• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Ba chạc 90 độ PE100 hàn

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Ba chạc 90° hàn PE D90 6 D90 PE100 cái 164.900
Ba chạc 90° hàn PE D90 8 D90 PE100 cái 197.100
Ba chạc 90° hàn PE D90 10 D90 PE100 cái 236.700
Ba chạc 90° hàn PE D110 6 D110 PE100 cái 249.500
Ba chạc 90° hàn PE D110 8 D110 PE100 cái 299.900
Ba chạc 90° hàn PE D110 10 D110 PE100 cái 359.900
Ba chạc 90° hàn PE D125 6 D125 PE100 cái 326.700
Ba chạc 90° hàn PE D125 8 D125 PE100 cái 395.200
Ba chạc 90° hàn PE D125 10 D125 PE100 cái 472.300
Ba chạc 90° hàn PE D140 6 D140 PE100 cái 415.500
Ba chạc 90° hàn PE D140 8 D140 PE100 cái 500.200
Ba chạc 90° hàn PE D140 10 D140 PE100 cái 601.900
Ba chạc 90° hàn PE D160 6 D160 PE100 cái 553.700
Ba chạc 90° hàn PE D160 8 D160 PE100 cái 671.500
Ba chạc 90° hàn PE D160 10 D160 PE100 cái 801.100
Ba chạc 90° hàn PE D180 6 D180 PE100 cái 717.600
Ba chạc 90° hàn PE D180 8 D180 PE100 cái 865.400
Ba chạc 90° hàn PE D180 10 D180 PE100 cái 1.038.900
Ba chạc 90° hàn PE D200 6 D200 PE100 cái 898.600
Ba chạc 90° hàn PE D200 8 D200 PE100 cái 1.091.300
Ba chạc 90° hàn PE D200 10 D200 PE100 cái 1.301.300
Ba chạc 90° hàn PE D225 6 D225 PE100 cái 1.173.800
Ba chạc 90° hàn PE D225 8 D225 PE100 cái 1.410.500
Ba chạc 90° hàn PE D225 10 D225 PE100 cái 1.700.700
Ba chạc 90° hàn PE D250 6 D250 PE100 cái 1.478.000
Ba chạc 90° hàn PE D250 8 D250 PE100 cái 1.787.500
Ba chạc 90° hàn PE D250 10 D250 PE100 cái 2.139.900
Ba chạc 90° hàn PE D280 6 D280 PE100 cái 1.907.500
Ba chạc 90° hàn PE D280 8 D280 PE100 cái 2.304.800
Ba chạc 90° hàn PE D280 10 D280 PE100 cái 2.758.900
Ba chạc 90° hàn PE D315 6 D315 PE100 cái 2.485.800
Ba chạc 90° hàn PE D315 8 D315 PE100 cái 3.002.000
Ba chạc 90° hàn PE D315 10 D315 PE100 cái 3.612.000
Ba chạc 90° hàn PE D355 6 D355 PE100 cái 4.566.700
Ba chạc 90° hàn PE D355 8 D355 PE100 cái 5.516.700
Ba chạc 90° hàn PE D355 10 D355 PE100 cái 6.637.000
Ba chạc 90° hàn PE D400 6 D400 PE100 cái 5.952.600
Ba chạc 90° hàn PE D400 8 D400 PE100 cái 7.210.000
Ba chạc 90° hàn PE D400 10 D400 PE100 cái 8.659.000
Ba chạc 90° hàn PE D450 6 D450 PE100 cái 7.773.300
Ba chạc 90° hàn PE D450 8 D450 PE100 cái 9.409.800
Ba chạc 90° hàn PE D450 10 D450 PE100 cái 11.281.900
Ba chạc 90° hàn PE D500 6 D500 PE100 cái 9.875.700
Ba chạc 90° hàn PE D500 8 D500 PE100 cái 11.951.300
Ba chạc 90° hàn PE D500 10 D500 PE100 cái 14.322.500
Ba chạc 90° hàn PE D560 6 D560 PE100 cái 15.729.800
Ba chạc 90° hàn PE D560 8 D560 PE100 cái 18.997.900
Ba chạc 90° hàn PE D630 6 D630 PE100 cái 20.558.300
Ba chạc 90° hàn PE D630 8 D630 PE100 cái 24.786.000
Ba chạc 90° hàn PE D710 6 D710 PE100 cái 27.686.300
Ba chạc 90° hàn PE D710 8 D710 PE100 cái 33.637.500
Ba chạc 90° hàn PE D800 6 D800 PE100 cái 37.944.000
Ba chạc 90° hàn PE D900 6 D900 PE100 cái 52.825.500
Ba chạc 90° hàn PE D1000 6 D1000 PE100 cái 72.078.500
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon