• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê 90 độ

Tên sản phẩm Kích cỡ Áp suất DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tê 90° D110 D110 6 cái 115.170
Tê 90° D125 D125 6 cái 146.080
Tê 90° D140 D140 6 cái 188.100
Tê 90° D160 D160 6 cái 253.000
Tê 90° D180 D180 6 cái 323.730
Tê 90° D200 D200 6 cái 497.970
Tê 90° D225 D225 6 cái 641.740
Tê 90° D250 D250 6 cái 908.710
Tê 90° D280 D280 6 cái 1.163.030
Tê 90° D315 D315 6 cái 1.738.660
Tê 90° D355 D355 6 cái 2.449.370
Tê 90° D400 D400 6 cái 3.196.820
Tê 90° D450 D450 6 cái 4.169.880
Tê 90° D500 D500 6 cái 5.514.080
Tê 90° D560 D560 6 cái 6.858.280
Tê 90° D630 D630 6 cái 8.152.760
Tê 90° D90 D90 8 cái 66.660
Tê 90° D110 D110 8 cái 143.220
Tê 90° D125 D125 8 cái 179.960
Tê 90° D140 D140 8 cái 230.890
Tê 90° D160 D160 8 cái 309.760
Tê 90° D180 D180 8 cái 399.740
Tê 90° D200 D200 8 cái 614.790
Tê 90° D225 D225 8 cái 796.620
Tê 90° D250 D250 8 cái 1.113.970
Tê 90° D280 D280 8 cái 1.442.980
Tê 90° D315 D315 8 cái 2.128.500
Tê 90° D355 D355 8 cái 3.012.790
Tê 90° D400 D400 8 cái 3.954.830
Tê 90° D450 D450 8 cái 5.159.880
Tê 90° D500 D500 8 cái 6.824.950
Tê 90° D560 D560 8 cái 8.462.520
Tê 90° D630 D630 8 cái 10.013.630
Tê 90° D90 D90 8 cái 66.660
Tê 90° D110 D110 8 cái 143.220
Tê 90° D125 D125 8 cái 179.960
Tê 90° D140 D140 8 cái 230.890
Tê 90° D160 D160 8 cái 309.760
Tê 90° D180 D180 8 cái 399.740
Tê 90° D200 D200 8 cái 614.790
Tê 90° D225 D225 8 cái 796.620
Tê 90° D250 D250 8 cái 1.113.970
Tê 90° D280 D280 8 cái 1.442.980
Tê 90° D315 D315 8 cái 2.128.500
Tê 90° D355 D355 8 cái 3.012.790
Tê 90° D400 D400 8 cái 3.954.830
Tê 90° D450 D450 8 cái 5.159.880
Tê 90° D500 D500 8 cái 6.824.950
Tê 90° D560 D560 8 cái 8.462.520
Tê 90° D630 D630 8 cái 10.013.630
Tê 90° D90 D90 10 cái 80.630
Tê 90° D110 D110 10 cái 175.340
Tê 90° D125 D125 10 cái 220.330
Tê 90° D140 D140 10 cái 282.260
Tê 90° D160 D160 10 cái 378.730
Tê 90° D180 D180 10 cái 490.930
Tê 90° D200 D200 10 cái 751.630
Tê 90° D225 D225 10 cái 977.790
Tê 90° D250 D250 10 cái 1.369.280
Tê 90° D280 D280 10 cái 1.766.160
Tê 90° D315 D315 10 cái 2.624.160
Tê 90° D355 D355 10 cái 3.723.390
Tê 90° D400 D400 10 cái 4.844.950
Tê 90° D450 D450 10 cái 6.334.020
Tê 90° D500 D500 10 cái 8.390.690
Tê 90° D560 D560 10 cái 10.397.640
Tê 90° D630 D630 10 cái 12.312.190
Tê 90° D90 D90 12.5 cái 99.990
Tê 90° D110 D110 12.5 cái 211.530
Tê 90° D125 D125 12.5 cái 270.050
Tê 90° D140 D140 12.5 cái 344.850
Tê 90° D160 D160 12.5 cái 462.330
Tê 90° D180 D180 12.5 cái 602.580
Tê 90° D200 D200 12.5 cái 915.750
Tê 90° D225 D225 12.5 cái 1.192.840
Tê 90° D250 D250 12.5 cái 1.679.040
Tê 90° D280 D280 12.5 cái 2.160.070
Tê 90° D315 D315 12.5 cái 3.211.450
Tê 90° D355 D355 12.5 cái 4.539.260
Tê 90° D400 D400 12.5 cái 5.928.450
Tê 90° D450 D450 12.5 cái 7.750.710
Tê 90° D500 D500 12.5 cái 10.255.630
Tê 90° D560 D560 12.5 cái 12.699.610
Tê 90° D630 D630 12.5 cái 14.973.090
Tê 90° D90 D90 16 cái 121.220
Tê 90° D110 D110 16 cái 254.870
Tê 90° D125 D125 16 cái 327.250
Tê 90° D140 D140 16 cái 416.130
Tê 90° D160 D160 16 cái 561.660
Tê 90° D180 D180 16 cái 732.930
Tê 90° D200 D200 16 cái 1.113.970
Tê 90° D225 D225 16 cái 1.447.050
Tê 90° D250 D250 16 cái 2.033.240
Tê 90° D280 D280 16 cái 2.618.220
Tê 90° D315 D315 16 cái 3.887.620
Tê 90° D355 D355 16 cái 5.501.210
Tê 90° D400 D400 16 cái 7.194.880
Tê 90° D450 D450 16 cái 9.406.430
Tê 90° D500 D500 16 cái 12.447.820
Tê 90° D560 D560 16 cái 15.351.270
Tê 90° D630 D630 16 cái 18.087.520
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon