• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Bạc chuyển bậc

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Bạc CB phun 27-21 10 27-21 cái 2.600
Bạc CB phun 34-21 10 34-21 cái 2.000
Bạc CB phun 34-27 10 34-27 cái 2.200
Bạc CB phun 42-21 10 42-21 cái 3.300
Bạc CB phun 42-27 10 42-27 cái 3.300
Bạc CB phun 42-34 10 42-34 cái 2.600
Bạc CB phun 48-21 10 48-21 cái 4.800
Bạc CB phun 48-27 10 48-27 cái 4.800
Bạc CB phun 48-34 10 48-34 cái 5.900
Bạc CB phun 48-42 10 48-42 cái 5.900
Bạc CB phun 60-21 10 60-21 cái 8.200
Bạc CB phun 60-27 10 60-27 cái 8.200
Bạc CB phun 60-34 10 60-34 cái 8.900
Bạc CB phun 60-42 10 60-42 cái 9.100
Bạc CB phun 75-34 10 75-34 cái 8.400
Bạc CB phun 75-42 10 75-42 cái 8.400
Bạc CB phun 75-48 10 75-48 cái 8.400
Bạc CB phun 75-60 10 75-60 cái 8.400
Bạc CB phun 90-34 8 90-34 cái 12.700
Bạc CB phun 90-42 10 90-42 cái 12.800
Bạc CB phun 90-48 10 90-48 cái 13.500
Bạc CB phun 90-60 10 90-60 cái 14.600
Bạc CB phun 90-75 10 90-75 cái 13.000
Bạc CB phun 110-42 10 110-42 cái 22.800
Bạc CB phun 110-48 10 110-48 cái 25.400
Bạc CB phun 110-60 10 110-60 cái 26.500
Bạc CB phun 110-75 10 110-75 cái 28.300
Bạc CB phun 110-90 10 110-90 cái 29.800
Bạc CB phun 125-110 10 125-110 cái 40.700
Bạc CB phun 125-75 10 125-75 cái 40.700
Bạc CB phun 125-90 10 125-90 cái 40.700
Bạc CB phun 140-110 10 140-110 cái 46.700
Bạc CB phun 140-75 10 140-75 cái 35.300
Bạc CB phun 140-90 10 140-90 cái 46.700
Bạc CB phun 140-125 10 140-125 cái 46.700
Bạc CB phun 160-110 10 160-110 cái 76.900
Bạc CB phun 160-125 10 160-125 cái 76.900
Bạc CB phun 160-140 10 160-140 cái 76.900
Bạc CB phun 160-90 10 160-90 cái 70.000
Bạc CB phun 180-125 10 180-125 cái 91.000
Bạc CB phun 180-140 6 180-140 cái 94.000
Bạc CB phun 180-160 6 180-160 cái 94.000
Bạc CB phun 200-110 10 200-110 cái 136.600
Bạc CB phun 200-160 6 200-160 cái 110.000
Bạc CB phun 200-180 10 200-180 cái 93.000
Bạc CB phun 225-180 6 225-180 cái 161.500
Bạc CB phun 225-200 10 225-200 cái 150.000
Bạc CB phun 250-160 6 250-160 cái 212.000
Bạc CB phun 250-180 6 250-180 cái 214.000
Bạc CB phun 250-200 6 250-200 cái 226.000
Bạc CB phun 280-200 6 280-200 cái 290.000
Bạc CB phun 280-225 6 280-225 cái 300.000
Bạc CB phun 280-250 6 280-250 cái 310.000
Bạc CB phun315-160 6 315-160 cái 410.000
Bạc CB phun 315-200 6 315-200 cái 405.000
Bạc CB phun 315-250 6 315-250 cái 449.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon