• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Nối giảm

Tên sản phẩm Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Nối giảm D27/21 mỏng D27/21 cái 1.430
Nối giảm D27/21 dày D27/21 cái 2.310
Nối giảm D34/21 mỏng D34/21 cái 1.870
Nối giảm D34/21 dày D34/21 cái 2.860
Nối giảm D34/27 mỏng D34/27 cái 1.870
Nối giảm D34/27 dày D34/27 cái 3.300
Nối giảm D42/21 mỏng D42/21 cái 2.640
Nối giảm D42/21 dày D42/21 cái 4.180
Nối giảm D42/27 mỏng D42/27 cái 2.640
Nối giảm D42/27 dày D42/27 cái 4.400
Nối giảm D42/34 mỏng D42/34 cái 3.300
Nối giảm D42/34 dày D42/34 cái 5.060
Nối giảm D49/21 mỏng D49/21 cái 2.750
Nối giảm D49/21 dày D49/21 cái 5.940
Nối giảm D49/27 mỏng D49/27 cái 2.750
Nối giảm D49/27 dày D49/27 cái 6.270
Nối giảm D49/34 mỏng D49/34 cái 3.630
Nối giảm D49/34 dày D49/34 cái 6.930
Nối giảm D49/42 mỏng D49/42 cái 7.370
Nối giảm D49/42 dày D49/42 cái 3.300
Nối giảm D60/21 mỏng D60/21 cái 3.630
Nối giảm D60/21 dày D60/21 cái 8.910
Nối giảm D60/27 mỏng D60/27 cái 3.850
Nối giảm D60/27 dày D60/27 cái 9.350
Nối giảm D60/34 mỏng D60/34 cái 4.400
Nối giảm D60/34 dày D60/34 cái 10.230
Nối giảm D60/42 mỏng D60/42 cái 4.400
Nối giảm D60/42 dày D60/42 cái 10.780
Nối giảm D60/48 mỏng D60/48 cái 4.510
Nối giảm D60/48 dày D60/48 cái 11.110
Nối giảm D75/34 mỏng D75/34 cái 6.380
Nối giảm D75/34 dày D75/34 cái 15.730
Nối giảm D75/42 mỏng D75/42 cái 6.490
Nối giảm D75/42 dày D75/42 cái 20.570
Nối giảm D75/48 mỏng D75/48 cái 6.490
Nối giảm D75/48 dày D75/48 cái 17.930
Nối giảm D75/60 mỏng D75/60 cái 7.150
Nối giảm D75/60 dày D75/60 cái 33.990
Nối giảm D90/21 dày D90/21 cái 20.460
Nối giảm D90/27 mỏng D90/27 cái 9.020
Nối giảm D90/27 dày D90/27 cái 21.890
Nối giảm D90/34 mỏng D90/34 cái 9.240
Nối giảm D90/34 dày D90/34 cái 22.000
Nối giảm D90/42 mỏng D90/42 cái 9.680
Nối giảm D90/42 dày D90/42 cái 22.000
Nối giảm D90/49 mỏng D90/49 cái 10.340
Nối giảm D90/49 dày D90/49 cái 22.110
Nối giảm D90/60 dày D90/60 cái 22.550
Nối giảm D90/60 mỏng D90/60 cái 10.560
Nối giảm D90/75 dày D90/75 cái 27.610
Nối giảm D110/34 mỏng D110/34 cái 18.810
Nối giảm D110/42 mỏng D110/42 cái 19.030
Nối giảm D110/60 mỏng D110/60 cái 19.030
Nối giảm D110/90 mỏng D110/90 cái 19.690
Nối giảm D110/90 dày D110/90 cái 32.450
Nối giảm D114/34 mỏng D114/34 cái 12.100
Nối giảm D114/34 dày D114/34 cái 43.010
Nối giảm D114/42 mỏng D114/42 cái 13.090
Nối giảm D114/42 dày D114/42 cái 43.560
Nối giảm D114/49 mỏng D114/49 cái 14.080
Nối giảm D114/49 dày D114/49 cái 43.780
Nối giảm D114/60 mỏng D114/60 cái 15.180
Nối giảm D114/60 dày D114/60 cái 44.440
Nối giảm D114/75 mỏng D114/75 cái 19.250
Nối giảm D114/75 dày D114/75 cái 44.880
Nối giảm D114/90 mỏng D114/90 cái 15.290
Nối giảm D114/90 dày D114/90 cái 49.610
Nối giảm D140/90 mỏng BS D140/90 cái 34.760
Nối giảm D140/90 dày BS D140/90 cái 127.050
Nối giảm D140/110 dày D140/110 cái 106.590
Nối giảm D140/114 mỏng D140/114 cái 94.930
Nối giảm D140/114 dày D140/114 cái 113.300
Nối giảm D168/90 dày D168/90 cái 157.850
Nối giảm D168/114 mỏng D168/114 cái 60.500
Nối giảm D168/114 dày D168/114 cái 182.160
Nối giảm D168/140 dày D168/140 cái 206.140
Nối giảm D200/110 dày D200/110 cái 163.900
Nối giảm D200/160 dày D200/160 cái 175.230
Nối giảm D200/168 dày D200/168 cái 489.830
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon