.039.690
Cút 60° D250PN12.5 18.4 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D250 cái 1.271.865
Cút 60° D250PN16 22.7 Thủ công hàn đối đầu 16 D250 cái 1.535.751
Cút 60° D280PN6 10.7 Thủ công hàn đối đầu 6 D280 cái 842.625
Cút 60° D280PN8 13.4 Thủ công hàn đối đầu 8 D280 cái 1.043.654
Cút 60° D280PN10 16.6 Thủ công hàn đối đầu 10 D280 cái 1.274.696
Cút 60° D280PN12.5 20.6 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D280 cái 1.555.005
Cút 60° D280PN16 25.4 Thủ công hàn đối đầu 16 D280 cái 1.880.050
Cút 60° D315PN6 12.1 Thủ công hàn đối đầu 6 D315 cái 1.271.790
Cút 60° D315PN8 15 Thủ công hàn đối đầu 8 D315 cái 1.549.080
Cút 60° D315PN10 18.7 Thủ công hàn đối đầu 10 D315 cái 1.855.620
Cút 60° D315PN12.5 23.2 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D315 cái 2.325.375
Cút 60° D315PN16 28.6 Thủ công hàn đối đầu 16 D315 cái 2.801.565
Cút 60° D355PN6 13.6 Thủ công hàn đối đầu 6 D355 cái 1.774.155
Cút 60° D355PN8 16.9 Thủ công hàn đối đầu 8 D355 cái 2.178.479
Cút 60° D355PN10 21.1 Thủ công hàn đối đầu 10 D355 cái 2.686.999
Cút 60° D355PN12.5 26.1 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D355 cái 3.268.568
Cút 60° D355PN16 32.2 Thủ công hàn đối đầu 16 D355 cái 3.947.580
Cút 60° D400PN6 15.3 Thủ công hàn đối đầu 6 D400 cái 2.303.061
Cút 60° D400PN8 19.1 Thủ công hàn đối đầu 8 D400 cái 2.843.858
Cút 60° D400PN10 23.7 Thủ công hàn đối đầu 10 D400 cái 3.476.393
Cút 60° D400PN12.5 29.4 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D400 cái 4.243.702
Cút 60° D400PN16 36.3 Thủ công hàn đối đầu 16 D400 cái 5.134.461
Cút 60° D450PN6 17.2 Thủ công hàn đối đầu 6 D450 cái 3.042.622
Cút 60° D450PN8 21.5 Thủ công hàn đối đầu 8 D450 cái 3.757.834
Cút 60° D450PN10 26.7 Thủ công hàn đối đầu 10 D450 cái 4.602.724
Cút 60° D450PN12.5 33.1 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D450 cái 5.615.799
Cút 60° D450PN16 40.9 Thủ công hàn đối đầu 16 D450 cái 6.793.095
Cút 60° D500PN6 19.1 Thủ công hàn đối đầu 6 D500 cái 3.983.214
Cút 60° D500PN8 23.9 Thủ công hàn đối đầu 8 D500 cái 4.919.841
Cút 60° D500PN10 29.7 Thủ công hàn đối đầu 10 D500 cái 6.034.846
Cút 60° D500PN12.5 36.8 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D500 cái 7.358.809
Cút 60° D500PN16 45.4 Thủ công hàn đối đầu 16 D500 cái 8.895.126
Cút 60° D560PN6 21.4 Thủ công hàn đối đầu 6 D560 cái 5.518.965
Cút 60° D560PN8 26.7 Thủ công hàn đối đầu 8 D560 cái 6.806.686
Cút 60° D560PN10 33.2 Thủ công hàn đối đầu 10 D560 cái 8.356.028
Cút 60° D560PN12.5 41.2 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D560 cái 10.197.570
Cút 60° D560PN16 50.8 Thủ công hàn đối đầu 16 D560 cái 12.317.156
Cút 60° D630PN6 24.1 Thủ công hàn đối đầu 6 D630 cái 7.198.551
Cút 60° D630PN8 30 Thủ công hàn đối đầu 8 D630 cái 8.850.390
Cút 60° D630PN10 37.4 Thủ công hàn đối đầu 10 D630 cái 10.895.227
Cút 60° D630PN12.5 46.3 Thủ công hàn đối đầu 12.5 D630 cái 13.269.073
Cút 60° D630PN16 57.2 Thủ công hàn đối đầu 16 D630 cái 16.064.231
Cút 60° D710PN6 27.2 Thủ công hàn đối đầu 6 D710 cái 14.343.872
Cút 60° D710PN8 33.9 Thủ công hàn đối đầu 8 D710 cái 17.696.250
Cút 60° D710PN10 42.1 Thủ công hàn đối đầu 10 D710 cái 21.716.838
Cút 60° D800PN6 30.6 Thủ công hàn đối đầu 6 D800 cái 19.451.718
Cút 60° D800PN8 38.1 Thủ công hàn đối đầu 8 D800 cái 23.981.958
Cút 60° D800PN10 47.4 Thủ công hàn đối đầu 10 D800 cái 29.474.874
Cút 60° D900PN8 42.9 Thủ công hàn đối đầu 8 D900 cái 32.147.716
Cút 60° D900PN10 53.3 Thủ công hàn đối đầu 10 D900 cái 39.458.390
Cút 60° D1000PN8 47.7 Thủ công hàn đối đầu 8 D1000 cái 42.380.395
Cút 60° D1000PN10 59.3 Thủ công hàn đối đầu 10 D1000 cái 52.052.458
Cút 60° D1200PN8 57.2 Thủ công hàn đối đầu 8 D1200 cái 67.981.914
Cút 60° D1200PN10 67.9 Thủ công hàn đối đầu 10 D1200 cái 79.947.410
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon