• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Nối góc 90° PE80 hàn

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Nối góc 90° hàn PE D90 6 D90 PE80 cái 129.600
Nối góc 90° hàn PE D90 8 D90 PE80 cái 156.900
Nối góc 90° hàn PE D90 10 D90 PE80 cái 188.000
Nối góc 90° hàn PE D90 12.5 D90 PE80 cái 224.900
Nối góc 90° hàn PE D110 6 D110 PE80 cái 196.500
Nối góc 90° hàn PE D110 8 D110 PE80 cái 237.200
Nối góc 90° hàn PE D110 10 D110 PE80 cái 284.900
Nối góc 90° hàn PE D110 12.5 D110 PE80 cái 342.200
Nối góc 90° hàn PE D125 6 D125 PE80 cái 254.900
Nối góc 90° hàn PE D125 8 D125 PE80 cái 311.100
Nối góc 90° hàn PE D125 10 D125 PE80 cái 377.000
Nối góc 90° hàn PE D125 12.5 D125 PE80 cái 452.000
Nối góc 90° hàn PE D140 6 D140 PE80 cái 331.500
Nối góc 90° hàn PE D140 8 D140 PE80 cái 404.300
Nối góc 90° hàn PE D140 10 D140 PE80 cái 487.800
Nối góc 90° hàn PE D140 12.5 D140 PE80 cái 586.900
Nối góc 90° hàn PE D160 6 D160 PE80 cái 439.600
Nối góc 90° hàn PE D160 8 D160 PE80 cái 535.000
Nối góc 90° hàn PE D160 10 D160 PE80 cái 650.100
Nối góc 90° hàn PE D160 12.5 D160 PE80 cái 776.500
Nối góc 90° hàn PE D180 6 D180 PE80 cái 576.200
Nối góc 90° hàn PE D180 8 D180 PE80 cái 706.300
Nối góc 90° hàn PE D180 10 D180 PE80 cái 852.500
Nối góc 90° hàn PE D180 12.5 D180 PE80 cái 1.019.100
Nối góc 90° hàn PE D200 6 D200 PE80 cái 729.900
Nối góc 90° hàn PE D200 8 D200 PE80 cái 887.900
Nối góc 90° hàn PE D200 10 D200 PE80 cái 1.076.400
Nối góc 90° hàn PE D200 12.5 D200 PE80 cái 1.293.200
Nối góc 90° hàn PE D225 6 D225 PE80 cái 956.900
Nối góc 90° hàn PE D225 8 D225 PE80 cái 1.165.200
Nối góc 90° hàn PE D225 10 D225 PE80 cái 1.411.000
Nối góc 90° hàn PE D225 12.5 D225 PE80 cái 1.689.000
Nối góc 90° hàn PE D250 6 D250 PE80 cái 1.440.000
Nối góc 90° hàn PE D250 8 D250 PE80 cái 1.753.800
Nối góc 90° hàn PE D250 10 D250 PE80 cái 2.120.600
Nối góc 90° hàn PE D250 12.5 D250 PE80 cái 2.539.300
Nối góc 90° hàn PE D280 6 D280 PE80 cái 1.915.500
Nối góc 90° hàn PE D280 8 D280 PE80 cái 2.332.100
Nối góc 90° hàn PE D280 10 D280 PE80 cái 2.817.800
Nối góc 90° hàn PE D280 12.5 D280 PE80 cái 3.387.000
Nối góc 90° hàn PE D315 6 D315 PE80 cái 2.773.900
Nối góc 90° hàn PE D315 8 D315 PE80 cái 3.376.300
Nối góc 90° hàn PE D315 10 D315 PE80 cái 4.074.100
Nối góc 90° hàn PE D315 12.5 D315 PE80 cái 4.289.400
Nối góc 90° hàn PE D355 6 D355 PE80 cái 4.289.400
Nối góc 90° hàn PE D355 8 D355 PE80 cái 5.216.800
Nối góc 90° hàn PE D355 10 D355 PE80 cái 6.298.600
Nối góc 90° hàn PE D355 12.5 D355 PE80 cái 7.574.100
Nối góc 90° hàn PE D400 6 D400 PE80 cái 5.543.500
Nối góc 90° hàn PE D400 8 D400 PE80 cái 6.766.600
Nối góc 90° hàn PE D400 10 D400 PE80 cái 8.167.400
Nối góc 90° hàn PE D400 12.5 D400 PE80 cái 9.824.800
Nối góc 90° hàn PE D450 6 D450 PE80 cái 7.297.800
Nối góc 90° hàn PE D450 8 D450 PE80 cái 8.896.800
Nối góc 90° hàn PE D450 10 D450 PE80 cái 10.761.900
Nối góc 90° hàn PE D450 12.5 D450 PE80 cái 12.914.700
Nối góc 90° hàn PE D500 6 D500 PE80 cái 9.735.900
Nối góc 90° hàn PE D500 8 D500 PE80 cái 11.838.300
Nối góc 90° hàn PE D500 10 D500 PE80 cái 14.338.500
Nối góc 90° hàn PE D500 12.5 D500 PE80 cái 17.170.800
Nối góc 90° hàn PE D560 6 D560 PE80 cái 13.378.500
Nối góc 90° hàn PE D560 8 D560 PE80 cái 16.322.200
Nối góc 90° hàn PE D560 10 D560 PE80 cái 19.725.800
Nối góc 90° hàn PE D630 6 D630 PE80 cái 18.254.300
Nối góc 90° hàn PE D630 8 D630 PE80 cái 22.251.900
Nối góc 90° hàn PE D630 10 D630 PE80 cái 26.829.000
Nối góc 90° hàn PE D710 6 D710 PE80 cái 25.690.500
Nối góc 90° hàn PE D710 8 D710 PE80 cái 31.201.300
Nối góc 90° hàn PE D710 10 D710 PE80 cái 37.908.000
Nối góc 90° hàn PE D800 6 D800 PE80 cái 35.406.000
Nối góc 90° hàn PE D800 8 D800 PE80 cái 42.993.000
Nối góc 90° hàn PE D900 6 D900 PE80 cái 49.966.900
Nối góc 90° hàn PE D900 8 D900 PE80 cái 60.952.500
Nối góc 90° hàn PE D1000 6 D1000 PE80 cái 68.748.800
Nối góc 90° hàn PE D1000 8 D1000 PE80 cái 84.462.800
Nối góc 90° hàn PE D1200 6 D1200 PE80 cái 107.745.800
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon