• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

PE100 PN16

Tên sản phẩm Chiều dày (mm) Kích cỡ Chủng loại Áp suất DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
HDPE Ống nhựa 20 Ø20 PE100 Mét 8.500
HDPE Ống nhựa 25 Ø25 PE100 Mét 12.900
HDPE Ống nhựa 32 Ø32 PE100 Mét 20.700
HDPE Ống nhựa 40 Ø40 PE100 Mét 32.100
HDPE Ống nhựa 50 Ø50 PE100 Mét 49.800
HDPE Ống nhựa 63 Ø63 PE100 Mét 78.300
HDPE Ống nhựa 75 Ø75 PE100 Mét 111.200
HDPE Ống nhựa 90 Ø90 PE100 Mét 159.200
HDPE Ống nhựa 110 Ø110 PE100 Mét 239.800
HDPE Ống nhựa 125 Ø125 PE100 Mét 310.200
HDPE Ống nhựa 140 Ø140 PE100 Mét 384.600
HDPE Ống nhựa 160 Ø160 PE100 Mét 508.600
HDPE Ống nhựa 180 Ø180 PE100 Mét 639.800
HDPE Ống nhựa 200 Ø200 PE100 Mét 800.500
HDPE Ống nhựa 225 Ø225 PE100 Mét 978.700
HDPE Ống nhựa 250 Ø250 PE100 Mét 1.217.600
HDPE Ống nhựa 280 Ø280 PE100 Mét 1.526.000
HDPE Ống nhựa 315 Ø315 PE100 Mét 1.931.600
HDPE Ống nhựa 355 Ø355 PE100 Mét 2.452.200
HDPE Ống nhựa 400 Ø400 PE100 Mét 3.125.100
HDPE Ống nhựa 450 Ø450 PE100 Mét 3.955.500
HDPE Ống nhựa 500 Ø500 PE100 Mét 4.903.300
HDPE Ống nhựa 560 Ø560 PE100 Mét 6.636.000
HDPE Ống nhựa 630 Ø630 PE100 Mét 7.884.000
HDPE Ống nhựa 710 Ø710 PE100 Mét 10.696.000
HDPE Ống nhựa 40 2 Ø40 PE80 6 Mét 18.300
HDPE Ống nhựa 50 2.4 Ø50 PE80 6 Mét 28.400
HDPE Ống nhựa 63 3 Ø63 PE80 6 Mét 44.100
HDPE Ống nhựa 75 3.6 Ø75 PE80 6 Mét 62.400
HDPE Ống nhựa 90 4.3 Ø90 PE80 6 Mét 100.400
HDPE Ống nhựa 110 5.3 Ø110 PE80 6 Mét 132.400
HDPE Ống nhựa 125 6 Ø125 PE80 6 Mét 170.600
HDPE Ống nhựa 140 6.7 Ø140 PE80 6 Mét 212.000
HDPE Ống nhựa 160 7.7 Ø160 PE80 6 Mét 278.600
HDPE Ống nhựa 180 8.6 Ø180 PE80 6 Mét 350.400
HDPE Ống nhựa 200 9.6 Ø200 PE80 6 Mét 435.400
HDPE Ống nhựa 225 10.8 Ø225 PE80 6 Mét 549.000
HDPE Ống nhựa 250 11.9 Ø250 PE80 6 Mét 671.700
HDPE Ống nhựa 280 13.4 Ø280 PE80 6 Mét 845.300
HDPE Ống nhựa 315 15 Ø315 PE80 6 Mét 1.062.500
HDPE Ống nhựa 355 16.9 Ø355 PE80 6 Mét 1.359.200
HDPE Ống nhựa 400 19.1 Ø400 PE80 6 Mét 1.712.600
HDPE Ống nhựa 450 21.5 Ø450 PE80 6 Mét 2.186.000
HDPE Ống nhựa 500 23.9 Ø500 PE80 6 Mét 2.673.900
HDPE Ống nhựa 560 26.7 Ø560 PE80 6 Mét 3.666.000
HDPE Ống nhựa 630 30 Ø630 PE80 6 Mét 4.632.000
HDPE Ống nhựa 710 33.9 Ø710 PE80 6 Mét 5.906.000
HDPE Ống nhựa 800 38.1 Ø800 PE80 6 Mét 7.486.000
HDPE Ống nhựa 900 42.9 Ø900 PE80 6 Mét 9.472.000
HDPE Ống nhựa 1000 47.4 Ø1000 PE80 6 Mét 11.703.000
HDPE Ống nhựa 1200 57.2 Ø1200 PE80 6 Mét 16.844.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon