• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Ba chạc 60 độ PE100 hàn

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Ba chạc 60° hàn PE D90 6 D90 PE100 cái 174.600
Ba chạc 60° hàn PE D90 8 D90 PE100 cái 208.800
Ba chạc 60° hàn PE D90 10 D90 PE100 cái 250.100
Ba chạc 60° hàn PE D110 6 D110 PE100 cái 280.600
Ba chạc 60° hàn PE D110 8 D110 PE100 cái 336.800
Ba chạc 60° hàn PE D110 10 D110 PE100 cái 404.300
Ba chạc 60° hàn PE D125 6 D125 PE100 cái 382.300
Ba chạc 60° hàn PE D125 8 D125 PE100 cái 463.200
Ba chạc 60° hàn PE D125 10 D125 PE100 cái 554.800
Ba chạc 60° hàn PE D140 6 D140 PE100 cái 501.800
Ba chạc 60° hàn PE D140 8 D140 PE100 cái 605.700
Ba chạc 60° hàn PE D140 10 D140 PE100 cái 728.300
Ba chạc 60° hàn PE D160 6 D160 PE100 cái 717.600
Ba chạc 60° hàn PE D160 8 D160 PE100 cái 871.800
Ba chạc 60° hàn PE D160 10 D160 PE100 cái 1.041.000
Ba chạc 60° hàn PE D180 6 D180 PE100 cái 1.016.900
Ba chạc 60° hàn PE D180 8 D180 PE100 cái 1.227.400
Ba chạc 60° hàn PE D180 10 D180 PE100 cái 1.467.300
Ba chạc 60° hàn PE D200 6 D200 PE100 cái 1.346.200
Ba chạc 60° hàn PE D200 8 D200 PE100 cái 1.632.200
Ba chạc 60° hàn PE D200 10 D200 PE100 cái 1.961.000
Ba chạc 60° hàn PE D225 6 D225 PE100 cái 1.844.800
Ba chạc 60° hàn PE D225 8 D225 PE100 cái 2.234.100
Ba chạc 60° hàn PE D225 10 D225 PE100 cái 2.674.300
Ba chạc 60° hàn PE D250 6 D250 PE100 cái 2.361.600
Ba chạc 60° hàn PE D250 8 D250 PE100 cái 2.855.300
Ba chạc 60° hàn PE D250 10 D250 PE100 cái 3.419.200
Ba chạc 60° hàn PE D280 6 D280 PE100 cái 3.057.200
Ba chạc 60° hàn PE D280 8 D280 PE100 cái 3.693.900
Ba chạc 60° hàn PE D280 10 D280 PE100 cái 4.439.800
Ba chạc 60° hàn PE D315 6 D315 PE100 cái 4.170.500
Ba chạc 60° hàn PE D315 8 D315 PE100 cái 5.032.100
Ba chạc 60° hàn PE D315 10 D315 PE100 cái 6.050.100
Ba chạc 60° hàn PE D355 6 D355 PE100 cái 5.452.500
Ba chạc 60° hàn PE D355 8 D355 PE100 cái 6.583.400
Ba chạc 60° hàn PE D355 10 D355 PE100 cái 7.196.300
Ba chạc 60° hàn PE D400 6 D400 PE100 cái 7.602.500
Ba chạc 60° hàn PE D400 8 D400 PE100 cái 9.176.300
Ba chạc 60° hàn PE D400 10 D400 PE100 cái 11.038.300
Ba chạc 60° hàn PE D450 6 D450 PE100 cái 10.225.900
Ba chạc 60° hàn PE D450 8 D450 PE100 cái 12.369.500
Ba chạc 60° hàn PE D450 10 D450 PE100 cái 14.844.100
Ba chạc 60° hàn PE D500 6 D500 PE100 cái 15.880.300
Ba chạc 60° hàn PE D500 8 D500 PE100 cái 19.234.100
Ba chạc 60° hàn PE D500 10 D500 PE100 cái 23.032.900
Ba chạc 60° hàn PE D560 6 D560 PE100 cái 23.983.900
Ba chạc 60° hàn PE D560 8 D560 PE100 cái 28.967.600
Ba chạc 60° hàn PE D630 6 D630 PE100 cái 32.320.100
Ba chạc 60° hàn PE D630 8 D630 PE100 cái 38.968.300
Ba chạc 60° hàn PE D710 6 D710 PE100 cái 46.705.500
Ba chạc 60° hàn PE D710 8 D710 PE100 cái 56.744.400
Ba chạc 60° hàn PE D800 6 D800 PE100 cái 62.392.500
Ba chạc 60° hàn PE D900 6 D900 PE100 cái 86.510.300
Ba chạc 60° hàn PE D1000 6 D1000 PE100 cái 118.825.300
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon