• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tứ thông hàn

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tứ thông hàn D90 PN8 PN8 D90 cái 96.800
Tứ thông hàn D90 PN10 PN10 D90 cái 117.040
Tứ thông hàn D90 PN12.5 PN12.5 D90 cái 145.310
Tứ thông hàn D90 PN16 PN16 D90 cái 176.220
Tứ thông hàn D110 PN6 PN6 D110 cái 153.340
Tứ thông hàn D110 PN8 PN8 D110 cái 192.390
Tứ thông hàn D110 PN10 PN10 D110 cái 234.080
Tứ thông hàn D110 PN12.5 PN12.5 D110 cái 285.230
Tứ thông hàn D110 PN16 PN16 D110 cái 343.090
Tứ thông hàn D125 PN6 PN6 D125 cái 183.040
Tứ thông hàn D125 PN8 PN8 D125 cái 248.930
Tứ thông hàn D125 PN10 PN10 D125 cái 302.720
Tứ thông hàn D125 PN12.5 PN12.5 D125 cái 371.360
Tứ thông hàn D125 PN16 PN16 D125 cái 450.780
Tứ thông hàn D140 PN6 PN6 D140 cái 255.640
Tứ thông hàn D140 PN8 PN8 D140 cái 314.820
Tứ thông hàn D140 PN10 PN10 D140 cái 387.530
Tứ thông hàn D140 PN12.5 PN12.5 D140 cái 473.660
Tứ thông hàn D140 PN16 PN16 D140 cái 574.530
Tứ thông hàn D160 PN6 PN6 D160 cái 344.410
Tứ thông hàn D160 PN8 PN8 D160 cái 419.760
Tứ thông hàn D160 PN10 PN10 D160 cái 515.350
Tứ thông hàn D160 PN12.5 PN12.5 D160 cái 631.070
Tứ thông hàn D160 PN16 PN16 D160 cái 727.870
Tứ thông hàn D180 PN6 PN6 D180 cái 440.000
Tứ thông hàn D180 PN8 PN8 D180 cái 604.120
Tứ thông hàn D180 PN10 PN10 D180 cái 740.080
Tứ thông hàn D180 PN12.5 PN12.5 D180 cái 900.130
Tứ thông hàn D180 PN16 PN16 D180 cái 1.095.270
Tứ thông hàn D200 PN6 PN6 D200 cái 687.500
Tứ thông hàn D200 PN8 PN8 D200 cái 848.980
Tứ thông hàn D200 PN10 PN10 D200 cái 1.040.050
Tứ thông hàn D200 PN12.5 PN12.5 D200 cái 1.267.420
Tứ thông hàn D200 PN16 PN16 D200 cái 1.545.940
Tứ thông hàn D225 PN6 PN6 D225 cái 888.690
Tứ thông hàn D225 PN8 PN8 D225 cái 1.101.100
Tứ thông hàn D225 PN10 PN10 D225 cái 1.353.550
Tứ thông hàn D225 PN12.5 PN12.5 D225 cái 1.649.780
Tứ thông hàn D225 PN16 PN16 D225 cái 2.002.220
Tứ thông hàn D250 PN6 PN6 D250 cái 1.336.060
Tứ thông hàn D250 PN8 PN8 D250 cái 1.555.400
Tứ thông hàn D250 PN10 PN10 D250 cái 1.946.890
Tứ thông hàn D250 PN12.5 PN12.5 D250 cái 2.388.210
Tứ thông hàn D250 PN16 PN16 D250 cái 2.972.200
Tứ thông hàn D280 PN6 PN6 D280 cái 1.671.120
Tứ thông hàn D280 PN8 PN8 D280 cái 2.053.260
Tứ thông hàn D280 PN10 PN10 D280 cái 2.573.890
Tứ thông hàn D280 PN12.5 PN12.5 D280 cái 3.089.240
Tứ thông hàn D280 PN16 PN16 D280 cái 3.753.970
Tứ thông hàn D315 PN6 PN6 D315 cái 2.567.180
Tứ thông hàn D315 PN8 PN8 D315 cái 3.136.320
Tứ thông hàn D315 PN10 PN10 D315 cái 2.793.890
Tứ thông hàn D315 PN12.5 PN12.5 D315 cái 4.719.990
Tứ thông hàn D315 PN16 PN16 D315 cái 5.668.630
Tứ thông hàn D355 PN6 PN6 D355 cái 3.350.270
Tứ thông hàn D355 PN8 PN8 D355 cái 4.123.900
Tứ thông hàn D355 PN10 PN10 D355 cái 5.102.130
Tứ thông hàn D355 PN12.5 PN12.5 D355 cái 6.229.630
Tứ thông hàn D355 PN16 PN16 D355 cái 7.563.050
Tứ thông hàn D400 PN6 PN6 D400 cái 4.336.530
Tứ thông hàn D400 PN8 PN8 D400 cái 5.368.550
Tứ thông hàn D400 PN10 PN10 D400 cái 6.584.930
Tứ thông hàn D400 PN12.5 PN12.5 D400 cái 8.066.300
Tứ thông hàn D400 PN16 PN16 D400 cái 9.816.730
Tứ thông hàn D450 PN6 PN6 D450 cái 5.605.380
Tứ thông hàn D450 PN8 PN8 D450 cái 6.945.400
Tứ thông hàn D450 PN10 PN10 D450 cái 8.537.100
Tứ thông hàn D450 PN12.5 PN12.5 D450 cái 10.468.040
Tứ thông hàn D450 PN16 PN16 D450 cái 12.731.070
Tứ thông hàn D500 PN6 PN6 D500 cái 7.790.420
Tứ thông hàn D500 PN8 PN8 D500 cái 9.359.350
Tứ thông hàn D500 PN10 PN10 D500 cái 11.625.130
Tứ thông hàn D500 PN12.5 PN12.5 D500 cái 14.240.710
Tứ thông hàn D500 PN16 PN16 D500 cái 16.786.440
Tứ thông hàn D560 PN6 PN6 D560 cái 9.292.030
Tứ thông hàn D560 PN8 PN8 D560 cái 11.482.460
Tứ thông hàn D560 PN10 PN10 D560 cái 14.092.760
Tứ thông hàn D560 PN12.5 PN12.5 D560 cái 17.289.690
Tứ thông hàn D560 PN16 PN16 D560 cái 21.406.880
Tứ thông hàn D630 PN6 PN6 D630 cái 11.113.850
Tứ thông hàn D630 PN8 PN8 D630 cái 13.670.250
Tứ thông hàn D630 PN10 PN10 D630 cái 16.834.950
Tứ thông hàn D630 PN12.5 PN12.5 D630 cái 20.510.820
Tứ thông hàn D630 PN16 PN16 D630 cái 24.650.890
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon