• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Côn nhựa

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Côn nhựa 27/21 10 27/21 cái 1.200
Côn nhựa 34/21 10 34/21 cái 1.600
Côn nhựa 34/27 10 34/27 cái 2.100
Côn nhựa 42/21 10 42/21 cái 2.300
Côn nhựa 42/27 10 42/27 cái 2.500
Côn nhựa 42/34 10 42/34 cái 2.700
Côn nhựa 48/21 10 48/21 cái 3.200
Côn nhựa 48/27 10 48/27 cái 3.400
Côn nhựa 48/34 10 48/34 cái 3.500
Côn nhựa 48/42 10 48/42 cái 3.600
Côn nhựa 60/21 8 60/21 cái 4.500
Côn nhựa 60/27 8 60/27 cái 5.400
Côn nhựa 60/34 8 60/34 cái 5.400
Côn nhựa 60/42 8 60/42 cái 6.200
Côn nhựa 60/48 8 60/48 cái 5.800
Côn nhựa 75/34 8 75/34 cái 8.600
Côn nhựa 75/42 8 75/42 cái 8.600
Côn nhựa 75/48 8 75/48 cái 8.600
Côn nhựa 75/60 8 75/60 cái 9.000
Côn nhựa 90/34 7 90/34 cái 11.500
Côn nhựa 90/42 7 90/42 cái 12.500
Côn nhựa 90/48 7 90/48 cái 12.500
Côn nhựa 90/60 7 90/60 cái 13.000
Côn nhựa 90/75 7 90/75 cái 14.000
Côn nhựa 110/34 7 110/34 cái 18.800
Côn nhựa 110/42 7 110/42 cái 19.000
Côn nhựa 110/48 7 110/48 cái 19.100
Côn nhựa 110/60 6 110/60 cái 19.000
Côn nhựa 110/75 6 110/75 cái 19.200
Côn nhựa 110/90 6 110/90 cái 19.600
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon