• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Nối góc 90 độ loại phổ thông

Tên sản phẩm Kích cỡ Áp suất DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
FPV/GV21/PT/10 Ø21 10 cái 1.300
FPV/GV27/PT/10 Ø27 10 cái 1.900
FPV/GV34/PT/12.5 Ø34 12.5 cái 2.800
FPV/GV34/10 Ø34 10 cái 2.800
FPV/GV42/PT/10 Ø42 10 cái 3.800
FPV/GV42/10 Ø42 10 cái 3.800
FPV/GV48/PT/16 Ø48 16 cái 11.000
FPV/GV60/PT/10 Ø60 10 cái 12.200
FPV/GV75/PT/8 Ø75 8 cái 15.800
FPV/GV90/PT/8 Ø90 8 cái 23.500
FPV/GV110/PT/8 Ø110 8 cái 37.500
FPV/GV125/PT/8 Ø125 8 cái 62.000
FPV/GV180/PT/10 Ø180 10 cái 305.000
FPV/GV225/PT/10 Ø225 10 cái 550.000
FPV/GV280/PT/10 Ø280 10 cái 4.132.000
FPV/GV315/PT/10 Ø315 10 cái 4.792.200
FPV/GV355/PT/10 Ø355 10 cái 7.303.000
FPV/GV400/PT/10 Ø400 10 cái 7.904.000
FPV/GV21/PT/16 cái 2.200
FPV/GV27/PT/16 cái 2.600
FPV/GV34/PT/16 cái 4.900
FPV/GV42/PT/16 cái 7.800
FPV/GV48/PT/10 cái 6.200
FPV/G48/10 Ø48 10 cái 5.800
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon