• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Ba chạc 90° PE 80 hàn

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Ba chạc 90° hàn PE D90 6 D90 PE80 cái 197.100
Ba chạc 90° hàn PE D90 8 D90 PE80 cái 236.700
Ba chạc 90° hàn PE D110 6 D110 PE80 cái 299.900
Ba chạc 90° hàn PE D110 8 D110 PE80 cái 359.900
Ba chạc 90° hàn PE D125 6 D125 PE80 cái 395.200
Ba chạc 90° hàn PE D125 8 D125 PE80 cái 472.300
Ba chạc 90° hàn PE D140 6 D140 PE80 cái 500.200
Ba chạc 90° hàn PE D140 8 D140 PE80 cái 601.900
Ba chạc 90° hàn PE D160 6 D160 PE80 cái 671.500
Ba chạc 90° hàn PE D160 8 D160 PE80 cái 801.100
Ba chạc 90° hàn PE D180 6 D180 PE80 cái 865.400
Ba chạc 90° hàn PE D180 8 D180 PE80 cái 1.038.900
Ba chạc 90° hàn PE D200 6 D200 PE80 cái 1.091.300
Ba chạc 90° hàn PE D200 8 D200 PE80 cái 1.301.300
Ba chạc 90° hàn PE D225 6 D225 PE80 cái 1.410.500
Ba chạc 90° hàn PE D225 8 D225 PE80 cái 1.700.700
Ba chạc 90° hàn PE D250 6 D250 PE80 cái 1.787.500
Ba chạc 90° hàn PE D250 8 D250 PE80 cái 2.139.900
Ba chạc 90° hàn PE D280 6 D280 PE80 cái 2.304.800
Ba chạc 90° hàn PE D280 8 D280 PE80 cái 2.758.900
Ba chạc 90° hàn PE D315 6 D315 PE80 cái 3.002.000
Ba chạc 90° hàn PE D315 8 D315 PE80 cái 3.612.000
Ba chạc 90° hàn PE D355 6 D355 PE80 cái 5.516.700
Ba chạc 90° hàn PE D355 8 D355 PE80 cái 6.637.000
Ba chạc 90° hàn PE D400 6 D400 PE80 cái 7.210.000
Ba chạc 90° hàn PE D400 8 D400 PE80 cái 8.659.000
Ba chạc 90° hàn PE D450 6 D450 PE80 cái 9.409.800
Ba chạc 90° hàn PE D450 8 D450 PE80 cái 11.281.900
Ba chạc 90° hàn PE D500 6 D500 PE80 cái 11.951.300
Ba chạc 90° hàn PE D500 8 D500 PE80 cái 14.322.500
Ba chạc 90° hàn PE D560 6 D560 PE80 cái 18.997.900
Ba chạc 90° hàn PE D630 6 D630 PE80 cái 24.786.000
Ba chạc 90° hàn PE D710 6 D710 PE80 cái 33.637.500
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon