• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Ống nhựa uPVC (thị trường)

Tên sản phẩm Áp suất PN Chiều dày mm Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Ống 16x1.0mm 13 1 Ø16 Mét 3.350
Ống 16x0.8mm 10 0.8 Ø16 Mét 2.850
Ống 21x3.0mm 31 3 Ø21 Mét 11.550
Ống 21x1.7mm 17 1.7 Ø21 Mét 7.150
Ống 21x1.4mm 13 1.4 Ø21 Mét 5.900
Ống 21x1.2mm thoát 1.2 Ø21 Mét 4.950
Ống 27x3.0mm 25 3 Ø27 Mét 14.850
Ống 27x1.8mm 14 1.8 Ø27 Mét 9.350
Ống 27x1.4mm 11 1.4 Ø27 Mét 7.600
Ống 27x1.1mm thoát 1.1 Ø27 Mét 5.900
Ống 34x4.0mm 27 4 Ø34 Mét 24.750
Ống 34x3.0mm 19 3 Ø34 Mét 19.250
Ống 34x1.9mm 12 1.9 Ø34 Mét 12.650
Ống 34x1.6mm 10 1.6 Ø34 Mét 10.450
Ống 34x1.3mm thoát 1.3 Ø34 Mét 9.050
Ống 42x3.0mm 15 3 Ø42 Mét 24.900
Ống 42x2.1mm 10 2.1 Ø42 Mét 17.600
Ống 42x1.7mm 8 1.7 Ø42 Mét 14.350
Ống 42x1.35mm thoát 1.35 Ø42 Mét 11.700
Ống 60x4.0mm 14 4 Ø60 Mét 47.600
Ống 60x3.0mm 10 3 Ø60 Mét 35.400
Ống 60x2.3mm 8 2.3 Ø60 Mét 27.200
Ống 60x1.9mm 6 1.9 Ø60 Mét 23.600
Ống 60x1.5mm thoát 1.5 Ø60 Mét 18.800
Ống 49x2.8mm 12 2.8 Ø49 Mét 26.700
Ống 49x2.4mm 10 2.4 Ø49 Mét 23.000
Ống 49x2.2mm 9 2.2 Ø49 Mét 20.900
Ống 49x2.0mm 8 2 Ø49 Mét 19.800
Ống 49x1.9mm 8 1.9 Ø49 Mét 18.900
Ống 49x1.45mm thoát 1.45 Ø49 Mét 14.400
Ống 76x4.0mm 11 4 Ø76 Mét 61.050
Ống 76x3.0mm 8 3 Ø76 Mét 45.300
Ống 76x2.5mm 6 2.5 Ø76 Mét 37.950
Ống 76x1.8mm thoát 1.8 Ø76 Mét 27.900
Ống 90x5.0mm 12 5 Ø90 Mét 87.450
Ống 90x5.0mm 9 5 Ø90 Mét 70.950
Ống 90x3.0mm 7 3 Ø90 Mét 54.700
Ống 90x2.6mm 6 2.6 Ø90 Mét 46.300
Ống 90x2.1mm 4 2.1 Ø90 Mét 37.300
Ống 90x1.65mm thoát 1.65 Ø90 Mét 29.500
Ống 114x5.0mm 11 5 Ø114 Mét 112.750
Ống 114x4.0mm 9 4 Ø114 Mét 94.600
Ống 114x3.2mm 7 3.2 Ø114 Mét 72.600
Ống 114x3.5mm 7 3.5 Ø114 Mét 83.050
Ống 114x2.9mm 6 2.9 Ø114 Mét 66.000
Ống 114x2.4mm thoát 2.4 Ø114 Mét 56.100
Ống 168x6.5mm 10 6.5 Ø168 Mét 217.800
Ống 168x4.5mm 6 4.5 Ø168 Mét 152.900
Ống 168x3.5mm thoát 3.5 Ø168 Mét 121.000
Ống 220x8.0mm 9 8 Ø220 Mét 352.000
Ống 220x6.5mm 7 6.5 Ø220 Mét 284.900
Ống 220x4.0mm thoát 4 Ø220 Mét 178.750
Ống 110x3.6mm 8 3.6 Ø110 Mét 81.500
Ống 110x3.0mm 7 3 Ø110 Mét 66.500
Ống 110x2.45mm thoát 2.45 Ø110 Mét 54.450
Ống 130x4.5mm 8 4.5 Ø130 Mét 113.850
Ống 130x4.0mm 7 4 Ø130 Mét 100.650
Ống 130x3.5mm thoát 3.5 Ø130 Mét 92.700
Ống 140x6.5mm 12 6.5 Ø140 Mét 180.400
Ống 140x5.0mm 9 5 Ø140 Mét 141.350
Ống 140x4.0mm 7 4 Ø140 Mét 113.850
Ống 140x3.5mm thoát 3.5 Ø140 Mét 100.500
Ống 160x6.2mm 10 6.2 Ø160 Mét 196.900
Ống 200x5.9mm 7 5.9 Ø200 Mét 242.550
Ống 200x4.5mm 5 4.5 Ø200 Mét 185.350
Ống 200x4.0mm 5 4 Ø200 Mét 167.200
Ống 200x3.5mm thoát 3.5 Ø200 Mét 148.500
Ống 250x6.2mm 6 6.2 Ø250 Mét 319.000
Ống 250x4.9mm thoát 4.9 Ø250 Mét 254.100
Ống 250x3.9mm thoát 3.9 Ø250 Mét 201.300
Ống 315x8.0mm 6 8 Ø315 Mét 533.500
Ống 315x6.2mm thoát 6.2 Ø315 Mét 418.000
Ống 400x9.0mm 5 9 Ø400 Mét 792.000
Ống 400x7.8mm thoát 7.8 Ø400 Mét 684.200
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon