• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Ba chạc 60° PE80 hàn

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Ba chạc 60° hàn PE D90 6 D90 PE80 cái 208.800
Ba chạc 60° hàn PE D90 8 D90 PE80 cái 250.100
Ba chạc 60° hàn PE D110 6 D110 PE80 cái 336.800
Ba chạc 60° hàn PE D110 8 D110 PE80 cái 404.300
Ba chạc 60° hàn PE D125 6 D125 PE80 cái 463.200
Ba chạc 60° hàn PE D125 8 D125 PE80 cái 554.800
Ba chạc 60° hàn PE D140 6 D140 PE80 cái 605.700
Ba chạc 60° hàn PE D140 8 D140 PE80 cái 728.300
Ba chạc 60° hàn PE D160 6 D160 PE80 cái 871.800
Ba chạc 60° hàn PE D160 8 D160 PE80 cái 1.041.000
Ba chạc 60° hàn PE D180 6 D180 PE80 cái 1.227.400
Ba chạc 60° hàn PE D180 8 D180 PE80 cái 1.467.300
Ba chạc 60° hàn PE D200 6 D200 PE80 cái 1.632.200
Ba chạc 60° hàn PE D200 8 D200 PE80 cái 1.961.000
Ba chạc 60° hàn PE D225 6 D225 PE80 cái 2.234.100
Ba chạc 60° hàn PE D225 8 D225 PE80 cái 2.674.300
Ba chạc 60° hàn PE D250 6 D250 PE80 cái 2.855.300
Ba chạc 60° hàn PE D250 8 D250 PE80 cái 3.419.200
Ba chạc 60° hàn PE D280 6 D280 PE80 cái 3.693.900
Ba chạc 60° hàn PE D280 8 D280 PE80 cái 4.439.800
Ba chạc 60° hàn PE D315 6 D315 PE80 cái 5.032.100
Ba chạc 60° hàn PE D315 8 D315 PE80 cái 6.050.100
Ba chạc 60° hàn PE D355 6 D355 PE80 cái 6.583.400
Ba chạc 60° hàn PE D355 8 D355 PE80 cái 7.196.300
Ba chạc 60° hàn PE D400 6 D400 PE80 cái 9.176.300
Ba chạc 60° hàn PE D400 8 D400 PE80 cái 11.038.300
Ba chạc 60° hàn PE D450 6 D450 PE80 cái 12.369.500
Ba chạc 60° hàn PE D450 8 D450 PE80 cái 14.844.100
Ba chạc 60° hàn PE D500 6 D500 PE80 cái 19.234.100
Ba chạc 60° hàn PE D500 8 D500 PE80 cái 23.032.900
Ba chạc 60° hàn PE D560 6 D560 PE80 cái 28.967.600
Ba chạc 60° hàn PE D630 6 D630 PE80 cái 38.968.300
Ba chạc 60° hàn PE D710 6 D710 PE80 cái 56.744.400
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon