• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Ba chạc 90 độ chuyển bậc

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Ba chạc 90° CB phun D27-21 10 D27-21 cái 2.500
Ba chạc 90° CB phun D34-21 10 D34-21 cái 3.200
Ba chạc 90° CB phun D34-27 10 D34-27 cái 3.500
Ba chạc 90° CB phun D42-21 10 D42-21 cái 4.300
Ba chạc 90° CB phun D42-27 10 D42-27 cái 4.900
Ba chạc 90° CB phun D42-34 10 D42-34 cái 5.800
Ba chạc 90° CB phun D48-21 10 D48-21 cái 6.900
Ba chạc 90° CB phun D48-27 10 D48-27 cái 7.100
Ba chạc 90° CB phun D48-34 10 D48-34 cái 7.600
Ba chạc 90° CB phun D48-42 10 D48-42 cái 9.600
Ba chạc 90° CB phun D60-21 8 D60-21 cái 8.700
Ba chạc 90° CB phun D60-27 8 D60-27 cái 9.800
Ba chạc 90° CB phun D60-34 8 D60-34 cái 10.800
Ba chạc 90° CB phun D60-42 8 D60-42 cái 11.900
Ba chạc 90° CB phun D60-42 10 D60-42 cái 14.200
Ba chạc 90° CB phun D60-48 8 D60-48 cái 12.500
Ba chạc 90° CB phun D75-27 8 D75-27 cái 15.800
Ba chạc 90° CB phun D75-34 8 D75-34 cái 16.400
Ba chạc 90° CB phun D75-42 8 D75-42 cái 17.600
Ba chạc 90° CB phun D75-48 8 D75-48 cái 19.800
Ba chạc 90° CB phun D75-60 8 D75-60 cái 22.200
Ba chạc 90° CB phun D90-34 6 D90-34 cái 27.100
Ba chạc 90° CB phun D90-34 10 D90-34 cái 34.900
Ba chạc 90° CB phun D90-42 6 D90-42 cái 22.000
Ba chạc 90° CB phun D90-42 10 D90-42 cái 35.800
Ba chạc 90° CB phun D90-48 6 D90-48 cái 26.800
Ba chạc 90° CB phun D90-48 10 D90-48 cái 35.800
Ba chạc 90° CB phun D90-60 6 D90-60 cái 32.700
Ba chạc 90° CB phun D90-60 10 D90-60 cái 39.800
Ba chạc 90° CB phun D90-75 6 D90-75 cái 34.100
Ba chạc 90° CB phun D90-75 10 D90-75 cái 48.300
Ba chạc 90° CB phun D110-34 6 D110-34 cái 33.800
Ba chạc 90° CB phun D110-42 6 D110-42 cái 34.100
Ba chạc 90° CB phun D110-48 6 D110-48 cái 35.800
Ba chạc 90° CB phun D110-48 10 D110-48 cái 54.900
Ba chạc 90° CB phun D110-60 6 D110-60 cái 39.600
Ba chạc 90° CB phun D110-60 10 D110-60 cái 64.700
Ba chạc 90° CB phun D110-75 6 D110-75 cái 41.900
Ba chạc 90° CB phun D110-90 6 D110-90 cái 50.200
Ba chạc 90° CB phun D125-110 6 D125-110 cái 72.400
Ba chạc 90° CB phun D140-90 6 D140-90 cái 98.500
Ba chạc 90° CB phun D140-110 6 D140-110 cái 108.000
Ba chạc 90° CB phun D160-90 6 D160-90 cái 135.000
Ba chạc 90° CB phun D160-110 6 D160-110 cái 147.000
Ba chạc 90° CB phun D160-140 6 D160-140 cái 172.000
Ba chạc 90° CB phun D200-110 6 D200-110 cái 270.000
Ba chạc 90° CB phun D200-160 6 D200-160 cái 334.000
Ba chạc 90° CB phun D250-200 6 D250-200 cái 587.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon