• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Côn thu PE SINO

Tên sản phẩm Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
FPD/RS75x50 D75x50 cái 45.500
FPD/RS75x63 D75x63 cái 53.000
FPD/RS90x50 D90x50 cái 64.800
FPD/RS90x63 D90x63 cái 72.600
FPD/RS90x75 D90x75 cái 82.500
FPD/RS110x50 D110x50 cái 82.500
FPD/RS110x63 D110x63 cái 98.200
FPD/RS110x75 D110x75 cái 119.000
FPD/RS110x90 D110x90 cái 121.000
FPD/RS125x50 D125x50 cái 208.000
FPD/RS125x63 D125x63 cái 208.000
FPD/RS125x75 D125x75 cái 231.500
FPD/RS125x90 D125x90 cái 235.500
FPD/RS125x110 D125x110 cái 272.200
FPD/RS140x63 D140x63 cái 296.500
FPD/RS140x75 D140x75 cái 329.200
FPD/RS140x90 D140x90 cái 361.500
FPD/RS140x110 D140x110 cái 423.500
FPD/RS140x125 D140x125 cái 453.800
FPD/RS160x63 D160x63 cái 498.000
FPD/RS160x75 D160x75 cái 510.500
FPD/RS160x90 D160x90 cái 521.200
FPD/RS160x110 D160x110 cái 543.600
FPD/RS160x125 D160x125 cái 572.000
FPD/RS160x140 D160x140 cái 605.000
FPD/RS180x90 D180x90 cái 805.500
FPD/RS180x110 D180x110 cái 805.500
FPD/RS180x125 D180x125 cái 819.500
FPD/RS180x140 D180x140 cái 950.500
FPD/RS180x160 D180x160 cái 1.009.800
FPD/RS200x63 D200x63 cái 1.087.000
FPD/RS200x75 D200x75 cái 1.095.000
FPD/RS200x90 D200x90 cái 1.110.000
FPD/RS200x110 D200x110 cái 1.128.000
FPD/RS200x125 D200x125 cái 1.142.000
FPD/RS200x160 D200x160 cái 1.152.000
FPD/RS200x180 D200x180 cái 1.166.000
FPD/RS225x90 D225x90 cái 1.210.000
FPD/RS225x110 D225x110 cái 1.226.000
FPD/RS225x125 D225x125 cái 1.242.000
FPD/RS225x160 D225x160 cái 1.250.000
FPD/RS225x200 D225x200 cái 1.250.000
FPD/RS250x90 D250x90 cái 1.300.000
FPD/RS250x110 D250x110 cái 1.315.600
FPD/RS250x125 D250x125 cái 1.367.000
FPD/RS250x160 D250x160 cái 1.388.000
FPD/RS250x200 D250x200 cái 1.392.200
FPD/RS250x225 D250x225 cái 1.430.000
FPD/RS280x110 D280x110 cái 1.798.500
FPD/RS280x200 D280x200 cái 1.982.200
FPD/RS280x225 D280x225 cái 2.098.800
FPD/RS280x250 D280x250 cái 2.194.500
FPD/RS315x90 D315x90 cái 2.398.000
FPD/RS315x110 D315x110 cái 2.416.000
FPD/RS315x125 D315x125 cái 2.452.000
FPD/RS315x160 D315x160 cái 2.468.000
FPD/RS315x200 D315x200 cái 2.489.000
FPD/RS315x225 D315x225 cái 2.502.000
FPD/RS315x250 D315x250 cái 2.512.000
FPD/RS315x280 D315x280 cái 2.541.000
FPD/RS355x110 D355x110 cái 2.722.000
FPD/RS355x160 D355x160 cái 2.780.000
FPD/RS355x200 D355x200 cái 2.807.000
FPD/RS355x250 D355x250 cái 3.184.000
FPD/RS355x280 D355x280 cái 327.000
FPD/RS355x315 D355x315 cái 3.531.000
FPD/RS400x110 D400x110 cái 3.545.500
FPD/RS400x160 D400x160 cái 3.801.600
FPD/RS400x200 D400x200 cái 4.356.000
FPD/RS400x225 D400x225 cái 4.522.000
FPD/RS400x250 D400x250 cái 4.576.000
FPD/RS400x315 D400x315 cái 4.576.000
FPD/RS400x355 D400x355 cái 4.968.000
FPD/RS450x110 D450x110 cái 8.003.600
FPD/RS450x160 D450x160 cái 8.009.000
FPD/RS450x200 D450x200 cái 8.085.000
FPD/RS450x225 D450x225 cái 8.316.000
FPD/RS450x250 D450x250 cái 8.520.500
FPD/RS450x315 D450x315 cái 8.792.000
FPD/RS450x355 D450x355 cái 8.866.000
FPD/RS450x400 D450x400 cái 8.922.000
FPD/RS500x200 D500x200 cái 9.016.000
FPD/RS500x250 D500x250 cái 9.198.000
FPD/RS500x315 D500x315 cái 9.356.000
FPD/RS500x355 D500x355 cái 9.412.000
FPD/RS500x400 D500x400 cái 9.568.000
FPD/RS500x450 D500x450 cái 9.592.000
FPD/RS560x315 D560x315 cái 9.792.000
FPD/RS560x355 D560x355 cái 9.889.000
FPD/RS560x400 D560x400 cái 9.998.000
FPD/RS560x450 D560x450 cái 10.120.000
FPD/RS560x500 D560x500 cái 10.260.000
FPD/RS630x200 D630x200 cái 18.150.000
FPD/RS630x250 D630x250 cái 19.239.000
FPD/RS630x315 D630x315 cái 19.239.000
FPD/RS630x355 D630x355 cái 19.239.000
FPD/RS630x400 D630x400 cái 19.239.000
FPD/RS630x450 D630x450 cái 19.239.000
FPD/RS630x500 D630x500 cái 19.239.000
FPD/RS630x560 D630x560 cái 19.239.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon