• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Đầu nối bằng bích

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Đầu nối bằng bích HDPE D225 PN6 6 D225 cái 791.800
Đầu nối bằng bích HDPE D225 PN8 8 D225 cái 822.500
Đầu nối bằng bích HDPE D225 PN10 10 D225 cái 854.800
Đầu nối bằng bích HDPE D225 PN12.5 12.5 D225 cái 894.700
Đầu nối bằng bích HDPE D225 PN16 16 D225 cái 940.900
Đầu nối bằng bích HDPE D250 PN6 6 D250 cái 820.900
Đầu nối bằng bích HDPE D250 PN8 8 D250 cái 857.900
Đầu nối bằng bích HDPE D250 PN10 10 D250 cái 899.400
Đầu nối bằng bích HDPE D250 PN12.5 12.5 D250 cái 951.600
Đầu nối bằng bích HDPE D250 PN16 16 D250 cái 1.005.300
Đầu nối bằng bích HDPE D280 PN6 6 D280 cái 956.300
Đầu nối bằng bích HDPE D280 PN8 8 D280 cái 1.026.100
Đầu nối bằng bích HDPE D280 PN10 10 D280 cái 1.102.600
Đầu nối bằng bích HDPE D280 PN12.5 12.5 D280 cái 1.197.000
Đầu nối bằng bích HDPE D280 PN16 16 D280 cái 1.298.300
Đầu nối bằng bích HDPE D315 PN6 6 D315 cái 1.032.700
Đầu nối bằng bích HDPE D315 PN8 8 D315 cái 1.123.900
Đầu nối bằng bích HDPE D315 PN10 10 D315 cái 1.218.600
Đầu nối bằng bích HDPE D315 PN12.5 12.5 D315 cái 1.331.501
Đầu nối bằng bích HDPE D315 PN16 16 D315 cái 1.471.201
Đầu nối bằng bích HDPE D355 PN6 6 D355 cái 1.301.700
Đầu nối bằng bích HDPE D355 PN8 8 D355 cái 1.504.100
Đầu nối bằng bích HDPE D355 PN10 10 D355 cái 1.670.200
Đầu nối bằng bích HDPE D355 PN12.5 12.5 D355 cái 1.862.801
Đầu nối bằng bích HDPE D355 PN16 16 D355 cái 2.098.700
Đầu nối bằng bích HDPE D400 PN6 6 D400 cái 1.544.000
Đầu nối bằng bích HDPE D400 PN8 8 D400 cái 1.738.300
Đầu nối bằng bích HDPE D400 PN10 10 D400 cái 1.945.900
Đầu nối bằng bích HDPE D400 PN12.5 12.5 D400 cái 2.186.600
Đầu nối bằng bích HDPE D400 PN16 16 D400 cái 2.490.400
Đầu nối bằng bích HDPE D450 PN6 6 D450 cái 2.123.700
Đầu nối bằng bích HDPE D450 PN8 8 D450 cái 2.410.601
Đầu nối bằng bích HDPE D450 PN10 10 D450 cái 2.751.100
Đầu nối bằng bích HDPE D450 PN12.5 12.5 D450 cái 3.128.000
Đầu nối bằng bích HDPE D450 PN16 16 D450 cái 3.606.000
Đầu nối bằng bích HDPE D500 PN6 6 D500 cái 2.407.400
Đầu nối bằng bích HDPE D500 PN8 8 D500 cái 2.787.800
Đầu nối bằng bích HDPE D500 PN10 10 D500 cái 3.204.300
Đầu nối bằng bích HDPE D500 PN12.5 12.5 D500 cái 3.682.600
Đầu nối bằng bích HDPE D500 PN16 16 D500 cái 4.265.300
Đầu nối bằng bích HDPE D560 PN6 6 D560 cái 5.200.000
Đầu nối bằng bích HDPE D560 PN8 8 D560 cái 5.500.000
Đầu nối bằng bích HDPE D560 PN10 10 D560 cái 6.150.000
Đầu nối bằng bích HDPE D560 PN12.5 12.5 D560 cái 6.380.000
Đầu nối bằng bích HDPE D560 PN16 16 D560 cái 6.636.000
Đầu nối bằng bích HDPE D630 PN6 6 D630 cái 6.126.500
Đầu nối bằng bích HDPE D630 PN8 8 D630 cái 7.450.000
Đầu nối bằng bích HDPE D630 PN10 10 D630 cái 8.800.000
Đầu nối bằng bích HDPE D630 PN12.5 12.5 D630 cái 9.210.000
Đầu nối bằng bích HDPE D630 PN16 16 D630 cái 9.450.000
Đầu nối bằng bích HDPE D710 PN6 6 D710 cái 12.600.000
Đầu nối bằng bích HDPE D710 PN8 8 D710 cái 14.800.000
Đầu nối bằng bích HDPE D710 PN10 10 D710 cái 16.800.000
Đầu nối bằng bích HDPE D710 PN12.5 12.5 D710 cái 18.500.000
Đầu nối bằng bích HDPE D710 PN16 16 D710 cái 21.000.000
Đầu nối bằng bích HDPE D800 PN6 6 D800 cái 17.800.000
Đầu nối bằng bích HDPE D800 PN8 8 D800 cái 18.500.000
Đầu nối bằng bích HDPE D800 PN10 10 D800 cái 19.000.000
Đầu nối bằng bích HDPE D800 PN12.5 12.5 D800 cái 23.000.000
Đầu nối bằng bích HDPE D800 PN16 16 D800 cái 25.000.000
Đầu nối bằng bích HDPE D900 PN6 6 D900 cái 23.000.000
Đầu nối bằng bích HDPE D900 PN8 8 D900 cái 24.500.000
Đầu nối bằng bích HDPE D900 PN10 10 D900 cái 26.200.000
Đầu nối bằng bích HDPE D900 PN12.5 12.5 D900 cái 27.100.000
Đầu nối bằng bích HDPE D900 PN16 16 D900 cái 29.500.000
Đầu nối bằng bích HDPE D1000 PN6 6 D1000 cái 25.700.000
Đầu nối bằng bích HDPE D1000 PN8 8 D1000 cái 26.000.000
Đầu nối bằng bích HDPE D1000 PN10 10 D1000 cái 27.200.000
Đầu nối bằng bích HDPE D1000 PN12.5 12.5 D1000 cái 30.500.000
Đầu nối bằng bích HDPE D1000 PN16 16 D1000 cái 35.000.000
Đầu nối bằng bích HDPE D1200 PN6 6 D1200 cái 31.500.000
Đầu nối bằng bích HDPE D1200 PN8 8 D1200 cái 34.500.000
Đầu nối bằng bích HDPE D1200 PN10 10 D1200 cái 38.500.000
Đầu nối bằng bích HDPE D1200 PN12.5 12.5 D1200 cái 40.000.000
Đầu nối bằng bích HDPE D1200 PN16 16 D1200 cái 42.500.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon