• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Hệ mét

Tên sản phẩm Áp suất Kích thước Chiều dày DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
uPVC Ø63x1.6mm 5 Ø63 1.6 Mét 23.540
uPVC Ø63x1.9mm 6 Ø63 1.9 Mét 27.280
uPVC Ø63x3.0mm 10 Ø63 3 Mét 41.580
uPVC Ø75x1.5mm 4 Ø75 1.5 Mét 26.620
uPVC Ø75x2.2mm 6 Ø75 2.2 Mét 37.950
uPVC Ø75x3.6mm 10 Ø75 3.6 Mét 59.510
uPVC Ø90x1.5mm 3.2 Ø90 1.5 Mét 32.010
uPVC Ø90x2.7mm 6 Ø90 2.7 Mét 55.220
uPVC Ø90x4.3mm 10 Ø90 4.3 Mét 85.140
uPVC Ø110x1.8mm 3.2 Ø110 1.8 Mét 45.980
uPVC Ø110x3.2mm 6 Ø110 3.2 Mét 79.310
uPVC Ø110x5.3mm 10 Ø110 5.3 Mét 126.710
uPVC Ø140x4.1mm 6 Ø140 4.1 Mét 127.930
uPVC Ø140x6.7mm 10 Ø140 6.7 Mét 201.410
uPVC Ø160x4.0mm 4 Ø160 4 Mét 141.900
uPVC Ø160x4.7mm 6 Ø160 4.7 Mét 166.210
uPVC Ø160x7.7mm 10 Ø160 7.7 Mét 264.000
uPVC Ø200x5.9mm 6 Ø200 5.9 Mét 258.830
uPVC Ø200x9.6mm 10 Ø200 9.6 Mét 409.860
uPVC Ø225x6.6mm 6 Ø225 6.6 Mét 325.380
uPVC Ø225x10.8mm 10 Ø225 10.8 Mét 517.550
uPVC Ø250x7.3mm 6 Ø250 7.3 Mét 400.070
uPVC Ø250x11.9mm 10 Ø250 11.9 Mét 633.270
uPVC Ø280x8.2mm 6 Ø280 8.2 Mét 502.480
uPVC Ø280x13.4mm 10 Ø280 13.4 Mét 798.820
uPVC Ø315x9.2mm 6 Ø315 9.2 Mét 632.940
uPVC Ø315x15.0mm 10 Ø315 15 Mét 1.003.750
uPVC Ø400x11.7mm 6 Ø400 11.7 Mét 1.016.510
uPVC Ø400x19.1mm 10 Ø400 19.1 Mét 1.622.830
uPVC Ø450x13.8mm 6.3 Ø450 13.8 Mét 1.393.700
uPVC Ø450x21.5mm 10 Ø450 21.5 Mét 2.130.370
uPVC Ø500x15.3mm 6.3 Ø500 15.3 Mét 1.715.450
uPVC Ø500x23.9mm 10 Ø500 23.9 Mét 2.628.010
uPVC Ø560x17.2mm 6.3 Ø560 17.2 Mét 2.159.960
uPVC Ø560x26.7mm 10 Ø560 26.7 Mét 3.293.180
uPVC Ø630x19.3mm 6.3 Ø560 19.3 Mét 2.725.910
uPVC Ø630x30.0mm 10 Ø560 30 Mét 4.155.910
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon