• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê rút

Tên sản phẩm Kích cỡ Áp suất DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tê rút D27-21D D27-21 15 cái 3.740
Tê rút D34-21D D34-21 15 cái 5.720
Tê rút D34-27D D34-27 15 cái 6.710
Tê rút D42-21D D42-21 15 cái 8.140
Tê rút D42-27D D42-27 15 cái 9.140
Tê rút D42-34D D42-34 15 cái 9.130
Tê rút D49-21D D49-21 15 cái 10.780
Tê rút D49-27D D49-27 15 cái 11.660
Tê rút D49-34D D49-34 15 cái 12.870
Tê rút D49-42D D49-42 12 cái 14.410
Tê rút D60-21D D60-21 15 cái 17.160
Tê rút D60-27D D60-27 15 cái 19.030
Tê rút D60-34D D60-34 12 cái 17.710
Tê rút D60-42D D60-42 12 cái 19.800
Tê rút D60-49D D60-48 12 cái 22.550
Tê rút D90-34D D90-34 12 cái 42.240
Tê rút D90-42D D90-42 6 cái 21.010
Tê rút D90-60M D90-60 6 cái 21.120
Tê rút D90-60D D90-60 12 cái 50.710
Tê rút D114-60M D114-60 6 cái 29.700
Tê rút D114-60D D114-60 9 cái 92.950
Tê rút D114-90M D114-90 6 cái 46.200
Tê rút D114-90M D114-90 9 cái 106.920
Tê rút D168-90D D168-90 6 cái 116.160
Tê rút D168-114M D168-114 6 cái 154.000
Tê rút D168-114D D168-114 10 cái 358.270
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon