• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê thu Pex

Tên sản phẩm Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tê thu D20-16-20 D20-16-20 cái 222.860
Tê thu D25-16-25 D25-16-25 cái 270.820
Tê thu D25-20-25 D25-20-25 cái 354.420
Tê thu D32-16-32 D32-16-32 cái 480.040
Tê thu D32-20-32 D32-20-32 cái 509.410
Tê thu D32-25-32 D32-25-32 cái 545.820
Tê thu D40-20-40 D40-20-40 cái 1.029.710
Tê thu D40-25-40 D40-25-40 cái 1.029.710
Tê thu D40-32-40 D40-32-40 cái 1.029.710
Tê thu D50-20-50 D50-20-50 cái 1.860.870
Tê thu D50-25-50 D50-25-50 cái 2.032.910
Tê thu D50-32-50 D50-32-50 cái 2.472.470
Tê thu D50-40-50 D50-40-50 cái 3.318.590
Tê thu D63-20-63 D63-20-63 cái 4.787.530
Tê thu D63-25-63 D63-25-63 cái 3.358.410
Tê thu D63-32-63 D63-32-63 cái 5.155.590
Tê thu D63-40-63 D63-40-63 cái 3.618.010
Tê thu D63-50-63 D63-50-63 cái 3.618.010
Tê thu D20-20-16 D20-20-16 cái 250.800
Tê thu D25-25-16 D25-25-16 cái 330.220
Tê thu D25-25-20 D25-25-20 cái 354.420
Tê thu D32-32-20 D32-32-20 cái 617.980
Tê thu D32-32-25 D32-32-25 cái 617.980
Tê thu D20-16-16 D20-16-16 cái 225.830
Tê thu D25-16-16 D25-16-16 cái 284.570
Tê thu D25-20-20 D25-20-20 cái 313.060
Tê thu D32-20-20 D32-20-20 cái 447.150
Tê thu D32-25-25 D32-25-25 cái 545.820
Tê thu D40-32-32 D40-32-32 cái 1.075.360
Tê thu D20-25-16 D20-25-16 cái 291.500
Tê thu D25-16-20 D25-16-20 cái 291.500
Tê thu D25-20-16 D25-20-16 cái 291.500
Tê thu D32-20-25 D32-20-25 cái 473.110
Tê thu D32-25-20 D32-25-20 cái 473.110
Tê thu D50-32-40 D50-32-40 cái 2.115.740
Tê thu D63-32-50 D63-32-50 cái 4.241.710
Tê thu D16-20-16 D16-20-16 cái 230.670
Tê thu D16-25-16 D16-25-16 cái 281.600
Tê thu D20-25-20 D20-25-20 cái 417.230
Tê thu D20-32-20 D20-32-20 cái 881.870
Tê thu D25-32-25 D25-32-25 cái 545.820
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon